Madis Habakuk − erakordne inimene, kes jättis maailma palju enamat kui ainult jalajälgi

a
Foto: Rauno Liivand
30. jaanuaril kogunesid EBSi hubasesse aulasse Madis Habakuke 85. sünniaastapäevale pühendatud mälestusõhtule EBSi kogukonna liikmed – endised ja praegused kolleegid, vilistlased, üliõpilased, gümnasistid, mõttekaaslased, sõbrad ja pereliikmed. Soojas ja südamlikus õhkkonnas meenutati Madis Habakuke rikkalikku elutööd, jagati lugusid EBSi algusaegadest ning arutleti Madise juhtimisalaste mõtete ja elufilosoofia üle.

Õhtujuht Margit Kilumetsa modereeritud vestlusringis rääkisid esmalt majandusteadlased Erik Terk ja Jaak Leimann Madisest kui kolleegist ja teekaaslasest. Nad meenutasid aega, mil Eesti majandusteadus alles kujunes ning tõstsid esile Madise panust juhtimisteaduse ja -filosoofia arengusse Eestis. 

 

Meenutati ka EBSi sünnilugu ja kooli algusaegu. EBSiga esimestel aastatel liitunud ja siin pikki aastaid töötanud Reet Talvik, Karmen Harju ja Tõnu Küttmaa jagasid oma sooje meenutusi Madisest kui juhist ja kolleegist. 

 

Arno Almann tutvustas vastvalminud artiklite, intervjuude ja tarkuseterade kogumikku “Omas ajas ajatu. Madis Habakuk 85”, mis koondab Madis Habakuke loomingulise pärandi. Kogumikus on muuhulgas sellised mõtted nagu “Juht ei saa olla leige”, “Kõrged eesmärgid on paremad”, “Iga otsus muudab midagi halvemaks,” − pakkudes lugejale võimaluse süveneda ja mõtiskleda Madise elutarkuste üle.

 

Laval meenutasid Madist kui inimest ja perepead tema poeg, EBSi kantsler Mart Habakuk koos tütarde Ave ja Helen Habakukega. Nad rõhutasid Madise õpetusi ja eeskuju enesearengu teemal, tema uudishimu maailma vastu. Marje Habakuk, Madise lesk, väljendas siirast heameelt, et ka lapselapsed on kooli tegemistega seotud ning kannavad edasi kooli pärandit.

 

Professor Tiit Elenurm ja peresõbrad Reet ja Tiit Made jagasid oma armsaid mälestusi Madisest kui lihtsast, tasakaalukast, sporti armastavast ja elurõõmsast kaaslasest ning põnevast vestluspartnerist. 

 

Soojad vestlused jätkusid peale ametlikku osa vabamas vormis, taaselustades mälestusi ja luues silla tänasesse päeva. 

 

Mälestusõhtu keskmes oli Madis Habakuke sõnastatud ja EBSi kreedoks saanud mõte: “Me ei ole maailma tulnud jalajälgi tegema, vaid midagi niisugust, mis loob väärtust ka järgnevatele põlvedele ja jääb kestma.” Pole kahtlust, et Madis Habakuk oli erakordne inimene, kelle mõju EBSile ja laiemalt Eesti ühiskonnale kestab edasi ning inspireerib ka järgnevaid põlvkondi.

 

Aitäh kõigile, et tulite ja muutsite selle õhtupooliku südamlikuks ja meeldejäävaks!

 

Sündmuse kogu pildivaliku leiad siit.