Madis Habakuk 80

habakuk
28. detsembril 2018 saanuks EBSi asutaja, prof Madis Habakuk, 80 aastaseks. Märgiline on tõsiasi, et tänavu möödub ka EBSi asutamisest 30 aastat. Oleme palunud EBSi rektoritelt, prof Olav Aarnalt, Peeter Krossilt ja prof Arno Almannilt tagasivaadet oma koostööle Madis Habakukega.

Rektor Almann sõnab, et pea igapäevaselt meenuvad talle hr Habakuke tsitaadid, mida mees armastas kasutada sageli nii koostööpartnerite kui üliõpilaste ees: "Ka meie vilistlasnõukogu liikmed on öelnud, et kui muu õpitu koheselt ei meenu, siis Habakuke sõnad ning tsitaadid on alati meeles." Almann lisab, et Madis Habakuke poolt 30 aastat tagasi kirjutatud EBSi kreedo kehtib veel ka täna ja tulevikus kooli juhtimisel. “Oluliseimaks pean sealt meie inimeste, nii üliõpilaste, vilistlaste, aga ka töötajate ja koostööpartnerite edu, millesse ülikoolina igapäevaselt püüame oma panuse anda.” 
 
"Tänasel turbulentsel ajajärgul on samuti paslik meenutada Madis Habakuke toodud paralleeli juhtimise ja saanisõidu vahel,” räägib Almann ning lisab, et „saan saab sõita vaid siis kui on selge ülekaal saani vedajate ja saanis kaasa sõitjate vahel ning need kes kipuvad jalga maha panema tuleb maha jätta. Nii on võimalik kiiremini edasi liikuda ning hoida tasakaalu ka olukordades, kus teed on kurvilisemad, ning ka saanisõitjad vahetuvad.” 
 
Olav Aarna (EBSi rektor 2000.a märtsist 2003.a märtsini) meenutab ühiselt töötatud aega kui inspireerivat ja motiveerivat. "Mis mind Madise juures võlus? Kindlasti selge visioon EBS-st ja sihikindlus selle realiseerimisel. Vaatamata mõnedele eriarvamustel pole me kunagi kakelnud, sest Madis oli oma nõudlikkuses ja sihikindluses väga delikaatne kolleeg, kes kunagi oma tahte läbiviimiseks häält ei tõstnud. Mõjus autoriteet ja veenvus, mitte kõva hääl või rusikas.” 
 
Prof Peeter Kross (EBSi rektor aastatel 2008-2011) rõõmustab, et mitmed Madise poolt algatatud põhimõtted on endiselt olulised: “Üheks väärtuslikumaks temalt omandatud tarkuseks pean kõike seda, mis on seotud simulatsioonide rakendamisega juhtimise õpetamisel. Madis oli Eestis esimene, kes juba 1973 aastal hakkas õpetamisel juhtimissimulatsioone kasutama. Mul oli tol ajal õnn Tallinna Tehnikaülikoolis noore õppejõuna Madist assisteerida ning ta juhendamisel kogu see tarkus ka endale selgeks teha. Seda, temalt saadud pärandust olen nii tudengite õpetamisel kui juhtide koolitamisel edukalt kasutanud kuni tänaseni.” 
 
EBSi 30. juubeliaasta puhul on kokku pandud ka digitaalne kogumik, kus kooli jaoks olulised inimesed meenutavad möödunud aegu ning unistavad säravast tulevikust. Soovitame siinkohal lugeda ka Madis Habakuke teiste kolleegide meenutusi ja mõtteid alates 1989. aastast. Loe edasi siit.