Hele Hammer

Hele Hammer

Hele Hammer

Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud
Lühitutvustus

Linkedin

 

Hele Hammer, PhD, on alates 2009. aastast Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht.