Estonian Business School avaa uuden tutkinto-ohjelman

programm
Estonian Business School (EBS) aloittaa ensi syksynä uuden tutkinto-ohjelman “Entrepreneurship in the digital era”. Tämä tutkinto-ohjelma poikkeaa perinteisistä ohjelmista siten, että siinä ei ole perinteisiä kurssimuotoisia aineopintoja. Sen sijaan opiskelijat perustavat oman yrityksen ja oppiminen perustuu yrityksen kehittämisen kautta hankittuun tietoon.

EBS:n kandidaatin tutkinto-ohjelmista vastaava Anto Liivat sanoo uuden tutkinto-ohjelman tarjoavan mahdollisuuden hankkia kansainvälisesti kilpailutettu korkeakoulutus lähtemättä Virosta. “Opetussuunnitelma sopii ihmisille jotka toivovat opiskelevansa ulkomaisessa yliopistossa.”

“Tällä hetkellä matkustaminen moniin maihin on vaikeaa tai mahdotonta, mutta onneksi yrittäjyyttä on myös mahdollista opiskella Virossa laadulla, joka vastaa ulkomaisen huippuyliopiston tasoa. Kun rajat taas aukeavat, on mahdollista opiskella lukukausi tai pari ulkomaisessa yliopistossa samoilla lukukausihinnoilla kuin Virossa.’’

Englanniksi toteutettava ohjelma on uniikki, sillä se ei vaadi perinteisten kurssien ottamista ja kaikki teoreettinen tieto hankitaan yrityksen johtamisen ohella.

“Johtajat ja yrittäjät usein moittivat yliopistosta valmistuneita nuoria siitä, että vaikka heillä on teoreettinen tietämys niin heiltä uupuu taidot pärjätä aktuaalisten bisnesongelmien kanssa, sillä he eivät ole oppineet soveltamaan teorioitaan käytäntöön. Ongelma-pohjainen oppimistyyli tarkoittaa sitä, että oppimisprosessi pohjautuu erilaisten yrityksen elinkaaren aikana eteen tulevien ongelmien ratkaisemiseen, alkaen liikeidean kehittelystä yrityksen perustamiseen ja päättyen yrityksestä luopumiseen” Liivat selitti.
Oppiminen keskittyy yrittäjyyteen digitaalisella aikakaudella, huomioiden muuttuneet bisnesmallit ja valmistaen ohjelmasta valmistuneet johtamaan yrityksiä, jotka pohjautuvat innovatiivisiin teknologioihin.

“Kansainväliset tutkimukset kertovat, että menestyneet startupit ovat ennemminkin 40- kuin 20-vuotiaiden perustamia, sillä kokemus on ratkaiseva tekijä. Yrityksen perustaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen menetelmässä antaa opiskelijoille mahdollisuuden yrittää ilman riskin ottamista. Opintosuunnitelman moduulit suoritetaan pääasiassa tiimityössä, luennoitsijoiden, yrittäjien, mentorien ja valmentajien tukemana. Teemme yhteistyötä EBS alumnien kanssa, joiden joukosta löytyy useita menestyksekkäitä startup-liiketoiminnan luojia, kuten esimerkiksi Boltin ja Veriffin perustajat, jotka ovat opiskelleet EBS:ssä. Yksi opetussuunnitelman tavoitteista on luoda jatkumoa Viron uuden talouden menestystarinaan,” Liivat lisäsi.

Tutkinto-ohjelman alumnit tulevat saamaan tarpeelliset tiedot ja taidot yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. He ovat valmiita ottamaan osaa kansainväliseen bisnesympäristöön sekä olemaan ajan tasalla digitaalisen ajan mahdollisuuksista ja uhista. Opiskelijat oppivat luomaan yhteyksiä yrittäjyyteen liittyvien teorioiden, käytäntöjen ja ryhmässä koettujen kokemusten perusteella, sekä ratkomaan yritystä kehittäessä eteen tulevia ongelmia.

Kolmen vuoden kandidaattiopintojen aikana oppilaat voivat opiskella ulkomaisessa yliopistossa lukukauden ajan. EBS:llä on vahva verkosto partneriyliopistoja, mm. joukko Euroopan arvostetuimpia kauppakorkeakouluja, kuten EMLyon Business School, Universita Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School ja Copenhagen Business School.
“Kolmannen lukukauden aikana opiskelija voi opiskella valinnaisia aineita yhdessä EBS:n 60 partneriyliopistossa. Tällöin lukukausimaksu säilyy samana ja opiskelija voi saada Erasmus+ stipendin lisätueksi”, Liivat tarkensi.
 

Lue lisää ohjelmasta täältä.