Personalijuhtimise arenguprogramm

Kuidas leida, hoida ja innustada inimesi, kes suudavad liigutada mägesid?

Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel. 

 

Uuendatud Personalijuhtimise arenguprogramm alustab 22. septembril. Programmi infopäev toimub 30.04. Vaata lisa ja registreeru siin.

 

Personalijuhtimise arenguprogramm on mõeldud personalijuhtidele ja -spetsialistidele, kes on huvitatud ja kelle mõjusfääri kuulub organisatsiooni väärtuse tõstmine ning säilitamine läbi personali kui oma ettevõtte põhikapitali strateegilise juhtimise. Lisaks personalijuhtidele on kursus mõeldud ka tegevjuhtidele ja teistele organisatsiooni eri tasandite juhtidele, kes soovivad arendada oma oskusi personalijuhtimises.

 

Auditoorsele õppetööle lisaks pakume osalejatele Eesti ettevõtluse lipulaevadeks olevate ettevõtete külastusi ning otseseid kokkupuuteid nende personalitegevusega.  

 

Programmi moodulites toimuvad lisaks loengutele praktilised harjutused, ettevõtte külastus, rühmatööd ja treeningud eesmärgiga aidata vastata osavõtjate jaoks olulistele küsimustele. Rõhuasetus on tänapäevastel probleemilahendustel ja tulevikunägemustel.

 

Programmis osalejatelt oodatakse lisaks auditoorsele tööle ka kolme kodutööd, mille teemade aluseks on koolitusel läbitud materjal. Kodutööde eesmärgiks on anda programmis osalejatele võimalus juurutada õpitu koheselt igapäevasesse tegevusse.

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet tänapäeva strateegilise juhtimise suundadest;
 • teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi;
 • oskab valida personalijuhtimiseks sobilikke instrumente ja meetodeid, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja arengustaadiumile;
 • suudab integreerida personalijuhtimist ärieesmärkidega ning muude valdkondadega äriettevõttes.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, esitada kõik kodutööd ning sooritada eksam.

 

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud (igal kuul toimub üks kahepäevane moodul).

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 9:30-16:45 või 10:00-15:45.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

22.-23.09.2020

 

I moodul: Strateegiline juhtimine ja strateegia loomine

Ave Kareda

Sten Argos
Ülle Matt

Piret Mårtensson

Irene Metsis

 
 • Sissejuhatus programmi
 • Tippjuhi nägemus personalijuhi funktsioonist ettevõtte juhtimisel ja strateegiate elluviimisel. 
 • Muudatuste juhtimine
 • Üldstrateegia ja personalistrateegia loomine. 
 • Personalistrateegia seosed üldstrateegia ja sisutegevusega. 
 • Strateegia loomise töötuba- missiooni, visiooni ja strateegia loomine.
 

27.-28.10.2020

II moodul: Trendid personalijuhtimises

Margus Nõlvak

Kersti Vannas

Kaarel Mikkin

Ingrid Viinapuu

Terje Kuusik

 
 • Tööandjaturundus tegevjuhi pilgu läbi. Kuidas elada nii, et on mida turundada.
 • Teenusedisain personalijuhtimises. 
 • Tööandjaturundus. 
 • Personalijuhi töövahendid kaasaegses personalijuhtimises (tarkvarad, kommunikatsioonivahendid).
 

10.-11.11.2020

III moodul: Õiged inimesed õigel kohal

Indrek Sarjas
Irene Metsis
Katrin Alujev

Ülle Matt

 
 • Uued värbamistrendid ja metoodikad. 
 • Mitterahalised motivatsioonisüsteemid. 
 • Vaimne tervis töökohal. 
 • Ümberõpe ja ümberpaigutumine (re-deployment) ning abi uute väljavaadete leidmisel (outplacement). 
 • Ettevõtte külastus
 

01.-02.12.2020

IV moodul: Kommunikatsioon personalijuhtimises

 

Leelia Rohumaa

Katrin Alujev

Meelis Kompus

 

 

 • Uued organisatsiooniformaadid. Uued strateegiad personalijuhtimises.
 • Tänased töötajate hindamise võimalused organisatsioonis ja hindamissüsteemid.
 • Sisekommunikatsioon. 
 • Ettevõtte külastus.
 

12.-13.01.2021

V moodul: Finantsid ja personalijuhtimine

Mart Mägi

Irja Rae

 
 • Tegevjuhi, finantsjuhi ja personalijuhi ühisosa ettevõtte tulemuslikul juhtimisel. 
 • Finantsjuhtimise ja personalijuhtimise ühisosa. 
 • Finantside ja inimkapitali seosed. 
 • Inimkapitaliga seotud otsuste tegemine. 
 • Töötajatega seotud otsesed ja kaudsed kulud. 
 • Palgaturu seis ja rahalised kompensatsioonisüsteemid.
 

09.-10.02.2021

VI moodul: Arendustöö personalijuhtimises Kristel Jalak
Hede Kerstin Luik
Ave Kareda

 

 • Koolitus ja arendus personalijuhtimises. 
 • Kompetentsipõhine arendamine. 
 • Sisekoolitus.
 • Juhi arendamine. 
 • Talendijuhtimine. 
 • Virtuaalmeeskondade juhtimine.
 • Tagasisidestamise võimalused ja meetodid organisatsioonis (coaching´ul põhinev juhtimine ja muud tagasisidestamise vahendid).
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Uuendatud programm alustab septembris 2020. Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2 460 EUR + km. 

Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad 

Personalijuhtimise arenguprogammi juhtivõppejõud on Irene Metsis, FendaF OÜ, juhatuse liige. Irene omab personalijuhtimise valdkonna kogemust 25 aastat olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis ja Skanskas. Aastatel 2013-2019 töötas Irene rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S Eesti personalidirektorina. 

 

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

Ave Kareda, Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõppejõud, Maanteeamet, personaliarenduste projektijuht

Sten Argos, Eesti Energia AS, energiateenuste müügidirektor

Ülle Matt, Swedbank, personalijuht

Irene Metsis, FendaF OÜ, juhatuse liige
Kersti Vannas, Instar EBC, ekspert ja partner
Indrek Sarjas, G4S, värbamisjuht, personalijuht

Katrin Alujev, personali- ja kvaliteedijuhtimise ekspert, holistilise regressiooni terapeut ja koolitaja

Kaarel Mikkin, Brand Manual, partner, brändistrateeg ja teenusedisainer

Margus Nõlvak, Mainor Ülemiste AS, juhatuse esimees

Meelis Kompus, EV Kultuuriministeerium, kommunikatsiooniosakonna juhataja

Hede Kerstin Luik, Smartmark OÜ, juhtimistreener
Mart Mägi, Statistikaamet, peadirektor

Piret Mårtensson, Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor

Irja Rae, Fontes PMP OÜ, partner
Kristel Jalak, PhD, Kaubamärgi DevelopDesign konsultant ja koolitaja (vanas kutseraamistikus andragoog V, suhtlemistreener V)
Leelia Rohumaa, Pipedrive, personalijuht

Ingrid Viinapuu, Telia Eesti AS

Terje Kuusik, Telia Eesti AS

 

​​​​​

Referentsid

 

Kati Kattai, KIA Auto AS, Kvaliteedi- ja personalijuht

"Liitusin Personalijuhtimise arenguprogrammiga kuna praktikuna vajasin värskendavat kõrvalvaadet oma sissekäidud radadele ja uusi tänapäevaseid tulevikusuunitlusega teadmisi. EBSi Personalijuhtimise arenguprogramm pälvis minu tähelepanu oma ala tipptegijatest õppejõudude valiku ja programmi laiapõhjalisusega. Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan.

Programmi läbinuna saan rahulolevalt tõdeda, et sain, mida olin soovinud ja enamgi veel. Oli teemasid, milles tundsin end kui „kala vees“ kogedes äratundmisrõõmu ja saades juurde kindlustunnet õigel teel olemisest. Oli teemasid, millest ahmisin igat uut mõtet, millega oma töös edasi minna ja mida süvitsi juurde õppida. Oli ka teemasid, millega otseselt minu tänases töös kokkupuudet pole, kuid, mis tulevikku vaadates on kindlasti olulised mõistmaks juhtimisprotsesse laiemalt.

Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde. Lisaks teadmiste omandamisele ja jagamisele tekkis poole aasta jooksul vahva ühtekuuluvustunne ja kooskäimised andsid koolitusele lisaks ka toreda seltskondliku poole.

Soovitan seda programmi kõigile juhtidele, mitte ainult personaliinimestele. Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel.”

 

Annika Oja, Agron Halduse OÜ, personalijuht

"Alustasin programmi ajal, kui olin just asunud tööle personalijuhina. Varasemalt oli minu kogemus finantssektorist ja kokkupuude personalitööga oli ennekõike seotud värbamisega. Lootsin programmist, et saan suures koguses praktilisi näpunäiteid erinevate personalijuhtimise metoodikate osas ja minu ootused täitusid 100%-liselt. Praktiliste oskustena sain enda jaoks personalijuhtimise erinevate arendustegevuste metoodikatest teadmised.

Programm on väga sisukas ja lektorid on kõik oma ala professionaalid. Ma olen harva sattunud läbi mitme kuu vältavatele koolitustele, kus kõik moodulid on kaasahaaravad ja pärast igat moodulit tunned, et oled taas midagi omandanud.

Soovitan programmi ennekõike just personalijuhtidele ja samuti ka väikeetevõtte juhtidele, kes on ise seotud enda personali teemadega. Sellest programmist ei saa konkreetseid ja täpseid teadmisi, mis on vajalikud personalispetsialistile, vaid just suure pildi nägemise oskust ja oskust personalijuhil olla paremaks käeks ettevõtte juhile.“

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti