Murranguline Erasmus+ IFI koostööprojekt kulmineerus uuenduslike haridustulemustega jätkusuutliku ja rohelise majanduse vallas

a
Murrangulise "Innovative Financial Inclusion in Academia and Field" (IFI) projekti eesmärk oli integreerida akadeemiline uurimistöö praktilise haridusega jätkusuutlikus rahanduses. Projekt, mida toetas Erasmus+ ja Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), kestis 40 kuud ja hõlmas 13 partnerit 7 riigist, sealhulgas Jeruusalemma Heebrea Ülikooli ja Bezaleli Kunsti- ja Disainiakadeemiat. Projekti koostööpartneriks oli ka EBS, keskendudes jätkusuutliku ja kaasava rahanduse uurimisele ja arendamisele läbi Tööpaketi 4 (WP4). Projekt rikastas haridusprogramme, soodustas akadeemia ja tööstuse koostööd ning kulmineerus uuenduslike haridustulemustega nagu spetsialiseeritud kursused ja uus mikrokraad " Jätkusuutliku ja rohelise rahanduse mikrokraadi programm“

Projekti eesmärgid ja struktuur
IFI projekt püüdis süstemaatiliselt joondada Iisraeli kõrgharidussüsteemi globaalsete muutustega, arendades uusi võimekusi kaasavas sotsiaalses rahanduses läbi kolme tasandi:

  • Ökosüsteem ja infrastruktuur: loomaks toetavat keskkonda jätkusuutlikule rahandusele.
  • Uurimistöö, õpetamine ja koolitus: tõhustades haridusprogramme ja uurimisvõimalusi jätkusuutlikus rahanduses.
  • Akadeemia-tööstuse koostöö: edendades partnerlusi haridusasutuste ja rahandustööstuse vahel.

Oluline osa projektist, Tööpakett 4 (WP4), mida juhtis EBS, keskendus jätkusuutliku ja kaasava rahanduse innovatsiooni arendamisele, rõhutas rahanduses uurimis- ja arendustöö ning disainmõtlemise olulisust ja rakendamist.

 

Hariduslik mõju ja innovatsioonid
Üheks projekti peamiseks tulemuseks oli spetsiaalse kursuse mooduli "Kaasav rahandus" väljatöötamine, mida on juba mitmele üliõpilaste rühmale EBS-is õpetatud. Samuti viidi läbi EBSi eestvedamisel kolm juhtumiuuringut ning valmisjätkusuutliku rahanduse põhimõtete teemaline lauamäng. Lisaks inspireeris projekt EBSi uut mikrokraadi "Jätkusuutlik ja roheline majandus", mis valmistab üliõpilasi paremini ette jätkusuutlike majanduspraktikate väljakutseteks.

 

Publikatsioonid
Projekti teadmisi jagatakse ka akadeemilistes väljaannetes. Eeskätt aga panustab projekti tulemusel Aleksandra Kekkonen (EBS, Vanemteadur, PhD) peatükiga "Sotsiaalse kaasatuse ja kogukonna osaluse roll jätkusuutlike finantsökosüsteemide edendamisel" peagi ilmuvasse raamatusse "Jätkusuutliku rahanduse regulatsioon Euroopa Liidus: Valikud, praktikad ja riiklikud perspektiivid".

 

Kogukond ja koostöö
Lisaks akdeemiliste teadmiste edendamisele, lõi IFI projekt ka praktikute Euroopa ja Iisraeli ülese kogukonna, koondades jätkusuutliku majanduse valdkonna võtmeisikud ja muutuste eestvedajad. Projekt lõppes lõppkohtumisega Heidelbergis, Saksamaal, Sotsiaalse Investeerimise Keskuse võõrustamisel, tähistati koostöö ja hinnati saavutusi, anti projektile edasiliikumiseks motivatsiooni ja hoogu.

 

Erasmus+ rahastatud projekt on tunnistuseks rahvusvahelise koostöö jõule kõrghariduses, eesmärgiga luua uuendusliku hariduse ja uurimistöö abil jätkusuutlikum ja kaasavam finantsökosüsteem.

 

Lisateavet projekti kohta leiab siit.

Tänu panuse eest projekti EBS-i kolleegid: Aleksandra Kekkonen, Marge Täks, Margit Kattai.