EBS - vastutusteadlik haridus

a
Aasta siis oli 1988, maailmavaatelised suunad olid paigas, ent üks mees, Madis Habakuk, nägi teistmoodi tulevikku... 35 aasta jooksul on EBS iga päev selle teistmoodi tuleviku poole püüelnud. Oluline on see ka praegu, kui räägime olukorrast, kus inimeste ja ühiskonna ootused haridusele on muutumas. Haridus on ja jääb inimese vundamendiks, millele ehitada tugev karjäär ja elu. 

21. sajand läheb ajalukku ülikiirete muutuste ajastuna. Kohanemisvõime on järjest tähtsam ja koos sellega oskus märgata trendide muutumist, luua midagi uut ja pakkuda lahendusi aina hoogustuvas tempos. Maailmas muutub aina aktuaalsemaks kliimamuutuste mõju vähendamine ja keskkonda säästev äritegevus. See omakorda toob kaasa seniste majandusmudelite ümberkujundamise.

 

Äriülikoolidel on praegusi ja tulevasi ärijuhte koolitades tähtis ülesanne – osalevad nad ju uute majandusmudelite väljatöötamisel ja praktikas katsetamisel. 35 aastat Eesti majanduse ja ettevõtluse arengu huvides tegutsenud EBSis keskendume jätkusuutlikkuse, ringmajanduse ja digitaliseerimise teemadele nii teadustegevuse ja õppetöö arendamisel kui ka organisatsiooni igapäevaelus. Ülesanne on kaalukas ja suure mõjuga ning nagu tõdeme EBSi rohe- ja ringmajanduse strateegias: EBSi suurim mõju keskkonnale on EBSi edu või ebaedu rohevaldkonna spetsialistide ettevalmistamisel ja juhtide roheteadlikkuse suurendamisel.

Euroopas on väga vähe ülikoole, kes poleks jätkusuutlikkust ja digitaliseerimist tähelepanu keskmesse seadnud. EBS investeerib neisse valdkondadesse samal põhjusel mis teisedki: need on meie ajastut määratlevad valdkonnad ja neil on ka järgmise 5–15 aasta jooksul keskne mõju ühiskonnale ja majandusele.

  • Näiteks üheks EBSi kolmest bakalaureuseprogrammist on Mõjuettevõtlus, kus jätkusuutlikkuse teemasid käsitletakse kõigil kolmel õppeaastal.
  • Magistriõppes on aastane programm rohelise majanduse innovatsiooni võimendamisest. Programmi lõpetanud inimesel on terviklik ja süsteemne arusaam jätkusuutlikkusest makrotasandil, sh jätkusuutlikust rahandusest.
  • Ka doktoriõppes on ülikoolil mitu üliõpilast, kes uurivad ringmajanduse ärimudeleid ja seda, kuidas aidata ettevõtetel vajalikke muudatusi ellu viia.

Nutikas ongi õppida juba koolipingis, kus saab vigu teha oluliselt odavamalt ja valutumalt kui hiljem töö käigus. Ja nagu ikka, saab koolist ka kontaktid, mis on ettevõtluses A ja O. EBS aitab tänastel ja tulevikutegijatel luua tugeva ärivõrgustiku, ühendades üliõpilasi, vilistlasi ja äriprofessionaale. See võrgustik on oluline ressurss, mis aitab kaasa nii karjäärivõimalustele kui ka koostööle ettevõtluse vallas.

 

Lisalugemist: