Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU)

Märtsis 2020 alustab EBSis uus Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU).

Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU) on mõeldud juhtimiskogemusega turundusjuhtidele:

 • Kellel on soov areneda.
 • Kellel on ambitsioon panustada oma ettevõtte kasvu ja areneda juhtkonna liikmeks.
 • Kes vajavad tööturul konkurentsis püsimiseks uusi oskuseid või olemasolevate oskuste täiendamist.
 • Kes tahavad õppida lahendades kaasõppuritega praktilisi tööülesandeid.
 • Kes eelistavad õppida eesti keeles koos oma valdkonna kolleegidega.
 • Kes lepivad vaid Eesti parima äriharidusega.

TUJU programmi eesmärgiks on tõsta turundusjuhtide eneseteadlikkust ja arendada juhtimiskompetentse, et toetada nende juhiks kasvamist. 

 

 

Jah, soovin osaleda

Õpiväljundid

Programmi läbinud turundusjuhil on valmisolek ja suutelisus liikuda karjääriredelil järgmisele astmele ja tal on olemas tööriistad toimetulekuks juhtkonna liikmena. Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel, eksamipäeval, oma leadership teekonda "My Leadership Journey".

Programmi ülevaade

Programm tegeleb peamiselt juhi "pehmete oskuste” tugevdamisega, sest need ei vanane ja tehisintellekti pealetung vaid kasvatab nende tähtsust - need on täpselt sellist tüüpi oskused, mida on robotitel võimatu automatiseerida. Samas ei saa me ka päris mööda vaadata nö "hard skills" valdkonnast, millest mõningate puudumine on täna oluliseks takistuseks turundajatel karjääriredelil edenemisel.

 

Programm koosneb viiest moodulist, mille ühisnimetus on My Leadership.

 

Programm moodustab terviku: esimesest viimase moodulini töötab õppija teemadega "Kes ma olen?" ja "Kuidas ma juhin?". Vastuseks nendele küsimustele on: "Kes ma olen juhina?".

 

Enese juhtimine

Miks? Usume, et igasugune juhtimine algab iseendast - enda tugevuste, väärtuste, aga ka piirangute tundmisest. Juhi ülesanne on tõsta kõigepealt iseenda eneseteadlikkust ja alles seejärel suunata oma meeskonna liikmete enesteadlikkust kasvatama.

 

Meeskonna juhtimine (People management)

Miks? Kiired muudatused vajavad "tööülesandeid jagavate ja täitmist kontrollivate" juhtide asemel liidreid, kes suudavad coachida ja võimestada, aga vähestel juhtidel on need oskused olemas.

 

Tulemuste ja innovatsiooni juhtimine

Miks? Juhi ülesanne on kasvatada kasumit ja ettevõtte väärtust tulevikus. Turundusjuhtidel jääb tihtipeale vajaka oskustest oma töö kasumlikkust mõõta, innovatsiooni eelduseks on samuti kasu, mis tekib kreatiivsusest. Kriitilise tähtsusega teemade ringi on lisandunud tööandja branding.

 

Leading with purpose (Kes ma olen juhina?)

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod).
 • Kasutame palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme. 

Programmi toetab soovi korral coach (4 kohtumist 4 kuu jooksul), lisatasu eest.

 

Vaata 30. jaanuaril toimunud infopäeval esitatud programmi tutvustust (pdf)

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

TUJU arenguprogrammi kestuseks on 7 kuud ja koosneb 5 moodulist. Auditoorne töö toimub esimeses kolmes moodulis kahel järjestikusel päeval, IV ja V moodulis kahel eraldi päeval. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Arenguprogrammi ettevalmistava osana sõnastab iga osaleja programmi alguses oma juhtimisväljakutse
„Minu leadership challenge 2020”. 
Õppija seob uued teadmised ja oskused olemasolevatega ning esitleb viimasel koolituspäeval oma leadership teekonda "My Leadership Journey".
 
12.-13.03.2020 I moodul: Mina  
1. päev Disaineri mõtteviis elu kujundamisel   
 

Eesmärgiks on anda osalejale tööriistad enda jälgimiseks nii tänasel kui soovitaval positsioonil. Toetada oma teekonna kujundamist.

 • Disaineri mõtteviisid
 • Piiravad uskumused
 • Enese jälgimine (energia, õppimiskohad)
 • Uute harjumuste kujundamine

 

Age Rosenberg

Jekaterina Sirak

Vaata Age ja Katja
videotutvustust SIIT

2. päev Minu areng

 

 

 • Minu areng juhina
 • Juhtimiskompetentsid ja nende arendamine.
 • Kaasaegsed juhtimistrendid- loomingulisus vs struktuurid
 • Milline juht ma olen?
 • Juht kui eeskuju
 • Alustame iga osaleja "Leadership Journey" koostamist

Ester Eomois

 

Vaata Esteri

videotutvustust SIIT

12.-13.05.2020 II moodul: Mina meeskonna juhina  
 
 • Meeskond ja eesmärgid
 • Usaldus ja koostöö meeskonnas
 • Motivatsioon, väärtused ja valikud, pühendumine ja vastutus
 • Storytelling juhtimistööriistana
 • Tagasiside ja tunnustamine
 • Coachiv juhtimine
 • Muudatuste juhtimine, keerulised olukorrad ja nendega toimetulek
 • Mis võib minna valesti: takistajad ja mis nendega peale hakata?

Hede Kerstin Luik

 

Vaata Hede
videotutvustust SIIT

28.-29.05.2020 III moodul: Mina juhtkonna liikmena I  
1. päev

Finantsjuhtimine. Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja sellest tulenevad otsused

 
 
 • Mõõdikud organisatsiooni juhtimissüsteemis
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed
 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus 
 • Juhtimisarvestus

Dmitri Volov

 

Vaata Dmitri

videotutvustust SIIT

2. päev Tööandja bränding ja värbamine  

 

 • Tööturu trendid – mida näitavad meile uuringud Eestist ja mujalt?
 • Milline roll on tööandja brändingul äristrateegias?
 • Tööandja ja corporate brändig – seosed ja erinevused
 • Kes tööandja brändingu eest vastutab?
 • Tööandja brändingu ja värbamise seosed
 • Juhi roll tööandja maine kujundamisel
 • Tööandja brändi mõõdikud ja tasuvus
 • Peamised ohukohad, mida tuleks vältida ja millele tähelepanu pöörata
 • Praktilised näited Eestist ja mujalt

Marie Evart

 

Vaata Marie
videotutvustust SIIT

02.06.2020 ja 15.06.2020 IV moodul: Mina juhtkonna liikmena II   

 

 • Teenusedisain ja brändistrateegia
 • Kuidas arendada oma ettevõtte toodet või teenust sellisele tasemele, mis on konkurentidest eristuv, kasutajate poolt hinnatud ja väärtustatud?
 • Kõrgem lisandväärtus ja kasutajamugavus konkurentsieelisena, mitte lihtsalt soodsam hind
 • Tugeva brändi ehitamine, turul oma kuvandi ehitamine ja kinnistamine läbi eristuva toote/teenuse ja motiveeritud ning kaasatud töötajaskonna
 • Brändi kujundamine läbi tarbijate tagasiside saadud kogemuse

Kaarel Mikkin

 

Vaata Kaarli

videotutvustust SIIT

03.09.2020 ja 24.09.2020 V moodul: Minu Leadership  
1. päev

My Leadership

 

 
 • Eesmärgiga liidriks olemine
 • Inspireerivad lood
 • Võrgustike loomine ja arendamine
 • Juhtimisstiilide analüüs
 • Arutelu: Kuidas erilised inimesed juhivad?
Ester Eomois
2. päev "Leadership Journey" esitlused  
 
 • Mina ja minu leadership" esitlused ja "End of Beginning" üritus.

Ester Eomois

Merle Viirmaa

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2800 eur + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites, mille puhul kehtib järgmine hinnakiri:

Osalemine valitud moodulites:

- ühel moodulil 755€ + km
- kahel moodulil 1310€ + km
- kolmel moodulil 1825€ + km
- neljal moodulil 2320€ + km

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud on Merle Viirmaa, kes on töötanud 20 aastat Eesti suurimate meediaettevõtete juhatustes ning tema peamised vastutus valdkonnad on olnud strateegia, arendus ja turundus.

 

Vaata koolitajate videotutvustusi SIIT

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

TUJU arenguprogrammi juhtivõppejõud
Ester Eomois

Ester Eomois

Jekaterina Sirak

Jekaterina Sirak

Age Rosenberg

Age Rosenberg

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Marie Evart

Marie Evart

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti