EBS:n opetussuunnitelma ylsi maailman sadan parhaan joukkoon

EPAS-akkreditoinnin

Viron ainoa liiketoimintayliopisto Estonian Business School (EBS) ilmoitti, että sen englanninkielinen kansainvälisen liikkeenjohdon kandidaattiohjelma läpäisi ensimmäisenä Virossa EPAS-akkreditoinnin, joka on liiketoimintaoppilaitosten korkeimpia tunnustuksia. 

 

EPAS-akkreditoinnin saavat vain sellaiset liiketoiminnan ja johtamisen opetusohjelmat, joilla on suuri kansainvälinen näkyvyys ja hyvä opetuksen laatu. ”EPAS-akkreditointi on EBS:lle erittäin suuri tunnustus, joka osoittaa, että opetuksemme laatu täyttää maailman parhaiden liiketoimintaoppilaitosten ehdot. Tämän akkreditoinnin myöntäminen on arvostus, jota on saanut osakseen tähänastinen toimintamme opetussuunnitelmien kehittämisen ja opetuksen laatuvarmuuden ja kilpailukyvyn takaamisen alalla. Samalla akkreditointi kohottaa EBS:n ja koko Viron korkeakoulutuksen mainetta ja antaa opiskelijoillemme ja opettajillemme uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tunnustettujen eurooppalaisten yliopistojen kanssa”, EBS:n rehtori Arno Almann vakuutti.

 

Saadakseen EPAS-akkreditoinnin EBS:n opetusohjelma läpäisi perinpohjaisen arviointiprosessin, jossa arvioitiin muun muassa ohjelman asemaa kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla, opetuksen sisältöä ja arvosteluperusteita, opiskelijoiden oppimistuloksia, lehtorien sopivuutta ja alumnien uraa.

Akkreditointikomissio koostui kansainvälisen johtamiskoulutuksen laadun kehityksen avainorganisaatioiden edustajista. EBS:n edustajana akkreditointiprosessia johtanut kansainvälisen yhteistyön vararehtori Toomas Danneberg kertoi: ”Vuosikausia jatkunut johdonmukainen työ sai nyt arvokkaana ja kansainvälisesti korkeimpana laatutodistuksena EPAS-laatumerkin.” Hän lisää, että läpäisty akkreditointiprosessi vakuutti organisaatiolle, että asetetut korkeat tavoitteet ovat olleet oikeita.

 

EPAS-akkreditoinnin on ansainnut maailmassa yli 100 opetusohjelmaa 35 maassa. EBS:n opetusohjelma on ensimmäinen virolaisen yliopiston ohjelma, joka on saanut tämän akkreditoinnin. ”Tunnustuksen saanut englanninkielinen kansainvälisen liikkeenjohdon kandidaattiohjelma on EBS:n vanhimpia ja suosituimpia opetusohjelmia, josta on valmistunut liki 400 henkilöä Virosta ja 14 muusta maasta. Myös EBS Helsingissä opiskelevat saavat kolmen opiskeluvuoden aikana perustiedot kansainvälisestä liiketoiminnasta ja johtamisesta ja voivat erikoistua markkinointiin tai finanssialaan”, Almann esitteli EPAS-akkreditoinnin saanutta opetusohjelmaa.

 

EPAS-akkreditointia myöntää kansainvälinen liiketoiminta- ja johtamiskoulutuksen laadun kehittämiseen omistautunut järjestö European Foundation for Management Development (EFMD), johon kuuluu yli 800 jäsenjärjestöä 81 maasta: oppi- ja tutkimuslaitoksia, liikeyrityksiä, julkishallinnon elimiä ja konsulttitoiminnan harjoittajia. EFMD on keskeisiä maailmanlaajuisesti tunnustettuja johtamiskoulutuksen laadun arviointielimiä. EPAS-akkreditointi on myönnetty myös seuraaville huippuyliopistoille: Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano, Italia), Wirtschaftsuniversität Wien (Itävalta), Aalto-yliopisto, Vaasan yliopisto ja Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (Riika, Latvia).

 

 

Tiedustelut:
Toomas Danneberg
Kansainvälisen yhteistyön vararehtori
+372 665 1355