Marge Täks

Marge Täks

Marge Täks

Senior Lecturer, PhD, Head of the Department of Management
Lisainfo

Marge Täks omandas kõrghariduse Estonian Business Schoolis (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise erialal (1998 - 2003), õppis vahetusüliõpilasena Hollandis (InHolland University of Professional Education), spetsialiseerumisega rahvusvahelisele turundusjuhtimisele (2001 - 2002) ja Tallinna Ülikooli andragoogika magistriõppes (2009 - 2010).

 

Marge Täks lõpetas 2015. aasta mais Tartu Ülikooli haridusteaduste doktoriõppe omandades filosoofiadoktori kraadi. Marge peamine teadustöö suund on ka täna seotud eelkõige ettevõtlusharidusega, aga ka õppimise ja õpetamisega laiemalt.

 

Vahemikus 2009 - 2014 töötas Marge Tallinna Tehnikakõrgkoolis ettevõtluse, turunduse ja turu-uuringute lektorina. Aastal 2011 läbis Marge SA Archimedese Primuse programmi poolt ellu kutsutud mentorõppejõudude programmi ning alustas praktiseerimist õppejõudude mentorina. Marge on osalenud mitmetes rahvusvahelistes Erasmus mobiilsusprogrammides.

 

Marge on tihedalt seotud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ alategevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ programmiga.

 

Aastal 2011 sai Marge õppiva õppejõu I preemia õppekvaliteedi arendamise programmilt Primus. Aastal 2014 pälvis ta Primus programmilt koostöö preemia.

 

Varasemalt on Marge töötanud Saku Õlletehases nii juhatuse sekretäri, PepsiCo tootejuhi kui karastusjookide projektijuhina, reklaamiagentuuris Inorek & Grey projektijuhina, AS Eesti Post turundusosakonna juhatajana jm.