SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Õpilasele

Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal

 • sügisvaheaeg:   20.10.2018 - 28.10.2018
 • jõuluvaheaeg:   22.12.2018 - 06.01.2019
 • suusavaheaeg:  16.02.2019 - 24.02.2019
 • kevadvaheaeg:  13.04.2019 - 21.04.2019
 • suvevaheaeg:    08.06.2019 - 31.08.2019 

Tunniplaan 22.04-07.06.2019

Ettevõtlus 10. klass     Euroopa 10. klass   Rahvusvaheline 10. klass

Ettevõtlus 11. klass     Euroopa 11. klass   Rahvusvaheline 11. klass

Ettevõtlus 12. klass     Euroopa 12. klass   

 

*Jooksvatest muudatustest teavitame koolistendil ja e-kirja teel. 

 

Tundide ajad

1. 9.00 - 9.45

2. 9.55 - 10.40

3. 10.50 - 11.35

SÖÖGIVAHETUND

4. 12.05 - 12.50

5. 13.00 - 13.45

6. 13.55 - 14.40

7. 14.50 - 15.35

8. 15.45 - 16.30

9. 16.40 - 17.25

Perioodid 2018/2019 õppeaastal

I   periood 01.09.2018 - 19.10.2018

II  periood 29.10.2018 - 14.12.2018

III periood 17.12.2018 - 15.02.2019

IV periood 25.02.2019 - 12.04.2019

V  periood 22.04.2019 - 07.06.2019

Üleminekueksamid: 31.05; 3.06; 5.06.2019

 

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal

23.10.2018
18.12.2018
8.01.2019 (vajadusel)
19.02.2019
16.04.2019
7.06.2019
19.06.2019
30.08.2019

Eksamid 2018/2019 õppeaastal

RIIGIEKSAMITE VORMID JA AJAD (12.klass):
eesti keel (kirjalik)    22.04.2019
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)    06.05.2019
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)    7. - 10.05.2019  
matemaatika (kirjalik)    24.05.2019
12.kl koolieksam    30.05.2019

Järeltööd

Järeltööd toimuvad üldjuhul neljapäeval 8.-9. tunni ajal; perioodi viimasel nädalal teisipäeval ja neljapäeval.
Järeltööde läbiviimises osalevad kõik õpetajad kordamööda (vastavalt koormusele).

Puuduliku kursuse hinde parandamine toimub järgmistel kuupäevadel:
25.10.2018; 20.12.2018; 21.02.2019; 18.04.2019; 13.06.2019 ja 14.06.2019
Õppetöö ajal jooksvalt saab kursuse hindeid parandada vaid juhul, kui õpilane võtab tugikursuse ja sooritab selle lõpus arvestustöö positiivsele hindele.

(Järeltööle registreerumiseks täida avaldus siin)

Tugi ja täiendõpe

Tugi- ja täiendusõppesüsteem EBS Gümnaasiumis tagab õppe kättesaadavuse individuaal- ja grupikonsultatsioonide vormis  kõikidele erivajadustega õpilastele.

Tugiõppesse on kaasatud kõik õpetajad EBS Gümnaasiumist. Süsteem loob õpilase toetamiseks võrgustiku, mille eesmärgiks on iga individuaalse õpijuhtumi lahendamiseks kujundada õpilasest, õpetajast, klassijuhatajast, lapsevanemast ja õppealajuhatajast ühtne eesmärgipärane meeskond.

 • Õpetajatel on igaks perioodiks määratud tasuta konsultatsioonide ajad, mis kajastuvad ka kodulehel. Kui õpilasel tekib aines õppeplaanist väljuvat täiendavat huvi või raskusi, mis tunni jooksul lahendust ei leia, tuleks külastada õpetaja tasuta konsultatsioone.
   
 • Olgugi, et püüame õpetajatena pöörata tunni jooksul tähelepanu kõigile, siis võib juhtuda, et kulutame rohkem aega nõrgemate järeleaitamisele, aga samaväärset tähelepanu vajab aines andekust ja huvi üles näidanud õpilane. Tema tarbeks teevad, õppetoolijuhiga kooskõlastatult, õpetajad tasuta täiendusõppekursuseid.
 • Negatiivse arvestusliku hinde parandamiseks perioodi jooksul on õpilastel võimalik sooritada järeltöid selleks ettenähtud päevadel. Igal perioodil on ette nähtud üks nädal oma õppesoorituste korrigeerimiseks. Õpilastel, kes pole kursust sooritanud positiivsele tulemusele, määratakse õppenõukogu otsusega tasulisele tugiõppele. 
 • Samuti võimaldame lapse või vanema vastava avalduse alusel osalemist täiendavatel kursustel, mida pakub meie gümnaasium, ülikool või täiendusõppekeskus. Seega on õpilasi, kes eelistavad õppida gümnaasiumi programmis järele, lisaks või ette, kuid on ka neid, kes huvituvad täiendavalt õppimisest isegi ülikooli kursustel.

Eesmärk on õppeprotsessi võimalikult individuaalne ja õpilasest lähtuv korraldamine. Arenguvestlustel kaardistame kõik vajadused ja  teeme omapoolseid kogemustele tuginevaid ettepanekuid. 

Sinu tuleviku nimel!

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal

23.10.2018
18.12.2018
8.01.2019 (vajadusel)
19.02.2019
16.04.2019
7.06.2019
19.06.2019
30.08.2019