Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU)

21. septembril alustab EBSis Turundusjuhi arenguprogrammi
(TUJU) III lend.
Registreeru programmi SIIN.

Programmi eesmärk on anda turundusjuhtidele teadmised enda, meeskonna ja oma ettevõtte tulemuslikumaks juhtimiseks, et seeläbi võtta vastutus ja liikuda karjääriredelil järgmisele astmele.  

 

Programmi läbinud turundusjuhil on valmisolek ja suutlikkus liikuda karjääriredelil järgmisele astmele ja tal on olemas tööriistad toimetulekuks juhtkonna liikmena. Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel, eksamipäeval, oma leadership teekonda "My Leadership Journey".

 

 

Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU) on mõeldud juhtimiskogemusega turundusjuhtidele:

 • Kellel on soov areneda ja lepivad vaid Eesti parima äriharidusega.
 • Kellel on ambitsioon panustada oma ettevõtte kasvu ja areneda juhtkonna liikmeks.
 • Kes vajavad tööturul konkurentsis püsimiseks uusi oskuseid või olemasolevate oskuste täiendamist.
 • Kes eelistavad õppida eesti keeles koos oma valdkonna kolleegidega.

 

Turundusjuhi arenguprogrammi INFOPÄEV "Kus on turunduse koht?" toimus 7. jaanuaril.  Kas turundus on üks osa äristrateegiast või kõigest osakond, kes peab nn lao tühjaks müüma? Mis on 21. sajandi turundusjuhi tööriistakastis? Infopäeval rääkis programmi vilistlane Eda Pärn (Euroapteegi turundusjuht) oma osalemiskogemusest ja kasust, programmi juhtivõppejõud Merle Viirmaa avas programmi sisu. Tippjuhi vaate ja oma nägemuse turunduse rollis tippjuhtkonnas andis Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau. Infopäeva modereeris Tiina Lepisk, turunduse ja kommunikatsiooni ekspert, kes ka oma juhtimisoskusi II lennus arendama hakkab! Vaata infopäeva salvestust SIIT.

Jah, soovin osaleda

Õpiväljundid

Programmi läbinud turundusjuhil on valmisolek ja suutelisus liikuda karjääriredelil järgmisele astmele ja tal on olemas tööriistad toimetulekuks juhtkonna liikmena: 

 • On koostanud oma unikaalse “juhtimisgeeniuse” kirjelduse, mis võimaldab tal teha valikuid isiklikus arengus ja võtta vastutus.
 • On teadlik enda tugevustest ja motivaatoritest. Teab, kuidas motivatsiooni tõsta ja mis teda demotiveerib- sõnastanud oma väärtused, isikliku visiooni ja väljakutsed.
 • On omandnud meeskonnatöö- ja muudatuste juhtimise põhimõtted ning mõtestanud isiklikuks eeskujuks olemise tähendust.
 • On teadlik erinevatest juhtimistiilidest ja -kompetentsidest ning nende arendamisvõimalustest, sh erinevate meeskondade dünaamikast, erinevuste väärtustamisest ja oma teami arengukohtadest.
 • On saanud ülevaate coach'ivat juhtimsistiili rakendamisest, et seeläbi kasvatada meeskonnaliikmete kaasatust.
 • Saab aru, kuidas tema valdkond (firma põhiprotsess) on seotud finantsnäitajatega ja kuidas need näitajad aitavad oma valdkonnas tegevust jälgida ning ohjata.
 • Oskab koostada eelarveid ja müügitegevust.
 • On saanud ülevaate disainmõtlemise põhimõtetest ja teoorist, mõistavad kasutajakeskse teenusedisaini väärtust. 
 • On saanud iseseisva ja grupitöö kogemuse.

Programmi ülevaade

Programm tegeleb peamiselt juhi "pehmete oskuste” tugevdamisega, sest need ei vanane ja tehisintellekti pealetung vaid kasvatab nende tähtsust - need on täpselt sellist tüüpi oskused, mida on robotitel võimatu automatiseerida. Samas ei saa me ka päris mööda vaadata nö "hard skills" valdkonnast, millest mõningate puudumine on täna oluliseks takistuseks turundajatel karjääriredelil edenemisel.

 

Programm koosneb kolmest moodulist, mille ühisnimetus on My Leadership.

Programm moodustab terviku: esimesest viimase moodulini töötab õppija teemadega "Kes ma olen?" ja "Kuidas ma juhin?” ning “Millist väärtust loon?” Vastuseks nendele küsimustele on: "Kes ma olen juhina?".
 
I  moodul: Enese juhtimine 
Eesmärk: kasvatada eneseteadlikkust, enesekindlust ja mõju.
Miks? Juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi isik ja seisund on parimad juhtimistööriistad.

 

II moodul: Leadership 
Eesmärk: parandada juhtimisoskuseid ja liidriomadusi, mis aitavad turundusjuhil teisi kaasata ja võimestada. 
Miks? Juhtimine on tulemuse saavutamine teiste kaudu või teistega koos. 

 

III moodul: Tulemuslikkus
Eesmärk: suurendada teadmisi, mis aitavad turundusjuhil ettevõtte kasvu juhtida. 
Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus.
 

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod). 
 • Programmi igast moodulist saab kaasa mitmeid tööriistu, mida on võimalik kasutada ka oma kolleegide eneseteadlikkuse kasvatamiseks.
 • Programmis on palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme.  

Programmi toetab soovi korral coach (6 kohtumist 9 kuu jooksul), lisatasu eest.

 

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on kursuse jooksul vajalik esitada kodutööd ja lõpus lõputöö.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

TUJU arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud ja koosneb 3 moodulist.  Auditoorne õppemaht toimub 10 päeval ja on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg. Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Arenguprogrammi ettevalmistava osana sõnastab iga osaleja programmi alguses oma juhtimisväljakutse
„Minu leadership challenge 2021”. 
Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel koolituspäeval oma leadership teekonda "My Leadership Journey".
 
I MOODUL

ENESE JUHTIMINE

21.-22. september 2021

Merle Viirmaa 

Ester Eomois

 

Miks? Juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi isik ja seisund on parimad juhtimistööriistad.

 • Isiklik visioon, väärtused.
 • Tugevused, “geeniustsoon”.
 • Motivatsioon. 
 • Lahenduskeskne mõtlemine.
 • Laskete väljakutsete võtmine, S-curve of learning.
 • Milline juht ma olen? 
 • Minu areng juhina.
 • Juhtimisstiilid ja nende analüüs
 • Juhtimiskompentsid ja nende arendamine.
II MOODUL

LEADERSHIP

21.-22. oktoober 2021

25.-26. november 2021

Hede Kerstin Luik

Merle Viirmaa

Ester Eomois

 

Miks? Juhtimine on tulemuse saavutamine teiste kaudu või teistega koos. 

 • Meeskond ja eesmärgid.
 • Usaldus ja koostöö meeskonnas.
 • Motivatsioon ja meeskonna väärtused ning valikud.
 • Pühendumine ja vastutus
 • Storytelling juhtimistööriistana.
 • Tagasiside ja tunnustamine.
 • Muudatuste juhtimine, kommunikeerimine, ettevalmistus. 
 • Muudatuste juhtimise keerulised olukorrad, takistajad ja mida nendega toime tulemine.
 • Eesmärgiga liidriks olemine.
 • Juht kui eeskuju, kuidas erilised inimesed juhivad.
 • Võrgustike loomine ja arendamine.
 • Kaasaegsed juhtimistrendid - loomingulisus vrs struktuurid, inspireerivad lood
 • Coaching ja coach'iv juhtimisstiil.
 • Erinevate arendusmeetodite võrdlus.
 • Coaching'u protsess, tööriistad ja mudelid, juhtimis-coaching.
III MOODUL

TULEMUSLIKKUS 

2. ja 15. detsember 2021

13. jaanuar 2022

Kaarel Mikkin 

Dmitri Volov

Merle Viirmaa

 

Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus.

 • Disainmõtlemine,
 • Disaini protsessi juhtimine.
 • Teenuse disain ja brändistrateegia.
 • Ettevõtte toote- või teenuse arendus tasemele, mis on konkurentidest eristuv, kasutajate poolt hinnatud ja väärtustatud.
 • Kõrgem lisandväärtus ja kasutajamugavus konkurentsieelisena vrs lihtsalt soodsam hind.
 • Tugeva brändi ehitamine.
 • Turul oma kuvandi ehitamine ja kinnistamine läbi eristuva toote/teenuse ja motiveeritud ning kaasatud töötajaskonna.
 • Brändi kujundamine läbi tarbijate tagasiside saadud kogemuse.
 • Finantsjuhtimine, ettevõtte finantsseisundi analüüs ka sellest tulenevad otsused.
 • Mõõdikud juhtimissüsteemis.
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus ja omavahelised seosed.
 • Juhtimisarvestus.
KOKKUVÕTTEV PÄEV 14. jaanuar 2022 Merle Viirmaa 

 

"Mina ja minu leadership" esitlused ja "End of Beginning" sündmus.

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Kursuse osavõtutasu: Varajase registreeruja soodushind, 2 400 EUR + km, kehtib kuni 30. juuni 2021.

Alates 01. juuli on hind 2 900 EUR + km. 
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites. 

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud on Merle Viirmaa, kes on töötanud 20 aastat Eesti suurimate meediaettevõtete juhatustes ning tema peamised vastutus valdkonnad on olnud strateegia, arendus ja turundus.

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud
Ester Eomois

Ester Eomois

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Referentsid 

Egle Merbach, Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht

"Õppimine ja enesetäiendus on minu jaoks alati olnud eduka karjääri lahutamatu osa. Iga turundusjuht vajab teatud hetkel igapäevaste kolleegidega tavapäraste tööülesannete täitmise kõrval lisakick'i enesearenguks, oma oskuste uuele tasandile viimiseks ja töölauale värske pilguga lähenemiseks. Just nii sattusin ka mina TUJU programmi. 

Programm on mulle andnud kolme olulist asja. Esiteks väga kihvti uue erialase võrgustiku, kellega on inspireeriv õpitut ja selle rakendamist erinevates valdkondades arutada ning rühmatöid teha. Teiseks suure hulga praktilisi mudeleid, tööriistu ja lähenemisi iseenda juhina, meeskonna liidrina ja turundusvaldkonna eestvedajana kohe töösse rakendamiseks. Ning kolmandaks tohutus annuses inspiratsiooni tegeleda edasi enesejuhtimise, teenusedisaini ja võimendavaks juhiks kasvamisega, mille taga on peamiselt erakordselt innustavad programmi õppejõud.

EBS on õppejõudude valikuga vaeva näinud - nad kõik on põnevad oma ala praktikud, kes tulevad õppepäevi andma suure kogemuste pagasi ja innustavate lugudega enda isiklikust tööelust. Soovitan TUJU programmi kõigile, kes soovivad vaadata klassikalistest turunduskoolitustest kaugemale ja tegeleda teadlikult enda arendamisega juhina."

 

Jevgeni Pärg, Fiberpartner Aps, Äriarendus- ja turundusjuht

"Ma pole pidanud enda karjääri jooksul väga tähtsaks eneseanalüüsimist. Pigem analüüsinud oma tegevusi ja tulemusi. Ma pole pööranud piisavalt tähelepanu nö pehmetele väärtustele. TUJU programm avardas mu maailmapilti ning andis mulle palju tööriistu meeskonna-, enese juhtimiseks ja peamiselt iseenda arenguks.

Õppida oma valdkonna tippudelt on olnud silmiavav ja kogemuslikult väga rikastav. See on olnud tõeliselt inspireeriv teekond.

Soovitan programmi mitte ainult turundusjuhtidele, vaid kõikidele juhtidele, kellel on soov areneda ja oma oskusi tugevdada."

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti