Doktorant Faisal Shahzadi väitekiri keskendub Soome väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete naaberriikide turgudele sisenemise viisidele

business
29. juunil kl 12:00-14:00 on Canvas Conference keskkonnas võimalik jälgida Faisal Shahzadi doktoritöö kaitsmist teemal “Naaberriikide järelejõudvatele ja arenevatele turgudele sisenemise viisid Soome keskmiste ja väikeste ettevõtete jaoks”.

Väitekirja peamine eesmärk on selgitada välja turule sisenemise viisi valiku tegurid arenenud turgudelt naaberriikide järelejõudvatele ja arenevatele turgudele. Shahzad toob välja, et hoolimata suurenenud huvist väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise protsessi vastu, on seni tehtud väga vähe uuringuid tuvastamaks ettevõtete, tööstusharude ja riikide tasandil korraga toimivaid tegureid ja nende rolle turule sisenemise viisi valimisel.

 

Uurimustöö kogemuslikus osas kasutatakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Erinevate ettevõtete ja ettevõtlusalade esindajate küsitlemise tulemused näitavad, et et ametlikud institutsioonid, organisatsioonikäitumine, ettevõtte rahvusvaheline strateegia, tehnoloogiline tugevus, tööstuse kasv, turupotentsiaal ja sihtturu investeerimisrisk on need olulised tegurid, mis mõjutavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete turule sisenemise viisi valimist. Enamik ettevõtteid kinnitas, et suurema turuosa hõivamine ja tulu teenimine on peamised välisriiki laienemise ajendid, samas kui sihtturu investeerimisrisk, turu vähene tundmine ja võrgustiku puudumine on Soome ettevõtete Eestisse ja Venemaale laienemisel peamisteks takistusteks.

 

Puudub ühtne teooria, mis selgitaks ettevõtete rahvusvahelistumise protsessi ja seetõttu on Shahzadi doktoritöö oluline panus leida mudel väike- ja keskmise suurusega ettevõtete järelejõudvatele ja arenevatele turgudele sisenemise viisi valimiseks.

 

Doktoritöö juhendaja on ettevõtlusprofessor Tiit Elenurm.

 

Kõigil huvilistel, kes soovivad kaitsmist jälgida, palume registreerida saates e-kirja Maarja Laosele maarja.laos@ebs.ee hiljemalt 26.06 kell 17.00.