Coachiva juhtimise meistriklass

Kuidas juhtida nii, et töötajad oleks õnnelikud ja äri õitseks? 

 

Kas soovid olla juht, kellega arvestatakse seetõttu, et tal on ametipositsioonist tulenev võim ning seega õigus käske ja keelde jagada? Või tahaksid olla liider, kes on pälvinud lugupidamise, sest suudab oma meeskonnaliikmetes parima välja tuua ja oskab ühtehoidva tiimi luua? Kui eelistad teist varianti, siis kulub sulle enesesearengu teel marjaks ära osalemine Coachiva juhtimise meistriklassis.

 

EBSi stuudios said kokku Coachiva juhtimise meistriklassi õppejõud Merle Viirmaa ja Kiur Lootus ning nende vestles arenguprogrammi 1. lennus osalenud Merilin Kuusler. „Enesejälgimine. Juhtidena tahame esmalt teisi inimesi juhtida, kuid alustama peab iseendast“, oli Merilin Kuusleri, Inbanki peajuristi, tähelepanek, mis on tema eriline taipamine programmis olles. Infopäeva saab järgi vaadata SIIT.

 

Üha vähem on võimalik inimesi motiveerida pelgalt materiaalsete hüvedega ja aina suuremat rolli mängivad omavahelised suhted. Edukas juht peab looma maksimaalselt head tingimused, et tema inimesed tahaks pühenduda ja saaks areneda. Coaching’us levinud meetodite kasutamine on lihtsaim viis mõista teisi inimesi ja olla neile soovitud moel toeks.

 

Programmi eesmärgiks on arendada osaleja oskusi coaching'u põhimõtteid rakendava juhina, kes oskaks kasvatada oluliselt nii töötajate rahulolu kui tulemuslikkust.

 

Mis on meistriklassi suurim väärtus?
Programm sobib sulle, kui soovid paremini mõista inimkeskse juhtimisstiili võimalusi ning arendada oma oskusi coaching'u põhimõtteid rakendava juhina. Selle tulemusel kasvavad oluliselt nii töötajate rahulolu kui tulemuslikkus.

 

„Me ei koolita coach’e, vaid jagame juhtidele praktilisi coaching’u oskusi ja juhtimistööriistu, mis aitavad tulemuslikumalt juhtida – oma meeskonnaliikmete potentsiaali avada ning nende arenguks soodsama keskkonna luua,“ tutvustab juhtimis-coach Peep Aaviksoo.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Juhtimiskvaliteedist sõltub ettevõtte käekäik. Näiteks leidsid Harvardi ja Stanfordi ülikooli ning Londoni majanduskooli teadlased 11 000 ettevõtet hõlmanud uuringu tulemusena, et see, kuidas ja milliste võtetega ettevõtet juhitakse, määrab peaaegu kolmandiku ettevõtte tootlikkusest! 2021. aastal tehtud Eesti juhtimisvaldkonna uuring sedastab, et tulemuslikke ettevõtteid iseloomustab tippjuhtkonna ja keskjuhtide tihe koostöö.

Niisiis aitavad meistriklassis omandatavad uued juhtimisoskused sul tulemuse saavutamiseks kaasata meeskonnaliikmeid ja võimendada nende panust. See omakorda aitab kasvatada ettevõtte väärtust ning kasumlikkust. 

 

Kellega koos õpid? 
EBSi aastakümnete pikkune kogemus juhtide koolitamisel näitab, et üle kõige hindavad juhid seda, et saavad õppida koos teiste juhtidega. See annab võimaluse suhelda ametikaaslastega ning tundma õppida teiste valdkondade ettevõtete rõõme-muresid. Meistriklassis  saadki uusi teadmisi omandada koos teiste juhtidega. Üksteiselt õppimist  toetab see, et lisaks tööle klassiruumis toimub õpe ka minigruppides. Teooriat toetavad harjutused ja reflektsioon. 

 

Programm on koostatud EBS Executive Education‘i ja EBS Executive Coaching Centre’i koostöös. Koostajatel ja juhendajatel on kümneaastane kogemus juhtimis-coach‘ide koolitamisel ja coaching‘us. EBS Executive Education on Academy of Executive Coaching’u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. Üle 2000 rahuloleva juhi meie programmides ei ole juhuslik! 

 

Õpiväljundid

Programmi edukalt läbinu:

 • Tunneb ja mõistab coachiva juhtimisstiili võimalusi ning meetodeid, on arendanud oma oskusi coaching'ut rakendava juhina, oskab seda rakendada ja kombineerida teiste juhtimisstiilidega
 • Oskab kasutada praktilisi coaching’u tööriistu tulemuslikuks juhtimiseks, meeskonnaliikmete potentsiaali avamiseks ja soodsa arengukeskkonna loomiseks
 • Oskab ära tunda ja teab oma meeskonnaliikmete tugevuste ja motivatsiooni arendamise meetodeid
 • Väärtustab ja oskab efektiivselt kasutada kahepoolset tagasisidet
 • Tunneb võimalusi enda kui juhi eneseteadlikkuse kasvatamiseks

Programmi ülevaade

Arenguprogrammi moodulid toimuvad 4 kuu jooksul, igal kuul toimub üks ühepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 36 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 42 akadeemilist tundi. Koolituspäeva algus on 09.30. 

 

Programm sisaldab ja selle edukas läbimine eeldab:

 • täismahus osalemist programmi kõigis neljas moodulis
 • osaleja arengut toetavat individuaalset coaching’ut peale teist ja kolmandat moodulit
 • osalemist kolmel grupidiskussioonil (iga mooduli järgselt toimub üks sessioon, esimene neist juhendajaga ja kaks iseseisva väikese grupina)

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda täismahus programmis.

Kursus lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (inglise keeles blended learning):

 • Moodulite vahepeal teeb õppija osundatud iseseisvat tööd
 • Kursuse igast moodulist saab kaasa mitmeid praktilisi tööriistu, mida on võimalik koheselt kasutada oma meeskondades
 • Kursusel kasutatakse mitmeid aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid õppemeetodeid
 • Moodulite vahepeal tehakse koostööd kaasõppuritega, kellega koos lahendatakse mingigruppides praktilisi ülesandeid
 • Kursus sisaldab kahte juhtimis-coaching'u sessiooni, mis aitab juurutada coachivat juhtimisstiili ettevõttes

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

toimumisaeg

mooduli teemad

 

22.03.2024

I moodul: Coaching'u definitsioon, tööriistad ja mudelid

 

 

Eesmärk: anda coaching'u baasteadmised ja harjutada coaching'u oskuseid. 

 • Õppimismudelid, coaching'u definitsioon
 • Teised arengumeetodid
 • Coaching'u tööriistad
 • Coaching'u protsess
 • Coaching'u mudelid ja demo

 

11.04.2024

II moodul: Coachiv juhtimisstiil - miks? kellele? kuidas?

 

 

Eesmärk: täiendada juhtimisoskuseid ja liidriomadusi, mis aitavad teisi kaasata ja võimestada

 • Erinevad juhtimisstiilid
 • Situatiivne juhtimine
 • Coachiv juhtimine
 • Motivatsioon
 • Prep/do/review tööriist
 • Delegeerimine
 • Mentorlus

 

13.06.2024

III moodul: Juht kui coach ja potentsiaali avaja

 

 

Eesmärk: süvendada teadmisi ja anda praktilisi tööriistu coachiva juhtimisstiili rakendamiseks meeskonnas

 • Usaldus ja psühholoogiline turvalisus
 • Väljakutsed mõttemustritele
 • Strateegiline selgus
 • Elluviimine
 • Tagasi- ja edasiside
 • Tuvasta anne
 • Tegele keskmistega

 

28.08.2024

IV moodul: Õpiteekonna kokkuvõtted

 

 

Eesmärk: õpiteekonna esitlemine, kokkuvõtete tegemine, programmi lõpetamine

 

Referentsid

Reno Laidre, Tartu Regiooni Energiaagentuuri  juhatuse liige:

Programmist, mis kestis üle kolme kuu, on mul olnud meeldiv võimalus õpitut igapäevaselt praktikas kasutusele võtta. Olen tundnud, et muutun iga päevaga paremaks juhiks.

 

Erik Mägi, IF kindlustuse osakonna juht:

Iga juhi jaoks, sõltumata tema meeskonna suurusest, on selles programmist võimalik kaasa noppida läbiproovitud praktikaid, mis tagavad hea eelduse olla tulevikus veelgi edukam liider.

 

Marina Runno, Käo Tugikeskuse direktor:

Kui ma tahan oma meeskonnas coachivat juhtimisstiili rakendada, siis pean suutma ennast ise juhtida.

 

Tarmo Tüür, Eestimaa Looduse Fond juhatuse esimees:

Soovitan programmi juhile, kes tahab rohkem õppida oma inimestesse panustama, neid võimestama, neid arengus toetama.

 

Merilin Kuusler, Inbank AS peajurist:

See, et programm on praktiline, hoiabki juhi aega kokku. Konkreetsed teemad, hästi struktureeritud sisu- see on väärtus, mille ma programmist sain.

 

Virgo Tamm, Fysioline Eesti juhatuse liige:

Väärtus programmist on oma juhtimisstiili analüüs.

Programmi koolitajad
Programmi koolitajad on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud:
Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Programmijuht , PCC
Kiur Lootus

Kiur Lootus

Programmijuht

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2 360 EUR + km. 

Hind sisaldab:

 • digitaalseid õppematerjale ja kohvipause;
 • 2 juhtimis-coaching'u sessiooni 

Broneerides käesolevat arenguprogrammi oma ettevõtte meeskonnale (kuni 15 osalejat), siis kohandavad programmijuhid selle vastavaks ettevõtte arenguväljakutsetele teekonnal coachiva juhtimiskultuuriga organisatsiooniks. 

 

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda