Merle Viirmaa on veebruarist EBSi coaching´u programmide ja AoEC Estonia juht

Merle Viirmaa
Merle Viirmaa, kes on pikaaegne EBSi coaching´u õppejõud, on alates veebruarist uuel positsioonil. Tema õlul on nüüd kõigi EBSi coaching´u programmide arendamine ning selle valdkonnaga seotud äriarendustegevuste eestvedamine EBSis.

Kõik maailma tunnustatud äriülikoolid arendavad ja investeerivad jõuliselt coaching´u koolitustesse ja -kursustesse. Ka EBSil on plaanis kasvatada sellesisuliste kursuste mahte, seda nii tasemeõppes, juhtide koolituses kui ka ettevõtetele suunatud programmides. Miks ei võiks coaching´u teema tulevikus kuuluda ka mikrokraadiprogrammi?

 

Lisaks EBS bakalaureuse- ja magistriõppekavades sisalduvatele coaching´u kursustele pakub EBS nii avalikke kui ka ettevõttesiseseid coaching´u koolitusi – alates baaskoolitusest juhtimis-coaching´u diplomiõppeni. 

 

EBS on Peep Aaviksoo juhtimisel olnud Eesti juhtimis-coaching´u lipulaev rohkem kui 10 aastat. Oleme koolitanud peaaegu 300 professionaalset juhtimis-coach´i ning lisaks jaganud coaching´u teadmisi paari tuhande huvilisega. 

 

„Tugev coaching´u pakkumine on meie konkurentsieelis – mitte kellelgi teisel meie turul pole võimalik kombineerida äriülikooli teadmisi ja kogemusi maailma parimate juhtimis-coaching´u programmidega. EBSis pakutav baseerub nii teadusuuringutel kui maailma parimatel äripraktikatel,“ tunneb Merle Viirma uhkust.
 
Viirmaa lisab: „EBSis diplomeeritud juhtmis-coach´id saavad eksklusiivselt jätkata õpinguid EBSis ainult neile suunatud kõrgema taseme programmides. Samuti pakume coachiva juhtimise koolitusi juhtidele, kelle fookus on olla ennekõike parem juht. Kõik need programmid on turul hästi vastu võetud ja end tõestanud.“
 
EBSi partneriks on Academy of Executive Coaching (AoEC), mis asub Inglismaal ning on coaching´u maailma „symbol of global excellence“. Selle programmid on tunnustatud ja akrediteeritud kõikide juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt (ICF, EMCC, AC). Lisaks kvaliteedimärgile avab selle organisatsiooni partneriks olemine EBSile rahvusvahelisi uksi, annab kõige uuemat teadmist coaching´u trendidest ning seostest äri ja organisatsiooni arenguga.
 
Merle Viirmaa rõhutab coaching´u olulisust: „Minu viimased aastad juhtimis-coach´i ja EBSi coaching´u programmide õppejõuna on pakkunud mulle palju rõõmu ja rahuldust. Olen veendunud, et coaching töötab enamike juhtide puhul väga hästi nii enesearengu vaates kui on vältimatuks kaasaegse juhi oskustepagasis. 

Minu jaoks on privileeg anda uues rollis oma lisapanus Eesti äri- ja juhtimiskultuuri parendamisse. Koos suurepäraste kolleegide Peep Aaviksoo, Anne-Liis Paide, Kiur Lootuse, Katrin Oblika ja Urmas Kaarlepiga.“ 

 

Jari Kukkonen, EBS Executive Educationi juht kommenteerib Viirmaa uut positsiooni:
„Peep Aaviksoo arendas oma süsteemse töö ja professionaalse meeskonnaga EBSi coaching´u programmide teenused tasemele, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemeliste akrediteeringutele ja standarditele. Veebruarist veab coaching´u valdkonna arendust eest Merle Viirmaa ning Peep Aaviksoo jätkab hinnatud koolitajana ja coach´ina. Merle Viirmaa on juba aastaid panustanud EBSi coaching´u koolituste läbiviimisesse ja uute toodete arendusse. Merle ülesanne on hoida EBSi coaching´u valdkonna kõrget renomeed ning arendada uusi turu nõudlusele vastavaid coaching´u tooteid.“