Meelis Kitsing

Meelis Kitsing

Meelis Kitsing

Rektor, juhatuse esimees, professor, PhD
+372 665 1382
Lisainfo

Meelis Kitsing on raamatu The Political Economy of Digital Ecosystems (Routledge 2021) autor.

Meelis Kitsing on Estonian Business Schooli rektor ja poliitökonoomia professor. Ta oli Arenguseire Keskuse, Riigikogu mõttekoja uuringute juht. Varem on Kitsing töötanud Riigikantselei strateegiabüroos nõunikuna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majandusanalüüsi juhina. Ta on olnud ka Eesti Majandusteaduse Seltsi president. Praegu keskendub Kitsing digiplatvormide kui ökosüsteemide poliitökonoomiale. Tema artikleid on avaldanud ajakirjad Transnational Corporations Review, The Journal of Politics, Policy and Internet, Journal of Information Technology and Politics, lisaks ka Springeri, IEEE, ACMi, Leuveni ülikooli ja MIT kirjastus. Ta on teinud teadustööd ja õpetanud Massachusettsi ülikoolis, digijuhtimise riiklikus keskuses National Center for Digital Government USAs, George Masoni ülikoolis, Kesk-Euroopa ülikoolis, Harvardi ülikoolis, Connecticuti ülikoolis, Stockholmi kõrgemas majanduskoolis ning paljudes teistes Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ülikoolides. Teda on tsiteerinud ajalehed The Financial Times, The Economist, Reader’s Digest, El Comercio ja Postimees. Kitsing kaitses doktorikraadi Massachusettsi ülikoolis Amherstis USAs, ühe magistrikraadi (MALD) Fulbrighti stipendiaadina Tuftsi ülikooli Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis USAs ning teise magistrikraadi (MSc) Peacocki stipendiaadina London School of Economicsis UKs.

 

LinkedIn

ETIS