Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU)

21. septembril alustab EBSis Turundusjuhi arenguprogrammi
(TUJU) III lend.
Registreeru programmi SIIN.

Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU) on mõeldud juhtimiskogemusega turundusjuhtidele:

 • Kellel on soov areneda.
 • Kellel on ambitsioon panustada oma ettevõtte kasvu ja areneda juhtkonna liikmeks.
 • Kes vajavad tööturul konkurentsis püsimiseks uusi oskuseid või olemasolevate oskuste täiendamist.
 • Kes tahavad õppida lahendades kaasõppuritega praktilisi tööülesandeid.
 • Kes eelistavad õppida eesti keeles koos oma valdkonna kolleegidega.
 • Kes lepivad vaid Eesti parima äriharidusega.

 

Turundusjuhi arenguprogrammi INFOPÄEV "Kus on turunduse koht?" toimus 7. jaanuaril.  Kas turundus on üks osa äristrateegiast või kõigest osakond, kes peab nn lao tühjaks müüma? Mis on 21. sajandi turundusjuhi tööriistakastis? 

 

Infopäeval rääkis programmi vilistlane Eda Pärn (Euroapteegi turundusjuht) oma osalemiskogemusest ja kasust, programmi juhtivõppejõud Merle Viirmaa avas programmi sisu. Tippjuhi vaate ja oma nägemuse turunduse rollis tippjuhtkonnas andis Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau. Infopäeva modereeris Tiina Lepisk, turunduse ja kommunikatsiooni ekspert, kes ka oma juhtimisoskusi II lennus arendama hakkab! Vaata infopäeva salvestust SIIT.

 

 

TUJU programmi eesmärgiks on tõsta turundusjuhtide eneseteadlikkust ja arendada juhtimiskompetentse, et toetada nende juhiks kasvamist. 

 

 

Jah, soovin osaleda

Õpiväljundid

Programmi läbinud turundusjuhil on valmisolek ja suutelisus liikuda karjääriredelil järgmisele astmele ja tal on olemas tööriistad toimetulekuks juhtkonna liikmena. Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel, eksamipäeval, oma leadership teekonda "My Leadership Journey".

Programmi ülevaade

Programm tegeleb peamiselt juhi "pehmete oskuste” tugevdamisega, sest need ei vanane ja tehisintellekti pealetung vaid kasvatab nende tähtsust - need on täpselt sellist tüüpi oskused, mida on robotitel võimatu automatiseerida. Samas ei saa me ka päris mööda vaadata nö "hard skills" valdkonnast, millest mõningate puudumine on täna oluliseks takistuseks turundajatel karjääriredelil edenemisel.

 

Programm koosneb viiest moodulist, mille ühisnimetus on My Leadership.

 

Programm moodustab terviku: esimesest viimase moodulini töötab õppija teemadega "Kes ma olen?" ja "Kuidas ma juhin?". Vastuseks nendele küsimustele on: "Kes ma olen juhina?".

 

Enese juhtimine

Miks? Usume, et igasugune juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi ülesanne on tõsta kõigepealt iseenda eneseteadlikkust ja alles seejärel suunata oma meeskonna liikmete enesteadlikkust kasvatama.

 

Meeskonna juhtimine (People management)

Miks? Kiired muudatused vajavad "tööülesandeid jagavate ja täitmist kontrollivate" juhtide asemel liidreid, kes suudavad coachida ja võimestada, aga vähestel juhtidel on need oskused olemas.

 

Tulemuste ja innovatsiooni juhtimine

Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus. Turundusjuhtidel jääb tihtipeale vajaka oskustest oma töö kasumlikkust mõõta, innovatsiooni eelduseks on samuti kasu, mis tekib kreatiivsusest. Kriitilise tähtsusega teemade ringi on lisandunud tööandja branding.

 

Leading with purpose (Kes ma olen juhina?)

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod).
 • Kasutame palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme. 

Programmi toetab soovi korral coach (4 kohtumist 4 kuu jooksul), lisatasu eest.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

TUJU arenguprogrammi kestuseks on 7 kuud ja koosneb 5 moodulist. Auditoorne töö toimub esimeses kolmes moodulis kahel järjestikusel päeval, IV ja V moodulis kahel eraldi päeval. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Arenguprogrammi ettevalmistava osana sõnastab iga osaleja programmi alguses oma juhtimisväljakutse
„Minu leadership challenge 2021”. 
Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel koolituspäeval oma leadership teekonda "My Leadership Journey".
 
21.-22.09.2021 I moodul: Mina  
1. päev Disaineri mõtteviis elu kujundamisel   
 

Eesmärgiks on anda osalejale tööriistad enda jälgimiseks nii tänasel kui soovitaval positsioonil. Toetada oma teekonna kujundamist.

 • Milline juht ma olen?
 • Minu areng juhina
 • Juhtimisstiilide analüüs
 • Juhtimiskompetentsid ja nende arendamine

Ester Eomois

 

Vaata Esteri

videotutvustust SIIT

2. päev Minu areng

 

 

 • Eesmärgiga liidriks olemine
 • Juht kui eeskuju
 • Inspireerivad lood
 • Kuidas erilised inimesed juhivad?
 • Võrgustike loomine ja arendamine
 • Kaasaegsed juhtimistrendid - loomingulisus vrs struktuurid

Ester Eomois

 

Vaata Esteri

videotutvustust SIIT

21.-22.10.2021 II moodul: Mina meeskonna juhina  
 
 • Meeskond ja eesmärgid
 • Usaldus ja koostöö meeskonnas
 • Motivatsioon, väärtused ja valikud, pühendumine ja vastutus
 • Storytelling juhtimistööriistana
 • Tagasiside ja tunnustamine
 • Muudatuste juhtimine, keerulised olukorrad ja nendega toimetulek
 • Mis võib minna valesti: takistajad ja mis nendega peale hakata?

Hede Kerstin Luik

 

Vaata Hede
videotutvustust SIIT

18.-19.11.2021 III moodul: Mina juhtkonna liikmena I  
1. päev

Finantsjuhtimine. Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja sellest tulenevad otsused

 
 
 • Mõõdikud organisatsiooni juhtimissüsteemis
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed
 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus 
 • Juhtimisarvestus

Dmitri Volov

 

Vaata Dmitri

videotutvustust SIIT

2. päev Tööandja bränding ja värbamine  

 

 • Tööturu trendid – mida näitavad meile uuringud Eestist ja mujalt?
 • Milline roll on tööandja brändingul äristrateegias?
 • Tööandja ja corporate bränding – seosed ja erinevused
 • Kes tööandja brändingu eest vastutab?
 • Tööandja brändingu ja värbamise seosed
 • Juhi roll tööandja maine kujundamisel
 • Tööandja brändi mõõdikud ja tasuvus
 • Peamised ohukohad, mida tuleks vältida ja millele tähelepanu pöörata
 • Praktilised näited Eestist ja mujalt

Marie Evart

 

Vaata Marie
videotutvustust SIIT

02.12 ja 15.12.2021 IV moodul: Mina juhtkonna liikmena II   

 

 • Teenusedisain ja brändistrateegia
 • Kuidas arendada oma ettevõtte toodet või teenust sellisele tasemele, mis on konkurentidest eristuv, kasutajate poolt hinnatud ja väärtustatud?
 • Kõrgem lisandväärtus ja kasutajamugavus konkurentsieelisena, mitte lihtsalt soodsam hind
 • Tugeva brändi ehitamine, turul oma kuvandi ehitamine ja kinnistamine läbi eristuva toote/teenuse ja motiveeritud ning kaasatud töötajaskonna
 • Brändi kujundamine läbi tarbijate tagasiside saadud kogemuse

Kaarel Mikkin

 

Vaata Kaarli

videotutvustust SIIT

13.-14.01.2022 V moodul: Minu Leadership  
1. päev

My Leadership

 

 
 • Coaching Programme:
 • Erinevate arengumeetodite võrdlus
 • Coachingu protsess
 • Põhioskused ja tööriistad
 • Coachimismudelid
 • Juhtimiscoaching 
Merle Viirmaa
2. päev "Leadership Journey" esitlused  
 
 • "Mina ja minu leadership" esitlused ja "End of Beginning" üritus.

Merle Viirmaa

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2800 eur + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites, mille puhul kehtib järgmine hinnakiri:

Osalemine valitud moodulites:

- ühel moodulil 755€ + km
- kahel moodulil 1310€ + km
- kolmel moodulil 1825€ + km
- neljal moodulil 2320€ + km

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud on Merle Viirmaa, kes on töötanud 20 aastat Eesti suurimate meediaettevõtete juhatustes ning tema peamised vastutus valdkonnad on olnud strateegia, arendus ja turundus.

 

Vaata koolitajate videotutvustusi SIIT

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud
Ester Eomois

Ester Eomois

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Marie Evart

Marie Evart

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Referentsid 

Egle Merbach, Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht

"Õppimine ja enesetäiendus on minu jaoks alati olnud eduka karjääri lahutamatu osa. Iga turundusjuht vajab teatud hetkel igapäevaste kolleegidega tavapäraste tööülesannete täitmise kõrval lisakick'i enesearenguks, oma oskuste uuele tasandile viimiseks ja töölauale värske pilguga lähenemiseks. Just nii sattusin ka mina TUJU programmi. 

Programm on mulle andnud kolme olulist asja. Esiteks väga kihvti uue erialase võrgustiku, kellega on inspireeriv õpitut ja selle rakendamist erinevates valdkondades arutada ning rühmatöid teha. Teiseks suure hulga praktilisi mudeleid, tööriistu ja lähenemisi iseenda juhina, meeskonna liidrina ja turundusvaldkonna eestvedajana kohe töösse rakendamiseks. Ning kolmandaks tohutus annuses inspiratsiooni tegeleda edasi enesejuhtimise, teenusedisaini ja võimendavaks juhiks kasvamisega, mille taga on peamiselt erakordselt innustavad programmi õppejõud.

EBS on õppejõudude valikuga vaeva näinud - nad kõik on põnevad oma ala praktikud, kes tulevad õppepäevi andma suure kogemuste pagasi ja innustavate lugudega enda isiklikust tööelust. Soovitan TUJU programmi kõigile, kes soovivad vaadata klassikalistest turunduskoolitustest kaugemale ja tegeleda teadlikult enda arendamisega juhina."

 

Jevgeni Pärg, Fiberpartner Aps, Äriarendus- ja turundusjuht

"Ma pole pidanud enda karjääri jooksul väga tähtsaks eneseanalüüsimist. Pigem analüüsinud oma tegevusi ja tulemusi. Ma pole pööranud piisavalt tähelepanu nö pehmetele väärtustele. TUJU programm avardas mu maailmapilti ning andis mulle palju tööriistu meeskonna-, enese juhtimiseks ja peamiselt iseenda arenguks.

Õppida oma valdkonna tippudelt on olnud silmiavav ja kogemuslikult väga rikastav. See on olnud tõeliselt inspireeriv teekond.

Soovitan programmi mitte ainult turundusjuhtidele, vaid kõikidele juhtidele, kellel on soov areneda ja oma oskusi tugevdada."

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti