Study in Estonia: on muljetavaldav, kui hästi on EBS väikese koolina rahvusvahelisi tudengeid üliõpilasellu integreerinud

Jeff Jarvis
EBSi külalisprofessor Jeff Jarvis
Erinevad uuringud näitavad, et välistudengite panus Eesti majandusse kasvab aasta-aastalt. 3. novembril EBSi aulas aset leidnud Study in Estonia seminar ühendas omavahel akadeemilise maailma, turismivaldkonna ning majandusarengu, keskendudes välistudengite rollile Eesti ühiskonnas. Põhjaliku ettekandega esines EBSi külalisprofessor Jeff Jarvis, kelle uurimistöö fookuses on välistudengid ning nende majanduslik mõju jätkusuutlikule turismile, aga ka majandusele. 

„On muljetavaldav, kuidas EBS väikese koolina on rahvusvahelisi tudengeid üliõpilasellu integreerinud ja teinud seda väga hästi,“ märgib ürituse korraldaja, Haridus- ja noorteameti (HARNO) kõrghariduse rahvusvahelise turunduse juht Eero Loonurm. Välistudengite mõju ühiskonnale õpingute ajal ja nende järgselt, sealhulgas panus meie tööturule, on tema sõnul märkimisväärne.

 

EBSis on välistudengeid 44 riigist. „Meil palju üliõpilasi Soomest, aga üllatavalt palju on ka Itaalia, Prantsusmaa ja teiste riikide tudengeid,“ sõnab EBSi rektor Meelis Kitsing. „Eesti ei ole tuntud sihtkoht ega esmavalik välisõpingute alustamiseks. Peame selle nimel tööd tegema.“ Kitsing lisab, et ülikoolide rahvusvahelistumisel ei peaks keskenduma ainult kraadiõppele, vaid kutsuma rahvusvahelisi õppureid ka lühemateks perioodideks. „Meil on kogemus tudengitega, kes tulevad üheks semestriks, aga jäävad pikemaks.“ 

 

„Välistudengid ja nendega seonduv on kõige laiema ja mastaapsema kordajaga valdkondi igas riigis,“ selgitab Eero Loonurm. „Välisüliõpilased aitavad Eestis luua rahvusvahelise õpikeskkonna ning panustavad rahvusvahelistumisse. Välistudengid levitavad ka unikaalset teadmust seoses muu maailmaga just nendes valdkondades, kus meil on hea maine ja tasemel teadus. Loomulikult vajab neid ka kohalik tööturg."

 

"Professor Jarvis aga vaatab pildile peale veel komplekssemalt ja suuremalt," lisab Loonurm. 

 

Pandeemia andis võimaluse turism ümber mõtestada

 

Ülemaailmne turismimajandus on üks sektoritest, mida 2020. aasta algusest oluliselt mõjutas COVID ja sellest tingitud pidevad riikide sulgemised ja karantiinid. 2022. aasta lõpus on antud majandusharu endiselt taastumisrežiimis ning globaalne lennuliiklus ja sellega seotud kasumlikkus ikka veel tunduvalt madalamal tasemel kui aastal 2019, märgib professor Jeff Jarvis oma ettekandes "Jätkusuutlik turism ja COVIDi-järgne uus algus": rahvusvahelise hariduse strateegiline roll.

 

Jarvis lisab, et pandeemia andis turismivaldkonnale ka võimaluse oma toimemehhanismid ümber mõtestada ning leida viise, kuidas saaks reisimise edaspidi jätkusuutlikumaks muuta. 

Seminari esimeses osas annab professor ülevaate turismimajanduse hetkeseisust ning suurenenud fookusest säästvale ja jätkusuutlikule reisimisele. „Segmente, mis on pikema elueaga ja suurema tootlusega, peetakse üha atraktiivsemaks, kuna need pakuvad tihedamaid majanduslikke sidemeid kohaliku majandusega. Selliste segmentide hulka kuuluvad nüüd digitaalsed nomaadid, töötavad puhkajad ja rahvusvahelised üliõpilased.“

 

Seminari teises osas on käsitlusel rahvusvahelise hariduse strateegiline roll reisimajanduses. Professor kirjeldab rahvusvahelisi üliõpilasi kui pikaajalisi, hooajalisi ja suure tulususega reisijaid, kellel on võimalus sihtkoha riigis laialdaselt ringi liikuda. „Globaalse mobiilsuse kasvu kontekstis on rahvusvahelisi tudengeid peetud kõrge tootlikkusega kasumlike reisijate turuosaks,“ selgitab külalisprofessor. "Nad on ka strateegilised külastajad, kuna tekitavad lisaks "sõpru ja sugulasi külastavat" liiklust, tegutsevad sihtkohariigi mitteametlike "brändisaadikutena" ja on seotud korduvate külastuste ja tulevaste töötulemustega."

 

Kvantitatiivne uuring, milles osales 289 lühiajaliselt Eestis õppivad välisüliõpilast, kinnitas, et tegemist on suure tootlusega, kaua välisriigis viibivate mittehooajalise külastajatega, kes omakorda suurendasid oluliselt sõprade ja sugulaste reisimist samasse riiki. „Nendest tudengitest saadud majanduslik kasu näitas levikut üle Eesti ja laiemalt kogu Baltikumi turismimajanduse,“ kirjeldab Jarvis. „Strateegilises plaanis demonstreerisid nad tugevat võimet genereerida positiivset suust-suhu reklaami ning olla brändisaadikuteks.“ 

 

Kes on professor Jeff Jarvis?

 

Professor Jarvis on olnud Estonian Business Schooli külalisõppejõud ja sõber juba enam kui 20 aastat. Ta saadab siia regulaarselt Austraalia üliõpilasi vahetustudengiteks, õpetab ning teeb uurimistöid. Ta on algatanud EBSi ja Monashi ülikooli koostööprojekte ning on omavahel kokku pannud õpirände, turismi, majanduse ning ühiskonda siduvad teemad.

 

Tema loengus tulid käsitlusele teemad
-Välistudengite väärtus Austraalia turismimajanduses
-Jätkusuutlik turism
-Covidi järgne restart Austraalias
-Välistudengite majanduslik mõju Eestis