Personalijuhtimise arenguprogramm

Kuidas leida, hoida ja innustada inimesi, kes suudavad liigutada mägesid?

Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel. Uuendatud Personalijuhtimise arenguprogramm alustab EBSis 22. septembril.
Programm on fookusega personalijuhi enesearengule ja kasutegurile ettevõtte jaoks, kus ta töötab!

 

Personalijuhtimise arenguprogramm on mõeldud personalijuhtidele ja -spetsialistidele, kes on huvitatud ja kelle mõjusfääri kuulub organisatsiooni väärtuse tõstmine ning säilitamine läbi personali kui oma ettevõtte põhikapitali strateegilise juhtimise. 
Lisaks personalijuhtidele on programm mõeldud ka tegevjuhtidele ja teistele organisatsiooni eri tasandite juhtidele, kes soovivad arendada oma oskusi personalijuhtimises.

 

Programmi eesmärgiks on

 • Tagada personalijuhile kaasaegsed teadmised, oskused ja tööriistad ettevõtte tippjuhtidega koostööks ning personalieksperdina tegutsemiseks.
 • Tõsta personalijuhi võimekust, mõjusust ning esinemisoskusi.
 • Anda võimalus analüüsida programmi käigus enese arengukohti, seada uusi eesmärki ning disainida enda tööelu.

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet tänapäeva strateegilise juhtimise suundadest;
 • teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi;
 • oskab valida personalijuhtimiseks sobilikke instrumente ja meetodeid, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja arengustaadiumile;
 • suudab integreerida personalijuhtimist ärieesmärkidega ning muude valdkondadega äriettevõttes.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, osaleda grupitöödes ja seminarides ning esitada viimases moodulis kodutöö.

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud (igal kuul toimub üks kahepäevane moodul).

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 9:30-16:45 või 10:00-15:45.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

Enne avamoodulit  läbib osaleja ettevalmistava tööna isiksuseprofiili hindamise Hogan Personality Inventory elektroonse testi, mis
toob välja arengukohad ja tugevused, mis aitavad enesearengule kaasa. Test aitab välja selgitada, kuidas osaleja isiksus mõjutab tema ametialast edukust.

22.-23.09.2020

 

I moodul: Personalijuhi strateegiline roll organisatsioonis

 

 
 • Sissejuhatus programmi.
 • Isikliku arenguplaani koostamine, arengueesmärgi püstitamine.
 • Tippjuhi nägemus personalijuhtimisest ning strateegiate elluviimisel. Kahe tippjuhi vaade.
 • Personalijuhi mõju ja esinemisoskused osa 1.
 • Strateegilise personalijuhi väärtus. Case Study. Kogemuslugu

Irene Metsis

Sten Argos

Margit Raid

Kairi Nodapera

Hels Mikkal

 

27.-28.10.2020

II moodul: Strateegiline juhtimine ja strateegia loomine

 

 
 • Personalistrateegia kui äristrateegia osa.
 • Personalistrateegia seosed üldstrateegia ja sisutegevustega. Äristrateegia ja personalistrateegia loomise töötuba. Missiooni, visiooni ja väärtuste juurutamine ettevõttes.
 • Finantsjuhi ootused personalijuhile.
 • Finantsjuhtimine personalijuhtimises.
 • Finantside ja inimkapitali seosed.
 • Tööjõuturg, palgaturg, kompensatsioonisüsteemid.

Ülle Matt

Irene Metsis

Mart Mägi

Cerlin Pesti

Irja Rae

10.-11.11.2020

III moodul: Muudatuste- ja kriisi juhtimine

 

 
 • Muudatuste juhtimine ja eestvedamine.
 • Kriiside juhtimise põhitõed, eestvedamine.
 • Kogemuslugu ühe ettevõtte näitel.
 • Sisekommunikatsioon, kriisikommunikatsioon, digikommunikatsioon.
 • Outplacement, Redeployment

Estel Pukk

Ave Kareda

Diana Paakspuu

Ülle Matt

Meelis Kompus

Kaja Sepp

01.-02.12.2020

IV moodul: Bränding ja värbamistrendid

 

 

 • Persoonibrändi olulisus tänapäeval.
 • Sotsiaalmeedia olulisus tööandja maine kujundamisel.
 • Tööandja bränding.
 • Uued organisatsiooniformaadid.
 • Mitmekesisus organisatsioonis.
 • Värbamistrendid
 • Ettevõtte külastus ja töötuba organisatsiooni arendamise teemal.

Olesija Saue

Kersti Vannas

Leelia RohumaaIndrek Sarjas

Kairi Pauskar

12.-13.01.2021

V moodul: Innovatsioon ja disainmõtlemine personalijuhtimises

 

 
 • Uudsed e-lahendused personalijuhtimises.
 • Virtuaalmeeskondade juhtimine.
 • Virtuaaltöö Case Study reaalajas.
 • Teenusdisain personalijuhtimises.
 • Desing Your Work Life.

Hede Kerstin Luik

Kaarel MikkinJekaterina Zirak

09.-10.02.2021

VI moodul: Kompetentside arendamine  

 

 • Arendusjuhtimine ja -nõustamine.
 • Tänased töötajate hindamise võimalused organisatsioonise.
 • Coachiva juhtimisstiili rakendamine organisatsioonis.
 • Vaimne tervis tööl.
 • Personalijuhi mõju ja esinemisoskused osa 2.
 • Arenguprogrammi kokkuvõte.
 • Programmi lõpus iga osaleja analüüsib personaalselt oma arenguplaani.

Kristel Jalak

Katrin Alujev

Tiit Kolde

Margit Raid

Irene Metsis

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Programmi moodulites toimuvad lisaks loengutele Eesti ettevõtluse lipulaevadeks olevate ettevõtete külastused ja otsesed kokkupuuted nende personalitegevusega, praktilised harjutused, rühmatööd ja treeningud eesmärgiga aidata vastata osavõtjate jaoks olulistele küsimustele. Rõhuasetus on tänapäevastel probleemilahendustel ja tulevikunägemustel.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2 460 EUR + km. 

Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad 

Personalijuhtimise arenguprogammi juhtivõppejõud on Irene Metsis, FendaF OÜ, juhatuse liige. Irene omab personalijuhtimise valdkonna kogemust 25 aastat olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis ja Skanskas. Aastatel 2013-2019 töötas Irene rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S Eesti personalidirektorina. 

 

​​​​​

Irene Metsis

Irene Metsis

Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõpejõud
Sten Argos

Sten Argos

Margit Raid

Margit Raid

Mart Mägi

Mart Mägi

Estel Pukk

Estel Pukk

Ave Kareda

Ave Kareda

Diana Paakspuu

Diana Paakspuu

Meelis Kompus

Meelis Kompus

Olesija Saue

Olesija Saue

Leelia Rohumaa

Leelia Rohumaa

Kairi Pauskar

Kairi Pauskar

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Jekaterina Sirak

Jekaterina Sirak

Hede-Kerstin Luik

Hede-Kerstin Luik

Kristel Jalak

Kristel Jalak

Indrek Sarjas

Indrek Sarjas

Katrin Alujev

Katrin Alujev

Tiit Kolde

Tiit Kolde

Kaja Sepp

Kaja Sepp

Referentsid

 

Kati Kattai, KIA Auto AS, Kvaliteedi- ja personalijuht

"Liitusin Personalijuhtimise arenguprogrammiga kuna praktikuna vajasin värskendavat kõrvalvaadet oma sissekäidud radadele ja uusi tänapäevaseid tulevikusuunitlusega teadmisi. EBSi Personalijuhtimise arenguprogramm pälvis minu tähelepanu oma ala tipptegijatest õppejõudude valiku ja programmi laiapõhjalisusega. Leidsin, et just selline mitmekülgne tugevate praktikute kaudu uute mõtete ja suundade leidmine tööelus on see, mida vajan.

Programmi läbinuna saan rahulolevalt tõdeda, et sain, mida olin soovinud ja enamgi veel. Oli teemasid, milles tundsin end kui „kala vees“ kogedes äratundmisrõõmu ja saades juurde kindlustunnet õigel teel olemisest. Oli teemasid, millest ahmisin igat uut mõtet, millega oma töös edasi minna ja mida süvitsi juurde õppida. Oli ka teemasid, millega otseselt minu tänases töös kokkupuudet pole, kuid, mis tulevikku vaadates on kindlasti olulised mõistmaks juhtimisprotsesse laiemalt.

Kuna programmis osalejad olid kõik praktikud, siis loengute ajal ja nende vahel spontaanselt tekkinud vestlusringid olid ääretult huvitavad ja andsid palju juurde. Lisaks teadmiste omandamisele ja jagamisele tekkis poole aasta jooksul vahva ühtekuuluvustunne ja kooskäimised andsid koolitusele lisaks ka toreda seltskondliku poole.

Soovitan seda programmi kõigile juhtidele, mitte ainult personaliinimestele. Personalistrateegiast on saanud ettevõtluse üks olulisematest võtmesõnadest inimeste ja meeskondade juhtimisel.”

 

Annika Oja, Agron Halduse OÜ, personalijuht

"Alustasin programmi ajal, kui olin just asunud tööle personalijuhina. Varasemalt oli minu kogemus finantssektorist ja kokkupuude personalitööga oli ennekõike seotud värbamisega. Lootsin programmist, et saan suures koguses praktilisi näpunäiteid erinevate personalijuhtimise metoodikate osas ja minu ootused täitusid 100%-liselt. Praktiliste oskustena sain enda jaoks personalijuhtimise erinevate arendustegevuste metoodikatest teadmised.

Programm on väga sisukas ja lektorid on kõik oma ala professionaalid. Ma olen harva sattunud läbi mitme kuu vältavatele koolitustele, kus kõik moodulid on kaasahaaravad ja pärast igat moodulit tunned, et oled taas midagi omandanud.

Soovitan programmi ennekõike just personalijuhtidele ja samuti ka väikeetevõtte juhtidele, kes on ise seotud enda personali teemadega. Sellest programmist ei saa konkreetseid ja täpseid teadmisi, mis on vajalikud personalispetsialistile, vaid just suure pildi nägemise oskust ja oskust personalijuhil olla paremaks käeks ettevõtte juhile.“

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti