Riina Varts

Riina Varts coaching EBSis

Riina Varts

Executive Coach, PCC
Lühitutvustus

Riina Varts on tegelenud inimeste juhtimise ja juhtide toetamise ning arendamisega üle 25 aasta. Ta on töötanud TA Küberneetika Instituudis, taasiseseisvunud Eesti esimese peaministri büroos, Välisministeeriumis ja olnud personalijuht Hansapangas ning Eesti Energias. Riina on panustanud ühinemistesse, tööandja kuvandi kujundamisse, juhtide arenguprogrammide loomisesse ning tulemus- ja talendijuhtimissüsteemide arendamisse. Kahes suurettevõttes juhte arendades on ta olnud igapäevaselt ka nende coach’i rollis.
 
Riinal on suhtlemistreeneri kutse, ta on läbi viinud erinevaid koolitusi ning konsultatsiooniprojekte nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks on Riina olnud aastaid tegev Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) juhatuses.

 

Täna on Riina ise endale tööandja ja arendab Eesti juhte ning juhtimist. Tema coaching’u-klientideks on peamiselt  juhid nii era-, avalikust kui ka kolmandast sektorist.

 

Aastast 2012 on Riina diplomeeritud Executive Coach, Academy of Executive Coaching (AoEC) partner ja rahvusvahelise väljaõppe läbinud koolitaja ning EBS Executive Education coaching’u õppejõud.

 

Riina on  ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige ning president. Ta omab PCC sertifikaati.

 

Läbitud AoEC programmid: 
Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate, Advanced Practitioner Diploma.