Ilona Nurmela

Ilona Nurmela

Ilona Nurmela

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Lühitutvustus

Ilona 16-aastane töökogemus eri riikides ja ettevõtetes näitlikustab tema “kastist välja” mõtlemist. Olles osalenud paaris rahvusvahelises vahekohtumenetluses Advokaadibüroo Tark & Co advokaadina, otsustas ta teha doktoritöö Cambridge Ülikoolis ettevõtetevaheliste kohtuvaidluste efektiivsuse teemal. Seejärel otsutas ta uurida, kuidas näeb välja tehingute struktureerimine ja lepingulised läbiräkimised ettevõtete poole pealt ning asus tööle Accenture Plc-s Londonis (IT sektor). Sealt kutsuti ta tööle NASDAQ OMX-il noteeritud AS-i Tallinna Vesi, kus ta sai hiljem juhatuse liikmeks. Hindavad menetlused nagu kohtumenetlus ja mõnikord isegi vahekohus võivad kahjustada poolte pikaajalist ärisuhet ja kulutada poolte aega, raha ja välistada kontrolli tulemuse üle.

 

Kogemustele tuginedes on Ilona valinud ärilepituse kui vaidluste lahendamise kõige aja- ja ka kuluefektiivsema mooduse ning aitab klientidel konfidentsiaalselt lahendada olemasolevaid erimeelsusi ja ennetada neid ka tulevikus. See hõlmab tihti keeruliste lepinguliste, regulatsiooni, finants- jm äriküsimustesse süübimist ja kokkuvõtmist arutelus, et leida teemad, mis tegelikult lahendust vajavad. Vahel on vaja ka leida lahendus, kuidas võimaldada auga väljuda situatsioonist poolel, kes on teinud (avalikustatud) otsuse, millest on keeruline taganeda. Ilona kogemus Accenture läbirääkimiste ja müügimeeskonnas (Market Makers) ning osalemine advokaadina ettevõtte hindamiste, ühinemiste ja sündikaatlaenude tehingute nõustamisel võimaldavad tal keerulisi probleeme lihtsustada. Tema keeruliste inimestega suhtlemise ja mõjutamise oskused ning kogemus avalike teenistujatega suhtlemisel võimaldavad tal olla kannatlik, kuid samas ärk poolte tegelike soovide ja vajaduste mõistmisel, et aidata klientidel leida toimivaid lahendusi.

 

Muuhulgas nõustab ja koolitab Ilona kliente efektiivsete, huvidel põhinevate läbirääkimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, sh suhtlusstiilide profileerimine paremate tulemuste tagamiseks läbirääkimistel.