EBS kutsub oma vilistlasi üles osalema rahvusvahelises juhtide uuringus GLOBE2020

GLOBE2020
GLOBE2020
Andke oma panus Eesti juhtimiskultuuri ja valitsevate juhtimisstiilide kaardistamiseks ning täitke kultuuri, usalduse ja juhtimise teemaline küsimustik.

Kõik küsimustiku täitjad saavad koheselt peale küsimustiku täitmist teada enda isikliku GLOBE2020 kategooriate järgi koostatud juhtimisprofiili ning selle võrdluse GLOBE keskmise juhi profiiliga.
Estonian Business School, olles projekti eestipoolne partner, pakub lisaks  kõikidele osalejatele  võimalust  tulla  Estonian Business  Schooli  seminarile, kus projekti lõppedes tutvustatakse lähemalt GLOBE2020 küsimustikus kaetud juhtimisstiilide kategooriaid, nende tugevusi ja nõrkusi ning Eestis kasutusel olevaid juhtimistiile ning nende seotust laiema kultuurilise taustaga. 
 

Küsimustik

 

Küsimustik on inglisekeelne, vastamine võtab 20-25 minutit aega ning on täiesti anonüümne. 

 

Lisainfo leiate siin.