Kasvuettevõtjate mentorprogramm kui tugivõrgustik ettevõtjale

Mentorprogramm
Eelmise aasta lõpus alustanud kasvuettevõtjate mentorprogrammis viiakse kokku 45 ettevõtjat või juhti personaalsete mentoritega, kelle eesmärk on toetada ettevõtjaid nii tootearenduses, uutele turgudele sisenemisel kui ka tegevuste tõhustamisel. Kuuekuuline programm sisaldab lisaks koostööle mentoriga ka praktilisi töötubasid näiteks ärimudeli, müügi ja tootearenduse teemadel.

Programmi üks koolitajatest, juhtide koots Kaidi Peets usub, et isiklik mentor ja programmist saadud võrgustik on need, mis aitavad eesmärgini jõuda: „Igaühel võiks elus olla oma mentor – keegi, kes oma kogemuste baasilt on valmis toetama õppimist ja kasvamist ning aitab tähelepanu juhtuda tugevustele ja arenguvõimalustele, mida ise ei pruugi alati näha.”

 

Kaarel Veike, ettevõttest Videopartner, näeb programmis osalemises võimalust astuda igapäevatoimetustest kõrvale ning taasmõtestada oma tegevus koos kogenud inimestega: “Usun, et see võimaldab teha paljudel oma tööd targemalt."

 

"Minu ootused mentorile on eelkõige ootused mulle endale. Mentoris pettuda ei ole võimalik, vastutus on 100% minu enda õlul,” selgitab Veike oma motivatsiooni osalemaks programmis. Samuti rõhutab Veike võimalust õppida ning saada tagasisidet kaaslastelt, nii teistelt mentiidelt kui mentoritelt. 

 

Mentoritena pika ettevõtluskogemusega inimesed 

 

Mentorid aitavad tegeleda ettevõtte oluliste teemadega, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning seeläbi toetavad kasvuettevõttel ärieesmärkide saavutamist. Mentorsuhe on suunatud ettevõtja äri kasvule, tema ärieesmärkide saavutamisele ja ettevõtja isiklikule ettevõtlusalasele arengule.

 

Mentor Veiko Meos näeb programmis osalemise suure plussina võimalust anda oma heategevuslik panus eesti ettevõtluse arengusse, boonuseks on mentiide säravaid silmi ja innukust.

 

Kuido Lepik lööb programmis samuti kaasa mentorina oodates nii vaheldust oma igapäevatööle kui ka võimalust tutvuda teiste ettevõtjatega. “Kes teeb, see jõuab! Päriselt! ” ütleb Kuido vastuseks küsimusele, et kuidas oma ettevõtete juhtimine, mentorprogramm ning isiklikud ambitsioonid ühte päeva ära mahutada. 

 

Kõigi programmis osalevate mentoritega on võimalik tutvuda siin

 

Kasvuettevõtja mentorprogrammi korraldab EAS ning seda aitavad koostööpartnerina ellu viia EBS Advisory Services ja EBS Executive Education.