EBSi koolipere sai kahe audoktori võrra rikkamaks

Tor Hernes
Tor Hernes
30. tegutsemisaasta puhul andis EBS 8. detsembril Estonia Kontserdisaalis toimunud pidulikul Galal üle ka kaks audoktori tiitlit. EBSi audoktoriks nimetatakse isik, kes on andnud EBSi teaduse ja rahvusvahelistumise arengusse suure panuse. 

Senisele 12le lisaks nimetati audoktoriks Tor Hernes, Copenhagen Business Schooli organisatsiooniteooria professor, kelle uurimisteemaks on aeg ja ajalisus ning nende olulisus organisatsioonides. Hernesi põnevatest projektidest võib välja tuua biolaguneva õllepudeli, mille kasutusele võtmise võimalikkust uuris teadlane Carlsbergi õlletehase uurimislaboratooriumis. 

 

Audoktori tiitel omistati ka professor Alf-Erik Lerviksile, kes on Dynama juhtimissimulatsiooni originaalmudeli autoriks. EBSis on Dynamat kasutatud üle 10 aasta. Selle abil õpetatavad juhtimistõed on mõjutanud rohkem kui 2500 EBSi üliõpilase ja EBS Executive Education õppuri arusaamu ettevõtte edukast juhtimisest. Üliõpilaste tagasiside alusel on Dynama läbi aegade kuulunud EBSi paremate ja selles osalejate jaoks suure praktilise väärtusega õppeainete hulka. 

 

Kõik EBSi audoktorid on väga tunnustatud liikmed rahvusvahelistes majanduse-, juhtimise arendamise ja akadeemilistes ringkondades. Audoktorid on aidanud kaasa EBSi tuntuse ja maine edendamisel, neil on oluline osa koostöö arendamisel ja suhete loomisel EBSi ning rahvusvaheliste teaduse-, majanduse- ja ärihariduse võrgustikega. Ülejäänud EBSi audoktoritega on võimalik tutvuda siin.