Avatud kursused: paindlikud õppimisvõimalused kõigile

a
Kuidas püsida pidevalt muutuvate olude ja uute väljakutsete keskel enesearenguteel ja karjääris sammu võrra eespool? Vastus peitub elukestvas õppes ja pidevas enesetäiendamises.  Üks võimalus pidevalt uusi oskusi ja teadmisi omandada, on osaleda õppurina avatud tasemeõppe kursustel, mis pakuvad paindlikke õppimisvõimalusi, sobivad erinevate elustiilide ja karjäärivalikutega.  Aga mida täpselt tähendab avatud ülikool ja milliseid eeliseid see pakub, millega peaks avatud kursustel osalemisega arvestama? 

Mis on EBS ülikooli avatud kursused? 
Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib läbida bakalaureuse- või magistriõppekavade õppeaineid või mikrokraadi programme täiendusõppe korras.  
Kõige sagedamini tehakse otsus avatud ülikooli kasuks siis kui õppijal on juba varasem kraad samas või mõnes teises valdkonnas, ning osaleja soovib end arendada mõnes kitsamas valdkonnas või teemas süvitsi- ning seda pakubki konkreetne kursus või mikrokraadi programm.  
Õppejõudude ja erineva taustaga tudengite kooslus loob klassiruumis unikaalse ja mitmekesise koosluse (õppimine toimub koos EBSi vastava taseme õppuritega), mis laiendab osalejate silmaringi ning julgustab suurelt või teistmoodi mõtlema. 
 
EBS avatud kursuste variandid ja võimalused 

Avatud kursuste hulgast  on võimalus valida kursusi või mahukamaid  programme (mikrokraade), et täiendada või saada  uusi oskusi ja teadmisi, olgu eesmärgiks kas siis karjääri edendamine, isiklik areng või lihtsalt elukestev õpe. Meie kursused ja programmid on loodud selleks, et toetada iga õppija individuaalseid vajadusi ja eesmärke. Klassiruumis avaneb võimalus diskuteerida kaasõppuritega, tuleb koostada meeskondlikke või individuaalseid kursusetöid. Õpiülesanded pakuvad reaalselt ja elulisi lahendeid,  mida on võimalik koheselt ka oma ettevõttes praktikas rakendada.  
 
EBSi avatud kursuste hulgast leiad bakalaureuse - või magistritaseme kursused ja  erinevad mikrokraadi programmid: 

Bakalaureuse- ja magistriõppe kursustel osalemine on suurepärane võimalus enesetäiendamiseks meie vilistlastele, koostööpartneritele ja teiste ülikoolide tudengitele. Antud variant võimaldab õppuritel valida kursuseid vastavalt professionaalsetele huvidele ning vastavalt eelnevatele teadmistele, kogemustele. 

Mikrokraadi programmid on seevastu 2-4 kuud kestvad tervikliku sisuga õpiprogrammid, mis keskenduvad kindlale valdkonnale, konkreetsete oskuste ja teadmiste arendamisele. Näiteks hetkel pakub EBSi mikrokraadi programme järgmistes valdkondades: rohemajandus ja digitaalne transformatsioon, juhtimine, andmehaldus, kommunikatsioon ja turundus, rahandus ja majandusarvestus. Need programmid on mõeldud neile, kes soovivad kiiresti omandada tööjõuturul nõutud kompetentse. 

Magistriõppe kursustele või magistritaseme mikrokraadi programmidesse saab osaleja registreeruda vaid siis, kui tal on lõpetatud kõrghariduse esimene tase ja/või osalemiseks nõutav tööalane kogemus. 

 

Kuidas EBSi avatud kursustel osalemine toimub? 

Meie tasemeõppe kursuste õppetöö toimub enamasti klassiruumis 1-2 korda nädalas, kuid kursuste hulgast leiab osaleja ka selliseid kursusi, kus osalemine toimub kas 1 –2 korda kuus või ka osaliselt online-vormis. Paljud kursused toimuvad sessioonõppe vormis, mis sobivad paremini täiskohaga töötavatele inimestele, kellel elukoht või perekondlikud kohustused ei võimalda hetkel täiskohaga üliõpilaseks astuda.  
Oma kursustel ja eriti mikrokraadi programmides keskendume võimalikult palju üksteiselt õppimisele, seda nii grupiarutelude, meeskonnatöö, praktiliste juhtumite kui eluliste näidete kaudu. Kursuste käigus teevad osalejad ka individuaalseid kodutöid, meeskonnatöid ja/või esitlusi. Nii saavad osalejad tööelus ettetulevatele väljakutsetele reaalsed elluviidavad praktilised lahendused. 
EBSi Avatud tasemeõppe kursustel osalejad saavad kursustel osalemiseks kasutada  kaasaegseid e-õppe platvorme ja tehnoloogiaid. EBS kasutab näiteks pilvepõhist platvormi- LMS Canvas, mille mugav ja funktsionaalne kasutajaliides hõlbustab nii õppejõudude kui õppurite ajaplaneerimist ning toob õppetöösse loomingulisust. Igal EBS ainekursusel on oma Canvase leht, kust üliõpilane leiab kõik kursusega seonduva – täispika aineprogrammi, materjalid, teated, üleslaetud kodutööd, nende hindelise tagasiside jpm.  
Enamus kursuseid lõpeb kursuse lõpuprojektiga, mõnel juhul ka eksamiga. 
 
Peatselt algavad uued ja jätkuvalt populaarsed koolitused 

Avatud tasemeõppe kursuste platvormilt My.EBS võib leida mitmed peagi algavaid uusi kursuseid ja klientide poolt kõrgelt hinnatud programme, mis pakuvad võimalusi nii uutele kui ka juba kogenud õppijatele. Parema õpikogemuse saamiseks soovitame huvilistel filtreerida valikud kas valdkonna, õppevormi, asukoha või õppekeele põhiselt. 

 

UUS: 

JÄTKUVALT POPULAARSED: 

Ülikooli kursustel on oluline roll  kaasaegses haridussüsteemis ning EBS avatud kursused on suurepärane näide sellest, kuidas paindlik, persooni- ja valdkonnapõhine ning kvaliteetne haridus võib aidata inimestel saavutada oma täit potentsiaali ja valmistada neid ette karjäärialaste väljakutsete lahendamiseks. 

 

KASULIKKU LISALUGEMIST: