CV Keskuse uuringu tulemus: äriharidust pakkuvatest kõrgkoolidest rakenduvad kõige kiiremini tööle EBSi lõpetajad

Pilt
CV Keskus viis teistkordselt läbi uuringu, enam kui 2500 töövõtja seas, et selgitada välja missuguste koolide vilistlased tunnevad end tänasel tööturul kõige enesekindlamalt.  Kolmandalt kohalt leiame EBSi. Meie vilistlastest ei pidanud sobiva töökoha leidmist pikalt ootama tervelt 88%. See omakorda tähendab seda, et äriharidust pakkuvatest kõrgkoolidest, on EBS kindlalt juhtimas. 

„Tervelt 79% kõrgkooli lõpetajatest leidsid endale sobiva töö hiljemalt paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Teisalt tuleb lisada, et suurem osa neist (59%) töötas vähemalt osalise koormusega juba õppimise ajal, mis kinnitab seda, kui oluline on hea töökoha leidmisel lisaks teadmistele ka praktiline kogemus,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et iga kümnes lõpetaja avastab aga üllatuslikult pärast kõrgkooli lõppu, et tööandjad ei olegi avasüli neid ootamas ja omandatud haridus ei ole andnud oodatud eelist.

 

„Nimelt tervelt kümnendik vastajatest tõi välja, et neil läks pärast kõrgkooli lõpetamist töökoha leidmisega kauem kui aasta või et nad on endiselt töökohta otsimas. Seepärast tuleb erialavalik langetada teadlikult ja analüüsida, missuguste oskuste järele kasvab nõudlus järgmiste aastate lõikes. Läbimõtlematult langetatud kõrgkoolivalik pikendab lihtsalt lapsepõlve ega aita teha esimest olulist sammu tööturul.

 

Allikad: CV Keskus, Delfi Ärileht