Algas vastuvõtt EBS Gümnaasiumisse

EBS Gümnaasiumi
EBS Gümnaasium ootab õppima kõiki neid, kes lisaks gümnaasiumiharidusele soovivad omandada ka ettevõtlus- ja ärihariduse ning teha seda osaliselt inglise keeles.

„Ettevõtluspisik võib inimese sees olla juba sünnist saadik, kuid ettevõtlik elustiil vajab sütitavat keskkonda. Õige suhtumisega kasvab ettevõtlikkus noores kiiresti. EBS Gümnaasium on koht, kus sünnivad just nimelt ettevõtlikud, ärimaailmas edukad ja pealehakkamist täis targad noored,“ ütleb EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla.

   
EBS gümnaasiumis saab ettevõtlik noor ajakohase üld- ja majandushariduse, olles arendavas, kasulikus ja tulevikuks väärtuslikke kontakte loovas rahvusvahelises keskkonnas. Väikesed klassikollektiivid tagavad personaalse lähenemise, toetava õhkkonna ja maksimaalse arengu.

  
EBS Gümnaasiumi iseloomustavad järgmised märksõnad:

  • ettevõtlikkus
  • rahvusvaheline keskkond
  • väikesed klassid
  • innovaatilised lahendused
  • kokkuhoidev kogukond
  • majandus- ja äriharidus

Meie õpetajad on oma ala eksperdid, kes annavad teadmisi edasi suure naudingu ja pühendumusega. Gümnaasium asub samas majas EBS ülikooliga, mis loob juba gümnaasiumiõppes hea akadeemilise õhkkonna. Lisaks annavad gümnaasiumis loenguid regulaarselt ka EBS ülikooli õppejõud. Õpingud käivad käsikäes praktilise kogemusega – abiturient võib uurimistöö asemel kaitsta äriplaani või teha hoopis õpilasfirma.
  
Teiste gümnaasiumide seast paistame silma innovaatiliste lahenduste poolest. Kasutame õppetöös kaasaegseid ja kastist väljas lähenemisi, mille eesmärgiks on toetada meie õpilaste loomingulisust.
  
Soovi korral saab mõningaid aineid õppida osaliselt inglise keeles ning vastavalt keeleoskuse tasemele on loodud kolm paralleelklassi. Võõrkeelne õpe annab meie lõpetajatele väga hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii Eestis kui välismaal.
 
2020. aasta kevadel, kui kehtestati Covid-19 pandeemiaga seotud piirangud, ei olnud EBS Gümnaasiumi õpilastel põhjust riigieksamitest loobuda, sest tänu võimekatele õpetajatele, õigetele otsustele ja juba varem tehtud investeeringutele digitehnoloogiasse toimusid kevadel kõik tunnid vastavalt tunniplaanile. „Postimehes avaldatud riigieksami tulemuste tabeli järgi oleme 15. kohal. Kui arvestada seda, et möödunud aastal oli palju eksamitest loobujaid, samal ajal kui meil tegid eksamid kõik õpilased, on tulemus veelgi suurepärasem. Ja kui siia lisada veel ka inglise keele Cambridge’i testi tulemused, kus paljud meie õpilased saavutasid C2 taseme, oleme ikka päris tipus,“ kommenteerib EBS Gümnaasiumi silmapaistvaid tulemusi Kersti Uudla.
 

Lisaks õppetööle väärtustame häid suhteid, elust rõõmu tundmist ja ühtsustunnet. Tänu kokkuhoidvale kogukonnale ja rohketele ühisüritustele leiavad õpilased endale koolist eluaegsed sõbrad, tulevased äripartnerid või head tuttavad. Meie jaoks on äärmiselt oluline usaldava kogukonna tunde tekitamine, et toetada õpilaste arenguteed.

 

Vaata EBS Gümnaasiumi tutvustavat videot siit.
 

 

Täpne infot vastuvõtu kohta: https://ebs.ee/gumnaasium/vastuvott
 
Küsimuste korral palume pöörduda: gymnaasium@ebs.ee