UUS! Eesti doktorikool

a
Eesti doktoriõppe kvaliteedi tõstmiseks ja atraktiivsuse suurendamiseks on käivitatud projekt "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel", mida kaasrahastab Euroopa Liit. Eesti doktorikooli tegevus algas jaanuaris 2024 ning koondab mitmeid Eesti tippülikoole, et pakkuda doktorantidele laiapõhjalisi erialadevahelisi ning rahvusvahelisi teaduskontakte ja enesetäiendusvõimalusi.

Eesti doktoriõppe kvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmise nimel on Tartu Ülikool võtnud juhtrolli suuremahulises projektis, mis ühendab endas mitmeid Eesti tippülikoole. Koostööprojekt, mille kogueelarve on seitse miljonit eurot ja mis kestab kuni 31. augustini 2029, kaasab partneritena Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli.

 

Eesti doktorikooli raames pannakse eriline rõhk ülikoolidevahelisele koostööle. Selle eesmärgiks on luua doktorantidele soodsad tingimused erialadeüleseks ja rahvusvaheliseks suhtluseks, mis avardab teadustöö perspektiive ja suurendab õppeprogrammide ligitõmbavust. Doktorandid saavad võimaluse osaleda erinevatel seminaridel ja koolitustel, mis on suunatud nii isiklikuks arenguks kui ka professionaalseks täiustumiseks.

 

Lisaks akadeemilisele koostööle ja erialaste kontaktide loomisele pööratakse suurt tähelepanu ka juhendamisoskuste arendamisele. Projektis ette nähtud üritustesari keskendub doktoritööde juhendajate pädevuste tõstmisele, tagamaks, et järelkasvul oleks tugev tugi oma teadustöö läbiviimisel.

 

Projekt rõhutab uuenduslikkust ja koostöövõimaluste laiendamist, toetades sellega Eesti doktorantide akadeemilist ja professionaalset arengut. Eesmärgiks on valmistada neid ette edukaks karjääriks nii teadusmaailmas kui ka kõrgkoolide õppejõududena, pakkudes vajalikke oskusi ja teadmisi tulevaste teaduspõlvkondade kujundamiseks.