Personalijuhtimise arenguprogramm

Kas soovid kuuluda personalijuhina tippjuhtkonda? 

Personalijuht on samasugune tippjuht, nagu iga teine juhtkonna liige. Ta on koostöös tippjuhtkonnaga organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri arendamisel eestvedaja. Personalijuhtimise arenguprogrammis annavad 30 tuntud juhti, praktikut ja tippkoolitajat osalejatele teadmisi ja oskusi tipptasemel personalijuhiks kasvamiseks ja personalijuhtimise arendamiseks organisatsioonis.

 

„Personalijuhi töö on luua tunne, et töötajad on hoitud,“ ütleb Kairi Pauskar, ettevõtluskonsultant, koolitaja, ingelinvestor ning 15-aastase kogemusega personalijuht. Viimasel Personalijuhtimise arenguprogrammi infohommikul arutlesid koos Kairi Pauskariga teemal „Generatsioon tingib juhtimise, millist siis valida?“ ka programmi juhtivõppejõud Irene Metsis ja tippjuht Aivo Adamson.  Järelvaatamine SIIN.

 

Programmi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised, praktilised nõuanded ja töövõtted nii enesearenguks tipptasemel strateegiliseks personalijuhiks kui ka soovitusi enda organisatsiooni  ja juhtimiskultuuri arendamiseks. Programmi lõppedes on osaleja saavutanud suurema enesekindluse nii juhtimise- kui ka personalijuhtimise valdkonnas ja suudab olla mõjusam koostööpartner ja eestvedaja tippjuhtkonnas.

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Kiirelt arenevas maailmas lisandub pidevalt uusi trende. Arenguprogrammis osaledes saad teada, millised uutest suundadest sobivad sinu organisatsioonile ja toovad suurimat kasu. Omandad ka teadmised ja oskused analüüsimiseks, millist muutust organisatsiooni juhtimine ja personalijuhtimine vajab. Enesekindel personalijuht teab, et teeb õigeid asju ja viib vajalikud muutused ellu. Ta on mõjusam ja enesekindlam ning võrdväärne partner tippjuhtkonnas. 
 
Personalijuhtimise arenguprogrammis on koolitajate ja teiste osalejate näol väga palju oskusteavet. Õppetöösse on kaasatud palju praktikuid – tippjuhte, personalijuhte ja koolitajaid, kes jagavad oma kogemusest tööriistu, mudeleid ja soovitusi, mis aitavad organisatsiooni personalijuhtimises luua lisandväärtust. Seega saab programmist kaasa parima toimiva praktika.
Programmis tehakse simulatsiooniharjutust, mis aitab lahendada just sinu organisatsioonis hetkel aktuaalset olukorda ning võimaldab põrgatada mõtteid nii grupikaaslaste kui ka koolitajatega.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
KPMG personalivaldkonna ekspertide uuringus „Future of HR 2020“ ütles 61% vastajatest, et peavad muutma oma organisatsioonikultuuri ettevõtte eesmärkidele vastavaks. Edukate ettevõtete puhul leidis kinnitust, et neil on toimiv strateegia organisatsioonikultuuri arendamiseks. Personalijuhtimise arenguprogrammist kasvavad valdkonna liidrid, kes suudavad ellu viia organisatsioonikultuuri arendavaid projekte. Seega saab ettevõte juhtkond liikme, kellel on teadmised ettevõtte kriitiliste äritegevuste toetamiseks organisatsioonikultuuri abil.
 

 

Kellega koos õpid?
Kia Auto kvaliteedi- ja personalijuht Kati Kattai ütleb, et tema tähelepanu pälvis Personalijuhtimise arenguprogramm tipptegijatest õppejõudude ja programmi laiapõhjalisusega. „Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan,“ lausub Kattai. Samavõrra lisasid väärtust ka teised õppijad. „Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde,“ kinnitab ta.

 

Programmis osalejad on eelkõige personalijuhid või suuremate organisatsioonide valdkonnajuhid (koolitus, värbamine). Samuti osaleb personalispetsialiste, kes näevad end mõne aasta pärast personalijuhi rollis. Osalemas kohtab ka ettevõtte juhte, kes on personalitöö organisatsioonis enda peale võtnud. Programmi juhtivõppejõud Irene Metsis kutsub osalema kõiki, kes soovivad organisatsiooni arendada.  Programmist saab parimad teadmised, oskused ja kindluse, kuidas olla personalijuhtimise ja organisatsiooni arendamise valdkonnas strateegiline partner ning muutuste ja arengu eestvedaja oma organisatsioonis.

 

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • Tunneb tänapäevase personalijuhtimise võimalusi ning oskab valida personalijuhtimiseks sobilikke meetodeid, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele;
 • omab praktiliste kogemuste pagasit programmi kaasatud personali- ja tippjuhtidelt,
 • on leidnud lahendused enda organisatsiooni personalialastele proovikividele,
 • on talletanud enda jaoks programmi kestel olulisemad märkamised, tähelepanekud ja/või meetodid,
 • suutnud praktiseerida eneseväljendusoskust podcast'i läbiviimise näol ja/või grupitööde esitlemiste näol,
 • on saanud teadmised, kuidas olla võrdväärseks partneriks ettevõtte tippjuhtkonnas, omab ülevaadet tänapäeva strateegilise juhtimise suundadest ning suudab integreerida personalijuhtimist ärieesmärkidega ja muude organisatsiooni valdkondadega,
 • omab teadmisi erinevatest meetoditest, mis aitavad organisatsiooni ja personalijuhtimise arendada,
 • tunneb erinevaid valdkondi, mida liigitatakse strateegilise personalijuhtimise alla: finantsid, tööandja bränding, kommunikatsioon, äristrateegia, missioon/visoon, ESG, teenusdisain, vaimne tervis,
 • oskab hinnata enda vaimset tervist ning teab kuidas lahendada töökeskkonnast tulenevad vaimse tervise väljakutsed,
 • tunneb kaasaegseid juhtimisstiile ja -võtteid.

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud. Igal kuul toimub üks kahepäevane moodul.

Koolituspäevade kestus on 9:30-16:45.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad*

 

10.-11. september 2024

 

I moodul: Personalijuhi strateegiline roll organisatsioonis

 

 
 • Sissejuhatus programmi. Isikliku arenguplaani loomine. Isiklik areng.
 • Strateegilise personalijuhi väärtus organisatsioonile.
 • "Juhi jutud"  Ootused personaljuhile ja organisatsiooni arendamisele. Enesearendamise olulisus ja muutuste mõju juhtimisele.
 • Rahulolu uuringute seos strateegilise personalijuhtimisega. Kuidas pühendumus aitab ellu viia organisatsiooni strateegiat? Erinevad uuringud, kuidas mõõta organisatsiooni temperatuuri.
 • Inspireeriv juht - suurettevõttes. Juhi koostöö personalijuhiga. Personalijuht kui tegevjuhi parem käsi.
 • Strateegilise personalijuhi väärtus organisatsioonile. Kogemused.
 • Eneseväljendusoskused personalijuhi töös, 1. osa.

Irene Metsis

Hels Mikkal

Argo Rannamets

Evely Gorobinski

Sten Argos

Margit Raid

08.-09. oktoober 2024

II moodul: Strateegiline juhtimine ja innovatsioon

 

 
 • Äristrateegia ja personalistrateegia loomise praktiline töötuba. Missiooni, visiooni ja väärtuste juurutamine.
 • Personalijuhtimine ja finantsjuhtimine. Koostöö personaljuhi ja tippjuhi vahel. Finantsjuhtimise olulisus personalijuhi töös.
 • Finantside ja inimkapitali seosed.
 • Tuleviku trendid ja moodsad suunad juhtimises, innovatsioon ja selle leidminine personalijuhtimises.
 • Finantside ja inimkapitali seosed.

Irene Metsis

Ülle Pind

Mart Mägi

Reelika Ein

05.-06. november 2024

III moodul: Muudatuste juhtimine

 

 
 • Muudatuste juhtimine ja eestvedamine.
 • Muudatuste juhtimine ja sellega kaasnevad psühholoogilised aspektid.
 • Sünergia otsimine ESG (environmental, social and corporate governance ) ja personalijuhtimise vahel.
 • Tulemuslik meeskonnatöö erinevate inimeste ja generatsioonide vahel.
 • Sise- ja kriisikommunikatsioon.
 • Outplacement, redeployment. (Väljasuunamine ja ümberpaigutamine)

Estel Pukk

Ave Kareda

Diana Paakspuu

Helena ja Liisi Laus

Ester Riispapp

Ülle Pind

Irene Metsis

03.-04. detsember 2024

IV moodul: Bränding ja värbamistrendid

ja töötajakogemus

 

 

 • Tööandja bränding.
 • Persoonibrändi olulisus.
 • Töötajakogemuse kujundamine organisatsioonis. Mitmekesisus.
 • Uued organisatsiooniformaadid.
 • Värbamistrendid, kuidas kõnetada noori. Moodsad värbamiskanalid ja võtted.
 • Tööjõuturg, palgaturg ja kompensatsioonisüsteemid. Terviklik väärtuspakkumine.

Kersti Vannas

Evelin Org

Kairi Pauskar

Leelia Rohumaa

Renita Käsper

Irja Rae

07.-08. jaanuar 2025

V moodul: Kaasaegsed töömeetodid personalijuhtimises

 

 
 • Töösuhte vormide muutumine- trendid ja tulevik. Mis mõjutab uusi töösuhte vorme? Praktilised kaasused.
 • Virtuaal- ja hübriidmeeskondade juhtimine ja juhtide toetamine selles.
 • Uudsed lahendused.
 • Teenusdisain personalijuhtimises.

Eela Velström

Hede Kerstin Luik

Terje Kuusik

Kaarel Mikkin

 

06.-07. veebruar 2025

VI moodul: Kompetentside arendamine  

 

 • Eneseväljendusoskused personalijuhi töös, osa 2.
 • " Juhi jutud" Tippjuhi ootus organisatsiooni arendamisele ning koostööle personalijuhiga. Modereeritud diskussioon.
 • Vaimne tervis tööl ja töötajate heaolu tänases ühiskonnas. Enesehoid.
 • „Juhi jutud“.  Coachiv juhtimisstiil, coaching juhtimise ja personalijuhi tööriistana.
 • Kokkuvõtted.

Margit Raid

Kaido Padar

Katrin Alujev

Agne Aija

Kiur Lootus

Irene Metsis

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Kõik moodulid koosnevad teemapõhistest seminaridest ja praktiliste juhtimiskaasuste aruteludest. Rõhuasetus on tänapäevastel probleemilahendustel ja tulevikunägemustel. Töötatakse paarides või väiksemates rühmades, tehakse praktilisi ja simulatsiooniharjutusi, ajurünnakuid. Toimuvad iseseisvate grupitööde esitlused ja arutelud.

 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

 

Programmi edukas läbimine ja tunnistuse saamine eeldab:

 • Osalemist auditoorses töös vähemalt 72 akadeemilise tunni ulatuses (9 koolituspäeva);
 • Ettenähtud kodutööde teostamist.

Programmi nõuetekohaselt läbides on võimalik saada tunnistusele märge 6 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta. 

 

Registreeru SIIN

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Kursuse osavõtutasu: 2 790 EUR + KM

Varajane registreeruja: 2 460 EUR + KM kehtib kuni 30.06.2024
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad 

Personalijuhtimise arenguprogammi juhtivõppejõud on Irene Metsis, kes omab pikaajalist kogemust meeskondade juhina ja personalijuhina erinevates sektorites. Tema kogemustepagas on tulnud läbi koostöö 800+ juhiga 8 organisatsioonis ligi 30 aasta jooksul, millele lisandub sama palju teiste organisatsioonide kogemusi läbi koolitamiste ja nõustamiste.

Tema tööandjateks on olnud Eesti Energia, Majandusministeerium, Elion (Telia), Skanska, G4S, Ragn-Sells ning AS Tallinna Linnatransport (TLT).
Irene on ise ettevõtja ja lemmiklooma toidu brändi FendaF kaasasutaja ning üks ettevõtte visuaalse identiteedi loojatest.
Ta on lõpetanud EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise, läbinud mitmeid juhtimise- ja nõustamisalaseid treeninguid, õppinud psühholoogiat Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud 2020 Executive MBA programmi.

​​​

Irene Metsis

Irene Metsis

Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõpejõud
Sten Argos

Sten Argos

Margit Raid

Margit Raid

Estel Pukk

Estel Pukk

Ave Kareda

Ave Kareda

Diana Paakspuu

Diana Paakspuu

Miltton strateegiline konsultant
Leelia Rohumaa

Leelia Rohumaa

Kairi Pauskar

Kairi Pauskar

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Hede-Kerstin Luik

Hede-Kerstin Luik

Katrin Alujev

Katrin Alujev

Mart_magi

Mart Mägi

Referentsid

 

Kati Kattai, KIA Auto AS, Kvaliteedi- ja personalijuht

"Liitusin Personalijuhtimise arenguprogrammiga kuna praktikuna vajasin värskendavat kõrvalvaadet oma sissekäidud radadele ja uusi tänapäevaseid tulevikusuunitlusega teadmisi. EBSi Personalijuhtimise arenguprogramm pälvis minu tähelepanu oma ala tipptegijatest õppejõudude valiku ja programmi laiapõhjalisusega. Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan.

Programmi läbinuna saan rahulolevalt tõdeda, et sain, mida olin soovinud ja enamgi veel. Oli teemasid, milles tundsin end kui „kala vees“ kogedes äratundmisrõõmu ja saades juurde kindlustunnet õigel teel olemisest. Oli teemasid, millest ahmisin igat uut mõtet, millega oma töös edasi minna ja mida süvitsi juurde õppida. Oli ka teemasid, millega otseselt minu tänases töös kokkupuudet pole, kuid, mis tulevikku vaadates on kindlasti olulised mõistmaks juhtimisprotsesse laiemalt.

Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde. Lisaks teadmiste omandamisele ja jagamisele tekkis poole aasta jooksul vahva ühtekuuluvustunne ja kooskäimised andsid koolitusele lisaks ka toreda seltskondliku poole.

Soovitan seda programmi kõigile juhtidele, mitte ainult personaliinimestele. Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel.”

 

Annika Oja, Agron Halduse OÜ, personalijuht

"Alustasin programmi ajal, kui olin just asunud tööle personalijuhina. Varasemalt oli minu kogemus finantssektorist ja kokkupuude personalitööga oli ennekõike seotud värbamisega. Lootsin programmist, et saan suures koguses praktilisi näpunäiteid erinevate personalijuhtimise metoodikate osas ja minu ootused täitusid 100%-liselt. Praktiliste oskustena sain enda jaoks personalijuhtimise erinevate arendustegevuste metoodikatest teadmised.

Programm on väga sisukas ja lektorid on kõik oma ala professionaalid. Ma olen harva sattunud läbi mitme kuu vältavatele koolitustele, kus kõik moodulid on kaasahaaravad ja pärast igat moodulit tunned, et oled taas midagi omandanud.

Soovitan programmi ennekõike just personalijuhtidele ja samuti ka väikeetevõtte juhtidele, kes on ise seotud enda personali teemadega. Sellest programmist ei saa konkreetseid ja täpseid teadmisi, mis on vajalikud personalispetsialistile, vaid just suure pildi nägemise oskust ja oskust personalijuhil olla paremaks käeks ettevõtte juhile.“

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti