Personalijuhtimise arenguprogramm

Kas soovid personalijuhina kuuluda tippjuhtkonda? 

Personalijuht peab organisatsioonikultuuri arendamise eestvedajana olema võrdväärne partner tippjuhile. Personalijuhtimise arenguprogrammis annavad 30 tuntud juhti, praktikut ja tippkoolitajat osalejatele teadmisi ja oskusi organisatsioonis personalijuhtimise arendamiseks ning tipptasemel personalijuhiks kasvamisel.

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Programm algab eneseanalüüsiga, millest selgub osaleja  mõju personalijuhina. Eesmärk on programmi lõppedes saavutada suurem enesekindlus ja olla mõjusam.
Õppetöösse on kaasatud palju praktikuid. Seitse juhti, 13 personalijuhti ja kümme koolitajat jagavad oma kogemusest tööriistu, mudeleid ja soovitusi, mis aitavad organisatsiooni personalijuhtimises luua lisandväärtust. Seega saad programmist kaasa parima toimiva praktika.

 

„Personalijuhi töö on luua tunne, et töötajad on hoitud,“ ütles Kairi Pauskar, ettevõtlus konsultant, koolitaja ja ingelinvestor ning 15 aastase kogemusega personalijuht, viimasel Personalijuhtimise arenguprogrammi infohommikul. Kairi Pauskariga koos arutlesid teemal „Generatsioon tingib juhtimise, millist siis valida?“ ka programmijuht Irene Metsis ja tippjuht Aivo Adamson. Järelvaatamine SIIN.

Kiirelt arenevas maailmas lisandub pidevalt uusi trende. Arenguprogrammis osaledes saad teada, millised uutest suundadest sobivad sinu organisatsioonile ja toovad suurimat kasu. Omandad ka teadmised ja oskused analüüsimiseks, millist muutust organisatsiooni personalijuhtimine vajab. Enesekindel personalijuht teab, et teeb õigeid asju ja viib vajalikud muutused ellu. Ta on mõjusam ja enesekindlam ning võrdväärne partner tippjuhtkonnas. 

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
KPMG personalivaldkonna ekspertide uuringus „Future of HR 2020“ ütles 61% vastajatest, et peavad muutma oma organisatsioonikultuuri ettevõtte eesmärkidele vastavaks. Edukate ettevõtete puhul leidis kinnitust, et neil on toimiv strateegia organisatsioonikultuuri arendamiseks. Personalijuhtimise arenguprogrammist kasvavad valdkonna liidrid, kes suudavad ellu viia organisatsioonikultuuri arendavaid projekte. Seega saab ettevõte juhtkond liikme, kellel on teadmised ettevõtte kriitiliste äritegevuste toetamiseks organisatsioonikultuuri abil.
 

 

Kellega koos õpid?
Kia Auto kvaliteedi- ja personalijuht Kati Kattai ütleb, et tema tähelepanu pälvis personalijuhtimise arenguprogramm tipptegijatest õppejõudude ja programmi laiapõhjalisusega. „Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan,“ lausub Kattai. Samavõrra andsid juurde ka teised õppijad. „Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde,“ kinnitab ta.

 

Programmis osalejad on eelkõige personalijuhid või suuremate organisatsioonide valdkonnajuhid (koolitus, värbamine). Samuti osaleb personalispetsialiste, kes näevad end mõne aasta pärast personalijuhi rollis. Programmis kohtab ka ettevõtte juhte, kes on personalitöö organisatsioonis enda peale võtnud. Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtõppejõud Irene Metsis kutsub osalema kõiki, kes soovivad organisatsiooni arendada. Programmis saab parimad teadmised, oskused ja kindluse, kuidas olla personalijuhtimise valdkonnas strateegiline partner ning muutuste ja arengu eestvedaja oma organisatsioonis.

 

Personalijuhtimise arenguprogrammis on koolitajate ja teiste osalejate näol väga palju oskusteavet. Programmis osalejal on võimalik nende ette lahendamiseks tuua väljakutseid oma töölaualt. Programmis tehakse simulatsiooniharjutust „Paras pähkel“. Probleemi lahendamiseks moodustatakse väike meeskond, mis teeb analüüsi ja esitab ettepanekud lahendusteks. Arenguprogrammi viimases moodulis esitletakse probleemi kogu grupile, mille liikmed esitavad küsimusi, seavad lahendused kahtluse alla ja üheskoos leitakse lisaargumente lahenduskäikudele. 
 

 

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • on enesekindlam, kuna tunneb tänapäevase personalijuhtimise võimalusi ning oskab valida personalijuhtimiseks sobilikke instrumente ja meetodeid, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele;
 • saab laia praktiliste kogemuste pagasi, sest programmi on kaasatud tuntud personali- ja tippjuhid, jagatakse kogemusi keskmiste ettevõtete ja start-up’ide tegevusest ning kasutatakse rahvusvahelisi näiteid;
 • on leidnud lahendused enda organisatsiooni personalialastele proovikividele, mida analüüsitakse programmi vältel spetsiaalselt moodustatud meeskondades;
 • on võrdväärne partner ettevõtte tippjuhtkonnas, sest omab ülevaadet tänapäeva strateegilise juhtimise suundadest ning suudab integreerida personalijuhtimist ärieesmärkidega ja muude organisatsiooni valdkondadega.

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, osaleda grupitöödes ja seminarides ning esitada viimases moodulis kodutöö.

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud (igal kuul toimub üks kahepäevane moodul).

Koolituspäevade kestus on 9:30-16:45 või 10:00-15:45.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad*

 

10.-11. september 2024

 

I moodul: Personalijuhi strateegiline roll organisatsioonis

 

 
 • Sissejuhatus programmi. Isikliku arenguplaani loomine. Isiklik areng.
 • Strateegilise personalijuhi väärtus organisatsioonile.
 • Personalijuhi mõju ja esinemisoskused osa 1. Enesekindel esitlus.
 • Rahulolu uuringute seos strateegilise personalijuhitmisega. Kuidas pühendumus aitab ellu viia organisatsiooni strateegiat? Erinevad uuringud, kuidas mõõta organisatsiooni temperatuuri.
 • Inspireeriv juht- suurettevõte. Juhi koostöö personalijuhiga. Personalijuht kui tegevjuhi parem käsi.
 • Strateegilise personalijuhi väärtus organisatsioonile. Kogemused.
 • "Juhi jutud"  Ootused personaljuhile ja organisatsiooni arendamisele. Enesearendamise olulisus ja muutuste mõju juhtimisele.

Irene Metsis

Margit Raid

Evely Gorobinski

Sten Argos

Hels Mikkal

Argo Rannamets

08.-09. oktoober 2024

II moodul: Strateegiline juhtimine ja innovatsioon

 

 
 • Äristrateegia ja personalistrateegia loomise praktiline töötuba. Missiooni, visiooni ja väärtuste juurutamine.
 • Tuleviku trendid ja moodsad suunad juhtimises, innovatsioon ja selle leidminine personalijuhtimises.
 • Personalijuhtimine ja finantsjuhtimine. Koostöö personaljuhi ja tippjuhi vahel. Finantsjuhtimise olulisus personalijuhi töös.
 • Finantside ja inimkapitali seosed.
 • Tööjõuturg, palgaturg ja kompensatsioonisüsteemid. Terviklik väärtuspakkumine.

Irene Metsis

Ülle Pind

Reelika Ein

Mart Mägi

05.-06. november 2024

III moodul: Muudatuste ja kriisi juhtimine

 

 
 • Muudatuste juhtimine ja eestvedamine.
 • Muudatuste juhtimine ja sellega kaasnevad psühholoogilised aspektid.
 • Sünergia otsimine ESG (environmental, social and corporate governance ) ja personalijuhtimise vahel.
 • Tulemuslik meeskonnatöö erinevate inimeste ja generatsioonide vahel.
 • Sisekommunikatsioon.

Estel Pukk

Diana Paakspuu

Helena Laus

Ilona Leib

Irene Metsis

03.-04. detsember 2024

IV moodul: Bränding ja värbamistrendid

 

 

 • Tööandja bränding.
 • Persoonibrändi olulisus.
 • Uued organisatsiooniformaadid.
 • Värbamistrendid.
 • Värbamistrendid, kuidas kõnetada noori, moodsad värbamiskanalid ja võtted.
 • Töötajakogemuse kujundamine organisatsioonis. Mitmekesisus.
 • Outplacement, redeployment.

Kersti Vannas

Olesija Saue

Leelia Rohumaa

Renita Käsper

Kairi Pauskar

Ülle Pind

07.-08. jaanuar 2025

V moodul: Disainmõtlemine personalijuhtimises

 

 
 • Uudsed lahendused 
 • Töösuhte vormide muutumine- trendid ja tulevik. Mis mõjutab uusi töösuhte vorme? Praktilised kaasused.
 • Virtuaal- JA HÜBRIID meeskondade juhtimine ja juhtide toetamine selles.
 • Meeskondade juhtimine või hajameeskondade juhtimine.
 • Teenusdisain personalijuhtimises.

Terje Kuusik

Eela Velström

Hede Kerstin Luik

Kaarel Mikkin

 

06.-07. veebruar 2025

VI moodul: Kompetentside arendamine  

 

 • " Juhi jutud" Tippjuhi ootus organisatsiooni arendamisele ning koostööle personalijuhiga. Modereeritud diskussioon.
 • Arendusjuhtimine ja -nõustamine. Personalijuhi arendus tööriistad.
 • Personalijuhi mõju ja esinemisoskused osa 2.
 • Vaimne tervis tööl ja töötajate heaolu tänases ühiskonnas.
 • Coachiv juhtimisstiil, coaching juhtimise tööriistana ja personalijuhi tööriistana.

Jaanus Tiisvend

Marge Vellesalu- Murik

Margit Raid

Katrin Alujev

Mihkel Joasoo

Irene Metsis

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Programmi moodulites toimuvad lisaks loengutele Eesti ettevõtluse lipulaevadeks olevate ettevõtete külastused ja otsesed kokkupuuted nende personalitegevusega, praktilised harjutused, rühmatööd ja treeningud eesmärgiga aidata vastata osavõtjate jaoks olulistele küsimustele. Rõhuasetus on tänapäevastel probleemilahendustel ja tulevikunägemustel.

 

Registreeru SIIN

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Kursuse osavõtutasu: 2 790 EUR + KM

Varajane registreeruja: 2 460 EUR + KM kehtib kuni 16.06.2024
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad 

Personalijuhtimise arenguprogammi juhtivõppejõud on Irene Metsis, FendaF OÜ, juhatuse liige. Irene omab personalijuhtimise valdkonna kogemust 25 aastat olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis ja Skanskas. Aastatel 2013-2019 töötas Irene rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S Eesti personalidirektorina. 

 

​​​​​

Irene Metsis

Irene Metsis

Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõpejõud
Sten Argos

Sten Argos

Margit Raid

Margit Raid

Estel Pukk

Estel Pukk

Ave Kareda

Ave Kareda

Diana Paakspuu

Diana Paakspuu

Miltton strateegiline konsultant
Olesija Saue

Olesija Saue

Leelia Rohumaa

Leelia Rohumaa

Kairi Pauskar

Kairi Pauskar

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Hede-Kerstin Luik

Hede-Kerstin Luik

Katrin Alujev

Katrin Alujev

Mart_magi

Mart Mägi

Referentsid

 

Kati Kattai, KIA Auto AS, Kvaliteedi- ja personalijuht

"Liitusin Personalijuhtimise arenguprogrammiga kuna praktikuna vajasin värskendavat kõrvalvaadet oma sissekäidud radadele ja uusi tänapäevaseid tulevikusuunitlusega teadmisi. EBSi Personalijuhtimise arenguprogramm pälvis minu tähelepanu oma ala tipptegijatest õppejõudude valiku ja programmi laiapõhjalisusega. Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan.

Programmi läbinuna saan rahulolevalt tõdeda, et sain, mida olin soovinud ja enamgi veel. Oli teemasid, milles tundsin end kui „kala vees“ kogedes äratundmisrõõmu ja saades juurde kindlustunnet õigel teel olemisest. Oli teemasid, millest ahmisin igat uut mõtet, millega oma töös edasi minna ja mida süvitsi juurde õppida. Oli ka teemasid, millega otseselt minu tänases töös kokkupuudet pole, kuid, mis tulevikku vaadates on kindlasti olulised mõistmaks juhtimisprotsesse laiemalt.

Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde. Lisaks teadmiste omandamisele ja jagamisele tekkis poole aasta jooksul vahva ühtekuuluvustunne ja kooskäimised andsid koolitusele lisaks ka toreda seltskondliku poole.

Soovitan seda programmi kõigile juhtidele, mitte ainult personaliinimestele. Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel.”

 

Annika Oja, Agron Halduse OÜ, personalijuht

"Alustasin programmi ajal, kui olin just asunud tööle personalijuhina. Varasemalt oli minu kogemus finantssektorist ja kokkupuude personalitööga oli ennekõike seotud värbamisega. Lootsin programmist, et saan suures koguses praktilisi näpunäiteid erinevate personalijuhtimise metoodikate osas ja minu ootused täitusid 100%-liselt. Praktiliste oskustena sain enda jaoks personalijuhtimise erinevate arendustegevuste metoodikatest teadmised.

Programm on väga sisukas ja lektorid on kõik oma ala professionaalid. Ma olen harva sattunud läbi mitme kuu vältavatele koolitustele, kus kõik moodulid on kaasahaaravad ja pärast igat moodulit tunned, et oled taas midagi omandanud.

Soovitan programmi ennekõike just personalijuhtidele ja samuti ka väikeetevõtte juhtidele, kes on ise seotud enda personali teemadega. Sellest programmist ei saa konkreetseid ja täpseid teadmisi, mis on vajalikud personalispetsialistile, vaid just suure pildi nägemise oskust ja oskust personalijuhil olla paremaks käeks ettevõtte juhile.“

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti