Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU)

Kuidas tõusta turundusjuhina karjääriredeli järgmisele astmele?

01. oktoobril 2024 alustab EBSis Turundusjuhi arenguprogrammi (TUJU) VI lend.

 

Teekond paremaks juhiks algab enesejuhtimisest. Turundusjuhi arenguprogramm aitab kasvatada osalejate eneseteadlikkust, enesekindlust ja isiklikku mõju. Enesejuhtimise vundamendile saab ehitada meeskonna juhtimise alustalad, mille abil olla parem juht tänases rollis ja soovi korral võtta karjääriredelil järgmiseid astmeid. Kaasa saab ka tööriistad edukaks tööks juhtkonna liikmena.

 

04. juunil toimub Turundusjuhi arenguprogrammi virtuaalne infopäev. Stuudios on Kertu Rooma, T1 turundusjuht ja Tarmo Hõbe, T1 juht koos programmi juhtivõppejõu Merle Viirmaga ja teema, mille üle hakatakse arutlema on "Juhi ootused turundusjuhile". Registreeri end SIIN.

 

 

„Usun, et tänasel päeval on paljud turunduses töötavad inimesed kohas, kus meie valdkonnas toimuvad uued arengud ja nende kiirus panevad neid mõtlema, kuidas edasi, ütleb V lennu vilistlane, Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver. "Kas üritada nende arengutega isiklikult ja sügavuti kaasa minna ning riskida suure pildi nägemise hägustumisega või kaasata inimesi, kes antud teemasid hästi valdavad. Ma ei tulnud TUJU programmist otsima uusi turundustehnoloogiaid vaid seda, kuidas paremini inimesi juhtida ja meeskonnana tööle panna. TUJU õppepäevadest sain väga palju taipamisi ja kohati ka kinnitust oma ideedele, kuidas juhina edasi liikuda. Ja nagu alati sellistel puhkudel on hindamatu uute inimeste network, mille võrra me kõik TUJU läbimisel rikkamaks saime. Olen kindel, et meie teed nii kaasteeliste kui lektorite vahel ristuvad tulevikus palju.“
EBS Executive Education kutsus TUJU x TULI vilistlased rääkima oma kogemuslugusid arenguprogrammist. Vaata SIIN.

 

Registreeru programmi

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Programm tegeleb peamiselt juhi nn pehmete oskuste arendamisega. Need oskused ei vanane ka tehisintellekti pealetungiga, vaid nende tähtsus aina kasvab, sest sellist tüüpi oskusi on robotitega võimatu automatiseerida.


Arenguprogramm koosneb kolmest moodulist, mille ühisnimetaja on „My Leadership“. Esimesest viimase moodulini töötab õppija teemadega „kes ma olen?“, „kuidas ma juhin?“ ja „millist väärtust ma loon?“. Nende teemadega tegeledes saab ta vastuse küsimusele „kes ma olen juhina?“. Sidudes uued teadmised ja oskused olemasolevatega, esitleb õppija koolituse viimasel päeval oma tegevuskava „My Leadership Journey“.

 

"TUJU täiendkoolitus täiendas oluliselt minu teadmisi ja oskusi meeskonna juhtimisel. Koolitusprogramm oli väga mitmekesine ning tõi välja mitmeid erinevaid nüansse, mida tihti juhid ei märka," ütleb EASi ja KredExi ühendasutuse turismiturunduse valdkonnajuht Anneli Lepp. "Kuidas on muutunud tänapäeva juhtimise teooria? Kas kõiki inimesi on võimalik ühtemoodi juhtida? Kuidas on inimesed muutunud? Millised on motivatsioonid meeskonnal ning kui olulised on eduelamused? Õppejõud esindasid erinevaid eluvaldkondi ning andsid väga laiapõhjalist infot. Alustades „coaching-ust“ ning lõpetades näiteks teenuse disaini või isejuhtivate meeskonna teooriatega. Enda jaoks võtan täiendkoolituselt teadmised, et enda jaoks tuleb alati aega leida ning läbipõlemine tekib eelkõige prioriteetide mitte seadmisest. Coaching-u rakendamist meeskonna juhtimisel ning teadmise, et hea juhtimine on see, kui meeskond ise liigub eesmärkide suunas ja ehk ei vajagi nii palju juhtimist.


EBSi turundusjuhi arenguprogrammi väärtuseks on ka õppimine koos oma valdkonna tippspetsialistidega kombineeritud õppe põhimõttel (blended learning). Oleme programmi mõjukuse suurendamiseks lisanud auditoorse tegevusega samas mahus teisi tegevusi: fookuskohtumisi minigruppides, virtuaalkohtumisi juhtivõppejõuga ning iseseisavat tööd tunnustatud Coursera videoõppe keskkonnas.

Õpe on praktilline, kus arendame ja lahendame  osalejate tööelu väljakutseid.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Arenguprogrammis osalejatest kasvavad turundusjuhid, kel on ambitsioon panustada ettevõtte kasvu ja areneda juhtkonna liikmeks. Paranenud juhtimisoskused ja liidriomadused aitavad turundusjuhil tulemuse saavutamiseks kaasata meeskonnaliikmeid ja võimendada nende panust.

 

Programmist omandatavad teadmised ja tööriistad enda ja oma meeskonna tulemuslikumaks juhtimiseks aitavad kasvatada ettevõtte kasumit ja väärtust.

 

"TUJU arenguprogrammi soovitan kõikidele turundusjuhtidele, kes soovivad oma töös saavutada veelgi paremaid tulemusi, ütleb T1 turundusjuht Kertu Rooma. "Lektorid on väga ägedad, inspireerivad ja suurte kogemustega oma valdkonna profid. Programm ei ole ainult teoreetiline vaid jagatakse ka palju praktilisi tööriistu, mida saab oma igapäevatöös rakendada. TUJU programm rikastab ja annab uusi teadmisi ning  boonusena  saab jagada oma kogemusi sama valdkonna parimatega."

 

Kellega koos õpid?
Programmis osalevad turundus- ja kommunikatsioonijuhid. On ka väikefirmade juhte, kes tegelevad ise turundusega. Kaasõppijad on turundusjuhi arenguprogrammi lisaväärtus, sest on ju turundajatele networking loomuomane, mistõttu on oluline ka koosõppimine.

 

Programmi lõpetanud Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht Egle Merbach tõstab esile, et sai programmist uue erialase võrgustiku, kellega oli inspireeriv õpitu rakendamist arutada ja rühmatöid teha. „Soovitan turundusjuhi arenguprogrammi kõigile, kes soovivad vaadata klassikalisest turunduskoolitusest kaugemale ja teadlikult tegeleda enda arendamisega juhina,“ soovitab programmi vilistlane Merbach ka teistele osalemist EBSi turundusjuhi arenguprogrammis.

 

Programmi IV lennu lõpetanud TV3 Grupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann ütleb: "TUJU arenguprogrammi soovitaksin mina turundusjuhtidele, aga ka kõikidele neile inimestele, kes soovivad saada paremaks kaasaja juhiks, sest siit saab väga palju motivatsiooni, inspiratsiooni ja vajalikke praktilisi ja teoreetilisi teadmisi."

 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/X_cTBU2-3gU.jpg?itok=juBbhl4O","video_url":"https://youtu.be/X_cTBU2-3gU","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adapteeruv, autoplaying)."]}


 

Õpiväljundid

Programmi läbinud turundusjuhil on valmisolek ja suutelisus liikuda karjääriredelil järgmisele astmele ja tal on olemas tööriistad toimetulekuks juhina: 

 • tunneb enda tugevusi ja motivaatoreid ning teab, kuidas oma motivatsiooni tõsta ja mis demotiveerib;
 • on teadlik eri juhtimisstiilidest ja -kompetentsidest ning nende arendamise võimalustest;
 • omab ülevaadet coach’iva juhtimisstiili rakendamisest, et seeläbi kasvatada meeskonnaliikmete kaasatust;
 • on teadlik ja omab tööriistu innovatsiooniprotsesside juhtimiseks, ideestamiseks, valideerimiseks ja testimiseks;
 • omab ülevaadet disainmõtlemise põhimõtetest ja teooriast ning mõistab kasutajakeskse teenusdisaini väärtust.

Programmi ülevaade

Programm tegeleb peamiselt juhi "pehmete oskuste” tugevdamisega, sest need ei vanane ja tehisintellekti pealetung vaid kasvatab nende tähtsust - need on täpselt sellist tüüpi oskused, mida on robotitel võimatu automatiseerida. Samas ei saa me ka päris mööda vaadata nö "hard skills" valdkonnast, millest mõningate puudumine on täna oluliseks takistuseks turundajatel karjääriredelil edenemisel.

 

Programm koosneb kolmest moodulist, mille ühisnimetus on My Leadership.

Programm moodustab terviku: esimesest viimase moodulini töötab õppija teemadega "Kes ma olen?" ja "Kuidas ma juhin?” ning “Millist väärtust loon?” Vastuseks nendele küsimustele on: "Kes ma olen juhina?".
 
I  moodul: Enesejuhtimine 
Eesmärk: kasvatada eneseteadlikkust, enesekindlust ja mõju.
Miks? Juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi isik ja seisund on parimad juhtimistööriistad.

 

II moodul: Leadership 
Eesmärk: parandada juhtimisoskuseid ja liidriomadusi, mis aitavad turundusjuhil teisi kaasata ja võimestada. 
Miks? Juhtimine on tulemuse saavutamine teiste kaudu või teistega koos. 

 

III moodul: Tulemuslikkus
Eesmärk: suurendada teadmisi, mis aitavad turundusjuhil ettevõtte kasvu juhtida. 
Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus.
 

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod). 
 • Programmi igast moodulist saab kaasa mitmeid tööriistu, mida on võimalik kasutada ka oma kolleegide eneseteadlikkuse kasvatamiseks.
 • Programmis on palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme.  

Programmi toetab soovi korral coach (6 kohtumist 9 kuu jooksul), lisatasu eest.

 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik esitada kodutööd ja lõpus lõputöö.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

TUJU arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud ja koosneb 3 moodulist.  Auditoorne õppemaht toimub 10 päeval ja on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg. Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Arenguprogrammi ettevalmistava osana sõnastab iga osaleja programmi alguses oma juhtimisväljakutse
„Minu leadership challenge 2024”. 
Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel koolituspäeval oma leadership teekonda "My Leadership Journey".
 
I MOODUL

ENESEJUHTIMINE

01.-02. oktoober 2024

Merle Viirmaa 

Ester Eomois

 

Miks? Juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi isik ja seisund on parimad juhtimistööriistad.

 • Isiklik visioon, väärtused.
 • Tugevused, “geeniustsoon”.
 • Motivatsioon. 
 • Lahenduskeskne mõtlemine.
 • Laskete väljakutsete võtmine, S-curve of learning.
 • Milline juht ma olen? 
 • Minu areng juhina.
 • Juhtimisstiilid ja nende analüüs
 • Juhtimiskompentsid ja nende arendamine.
II MOODUL

LEADERSHIP

06.-07. november 2024

03.-04. detsember 2024

Hede Kerstin Luik

Merle Viirmaa

Katrin Oblikas-Peretti

 

Miks? Juhtimine on tulemuse saavutamine teiste kaudu või teistega koos. 

 • Meeskond ja eesmärgid.
 • Usaldus ja koostöö meeskonnas.
 • Motivatsioon ja meeskonna väärtused ning valikud.
 • Pühendumine ja vastutus
 • Storytelling juhtimistööriistana.
 • Tagasiside, edasiside ja tunnustamine.
 • Oluliste vestluste juhtimine, vestluste disain.
 • Muudatuste juhtimine, kommunikeerimine, ettevalmistus.
 • Eesmärgiga liidriks olemine.
 • Juht kui eeskuju, kuidas erilised inimesed juhivad.
 • Võrgustike loomine ja arendamine.
 • Kaasaegsed juhtimistrendid - loomingulisus vrs struktuurid, inspireerivad lood.
 • Coaching ja coach'iv juhtimisstiil.
 • Erinevate arendusmeetodite võrdlus.
 • Coaching'u protsess, tööriistad ja mudelid, juhtimis-coaching.
III MOODUL

TULEMUSLIKKUS 

07. jaanuar, 23. jaanuar, 11. veebruar 2025

Kaarel Mikkin 

Anu Ruul

 

Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus.

 • Disainmõtlemine,
 • Disaini protsessi juhtimine.
 • Teenuse disain ja brändistrateegia.
 • Turul oma kuvandi ehitamine ja kinnistamine läbi eristuva toote/teenuse ja motiveeritud ning kaasatud töötajaskonna.
 • Brändi kujundamine läbi tarbijate tagasiside saadud kogemuse.
 • Mis on innovatsioon ja kahe-etapiline valideerimine?
 • Ajalugu ja tulevikutrendid.
 • Trendide ja turu analüüs
 • Protsessi innovatsioon ja 10 kestliku innovatsiooni liiki.
 • Probleemi ja lahenduse valideerimise lõuendid.
 • Muutuste juhtimine ettevõtte väärtusahelas. 
 • Innovatsiooni, produktiivsuse kasv ja vaba kapitali seoses.
   
KOKKUVÕTTEV PÄEV 18. veebruar 2025 Merle Viirmaa 

 

"Mina ja minu leadership" esitlused ja "End of Beginning" sündmus.

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Kursuse osavõtutasu: 2 900 EUR + KM

Varajane registreeruja: 2 400 EUR + KM kehtib kuni 30.06.2024
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

 

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud on Merle Viirmaa, kes on töötanud 20 aastat Eesti suurimate meediaettevõtete juhatustes ning tema peamised vastutus valdkonnad on olnud strateegia, arendus ja turundus.

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud
Ester Eomois

Ester Eomois

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Anu

Anu Ruul

Katrin

Katrin Oblikas-Peretti

Referentsid

Kärt Kaskema, Media House

“Enne programmiga liitumist olin tööalaselt motivatsioonikriisis, otseselt midagi halvasti ei olnudki, aga tundsin et soovin igapäeva tegemistele vaheldust. Nii soovitaski programmiga liituda minu ülemus. Läksin täiesti puhta lehena, ilma eelarvamusteta ja oluliste ootusteta. Kohe esimese päeva lõpuks, sain tugeva energialaengu, mis kestab tänaseni. Programm andis hea võimaluse rohkem enda sisse vaatamiseks - siin on palju avastada, areneda, õppida, analüüsida. Lisaks palju praktilisi igapäevaselt kasutatavaid tööriistu, teadmisi finantsmaailmast ning ülihuvitavast teenusedisainist.

Lisaks kõikidele praktilistele teadmistele, mida programm jagab, saime endile kaasa ka väga laheda toetava võrgustiku, kellega oli programmi vältel inspireeriv grupitöid teha ja loengutes arutleda. Loomulikult sai meil ka palju nalja!

Soovitan programmi neile, kellel on motivatsioonikriis või soov just ennast arendada. TUJU ei ole kindlasti tavapärane turunduskoolitus, vaid komplekt oma ala spetsialistidest, kes jagavad teadmisi nii teooriast, kui ka oma kogemuste läbi, kasutades mitte ainult edulugusid, vaid ka õppetunde ning vigadest õppimise kunsti. Absoluutselt inspireeriv!”
 

Annely Adermann, TV3 Grupi turundus- ja kommunikatsioonijuht

"TUJU arenguprogrammi soovitaksin mina turundusjuhtidele, aga ka kõikidele neile inimestele, kes soovivad saada paremaks kaasaja juhiks, sest siit saab väga palju motivatsiooni, inspiratsiooni ja vajalikke praktilisi ja teoreetilisi teadmisi."

 

Anniken Haldna, turundajate liidu TULI tegevjuht

"Paralleelselt TUJU õppeperioodiga seisin silmitsi nii suurte ja pikaajaliste strateegiate loomise kui ka lühemate projektidega, mis tänu TUJU koolipäevadel saadud nõuannetele vähem iseenda kahtluste taha takerdusid. Sain töös kohe rakendada mitmeid kursusel kuuldud mõtteid ja praktikaid, mis teeb TUJU-st kindlasti kõige parema koolituse, mille olen läbinud!

TUJU programmi suurimaks väärtuseks pean juhendajate antud ülesandeid – nii neid, mida koolituspäevade ajal sooritasime, kui ka neid, millesse peab süvenema peale kursuse lõppu. Õpitut saab rakendada pikaajalistes plaanides ja muutustes. Olen pärast TUJU lõppu korduvalt tabanud end kursusel antud materjale ja kirjandust sirvimas ning tööplaane paremaks sättimas." Loe pikemalt SIIT.

 

Egle Merbach, Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht

"Õppimine ja enesetäiendus on minu jaoks alati olnud eduka karjääri lahutamatu osa. Iga turundusjuht vajab teatud hetkel igapäevaste kolleegidega tavapäraste tööülesannete täitmise kõrval lisakick'i enesearenguks, oma oskuste uuele tasandile viimiseks ja töölauale värske pilguga lähenemiseks. Just nii sattusin ka mina TUJU programmi. 

Programm on mulle andnud kolme olulist asja. Esiteks väga kihvti uue erialase võrgustiku, kellega on inspireeriv õpitut ja selle rakendamist erinevates valdkondades arutada ning rühmatöid teha. Teiseks suure hulga praktilisi mudeleid, tööriistu ja lähenemisi iseenda juhina, meeskonna liidrina ja turundusvaldkonna eestvedajana kohe töösse rakendamiseks. Ning kolmandaks tohutus annuses inspiratsiooni tegeleda edasi enesejuhtimise, teenusedisaini ja võimendavaks juhiks kasvamisega, mille taga on peamiselt erakordselt innustavad programmi õppejõud.

EBS on õppejõudude valikuga vaeva näinud - nad kõik on põnevad oma ala praktikud, kes tulevad õppepäevi andma suure kogemuste pagasi ja innustavate lugudega enda isiklikust tööelust. Soovitan TUJU programmi kõigile, kes soovivad vaadata klassikalistest turunduskoolitustest kaugemale ja tegeleda teadlikult enda arendamisega juhina."

 

Jevgeni Pärg, Fiberpartner Aps, Äriarendus- ja turundusjuht

"Ma pole pidanud enda karjääri jooksul väga tähtsaks eneseanalüüsimist. Pigem analüüsinud oma tegevusi ja tulemusi. Ma pole pööranud piisavalt tähelepanu nö pehmetele väärtustele. TUJU programm avardas mu maailmapilti ning andis mulle palju tööriistu meeskonna-, enesejuhtimiseks ja peamiselt iseenda arenguks.

Õppida oma valdkonna tippudelt on olnud silmiavav ja kogemuslikult väga rikastav. See on olnud tõeliselt inspireeriv teekond.

Soovitan programmi mitte ainult turundusjuhtidele, vaid kõikidele juhtidele, kellel on soov areneda ja oma oskusi tugevdada."

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti