Supriya Banerjee kaitseb doktoritööd teemal „Väärtuste kaasamine äriühingute valitsemise süsteemide riigi tasandi tüpoloogiasse“

Imagopilt
Reedel, 18. septembril kell 11.00-13.00 on EBSi youtube'i kanalil võimalik jälgida Supriya Banerjee doktoritöö kaitmist teemal "Väärtuste kaasamine äriühingute valitsemise süsteemide riigi tasandi tüpoloogiasse“

Supriya Banerjee ütleb oma doktoritöö kokkuvõttes järgmist: „Äriühingute valitsemise alased uurimused on majanduskriiside järgselt ja nendega kaasnevate erinevate sidusgruppide huvide lahknevuse võimendudes pälvinud suurt tähelepanu ja seda nii akadeemilises kui ka ärimaailmas. Paremad valistsemispraktikad sõltuvad suuresti riigi äriühingute valitsemise süsteemist, laias laastus võib süsteemide eristamisel lähtuda agendi-, sidusgrupi- või „valgustatud“ omakapitalikandja teooriatest. Süvenedes vastavasse uurimistööalasse selgus asjaolu, et selles mängivad ülimalt olulist rolli väärtused. Kuna ei suudetud leida ühtegi äriühingute valitsemise süsteemide tüpoloogiat, mis kaasaks väärtused, siis otsustati seada eesmärk leida probleemile lahendus, s.o väärtusi kaasav äriühingute valitsemise süsteemide riigi tasandi tüpoloogia. [- - -] Kinnitust leidis väärtuste olulisus äriühingute valitsemises ja anti ülevaade omanikuks olemise väärtustest. Konstrueeriti kolmest ideaaltüübist koosnev (Misjonär, Visionäär, Aktsionär), väärtusi kaasav äriühingute valitsemise süsteemide tüpoloogia.“

 

Doktoritööd on võimalik lugeda siit.

 

Juhendaja:
professor Mike Wahl, PhD, Estonian Business School

 

Oponendid:
emeriitprofessor Tom Berglund, Dr.Sc. (Econ.), Majandusteaduste osakond, Hanken School of Economics (Soome)

Dr. Mare Ainsaar, PhD, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Ühiskonnateaduste Instituudis, Tartu Ülikool

 

Supriya Banerjee doktoritöö kaitsmist saab jälgida 18. septembril kell 11.00-13.00 EBSi youtube’i kanalist siit.