Kaie Koppel

a

Kaie Koppel

Nooremteadur
Lisainfo

Kaie Koppeli uurimisvaldkondadeks on sotsiaalne innovatsioon, koosloome ja teenusedisain. Oma doktoritöös arendab ta metodoloogiat sotsiaalteenuste disainiks ja juhtimiseks koosloomes võrgustike ja kogukondadega.
 
Sotsiaalse innovatsiooni ja avalike teenuste disainiga on ta tegelenud 2014. aastast nii teenusedisaineri, koosloomejuhi kui mentori ja koolitajana, keskendudes esmajoones inimesekesksetele sotsiaalteenustele. Oma doktoritöö raames teeb ta tihedat koostööd ka Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga.
 
Tal on magistrikraad semiootikas Tartu Ülikoolist ja ärijuhtimise magistrikraad EBSist. Varasemalt on ta töötanud muuhulgas Tartu Ülikooli semiootika osakonnas teaduri ja õppejõuna ning Viljandi Kultuuriakadeemias teadusdirektorina. Tema loominguliste projektide hulka kuuluvad keskkonnadokumentaal "Inimese mõõt" ja töö peakuraatorina Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni uuendamisel.

 

LinkedIn

ETIS