Otsus on edasiviiv jõud – sellest algab tegutsemine: kui palju on inimene valmis delegeerima otsustamist teda abistavale tehnoloogiale?

a
Tänapäeva maailmas on iga inimene rohkemal või vähemal määral kokku puutunud tehnoloogiatega, mis aitavad teha asju lihtsamini ja kiiremini. Lisaks on tehnoloogia abiks erinevate otsuste langetamisel. Ärimaailmas on otsuste tegemise lihtsustamiseks arendatud väga erinevaid programme, mis koguvad infot ja aitavad seda esitada ülevaatlikul moel.

Sirle Lumi, EBSi nooremteadur ja doktorant 

 

Minu uurimishuviks on vaadata sisse teemasse, kui palju ja kui adekvaatselt saab tehnoloogia asendada inimest otsuste tegemisel. Estonian Business School’is uurin oma doktoritöös tööportaalide otsustusmehhanisme ja nende sobivust ning mõju nii töö kui ka teenuse soovijaile ning pakkujaile. Teema on väga asjakohane ka arvestades asjaolu, kui palju teenuseid vahendatakse juba läbi platvormlahenduste, kus algoritmid otsustavad, milliseid inimesi üksteisega kokku viia. 

 

Tehnoloogia areng jätkub sellises tempos, mida ei osatud 5 või 10 aastat tagasi veel ette ennustada. Järjest enam kerkib üles küsimus inimese ja tehnoloogia suhtest ning kes keda suunab. Kas tegevusi ja trende hakkab kujundama iseõppiv tehnoloogia ning sellesse sekkumine on minimaalne või hoiab inimene valikute ja otsustamise osas juhtpositsiooni? Teaduslikud uuringud selles vallas on olulised, kuna teisiti on keeruline tuvastada tehnoloogia arengu mõju inimeste heaolule ja protsessidele ühiskonnas. 

 

Mõistmata tehnoloogia arengu mõju võib tekkida olukord, kus inimesed kas mugavusest või teadmatusest lasevad automaatsetel otsustel kujundada oma elu olulisi valikuid. Teema on kindlasti laiem, kui ainult toote, teenuse, töö valimine või soovitamine masina poolt. Küsimus on selles, kas automaatsete valikute tagajärjel saab inimene end täisväärtuslikult teostada või satub ta nõiaringi, kus iga järgnev võimalik valikuvariant põhineb varasemal ajalool. See võib välistada muutused ja teha sissejuurdunud mustrist väljamurdmise väga keeruliseks.