EBS saatis ülikooli lõpuaktusel ettevõtlusmaailma 219 uut vastutusteadlikku tänast- ja tulevikutegijat!

a
Neljapäeval, 20. juunil 2024 toimus Estonia kontserdisaalis EBS-i ülikooli kevadine lõpuaktus, kus anti lõpudiplomid üle 219 üliõpilasele. EBS-i lõpudiplom omistati 159 bakalaureuseõppe tudengile, 55 magistrandile ning 5 doktorandile. Cum laude märkega lõpudiplomi sai kokku 14 inimest.

EBS-i rektor Meelis Kitsing soovis lõpetajatele palju õnne ning väljendas tunnustust ja tänu üliõpilaste aastatepikkuse aktiivse panuse eest EBS-i kogukonda. Kitsing rõhutas, et olenemata väga keerulistest ja pidevalt muutuvatest maailmavälisoludest, tuleb hoida fookuses EBS-i motot "vastutusteadlikust kogukonnast", kus oluline roll on jätkuval koostööl, elukestval õppel ja ühispanusel parema ning vastutusteadliku ettevõtluskeskkonna loomisel.

 

Meelis Kitsing: „Äris märgatakse ja tunnustatakse tihti individuaalseid kangelasi. Inimesed jälgivad iga Elon Muski sõna ja arutavad Warren Buffetti investeerimisotsuste üle. Kuid kõik inimesed on sisuliselt sotsiaalsed olendid. Nad elavad sotsiaalses kontekstis ja suhtlevad teistega. Ühel või teisel viisil on nad osa kogukondadest, kus koostöö ja ühised pingutused tugevdavad nende individuaalseid jõupingutusi ja annavad nende elule ja tööle tähenduse.

Meie EBS-i kogukonna tugevuseks on iga kogukonnaliikme isiklik ja individuaalne kasv. Ent kuigi sidemed EBS-i kogukonnas on väga olulised, on meie teadlik eesmärk ehitada sildu erinevate kogukondade vahel Eestis ja globaalselt. Me saavutame seda, positsioneerides EBS-i hariduse, teaduse ja ettevõtluskogukonna foorumina, kus on vabadus ja võimalused väljendada mitmekesiseid vaateid, jagada erinevaid kogemusi, harjutada ja eksperimenteerida ning arvestada erinevaid huve. EBS-il on ainulaadne positsioon pakkuda asjakohast haridust elukestvalt, parandades juhtimispraktikaid parimate kättesaadavate teadmiste ja teadusuuringute põhjal. Õpetamise, ettevõtluse arendamise ning teadus- ja arendustegevuse koostöö kaudu saavad seeläbi kõik osapooled üksteist täiendada ja tugevdada.

 

Oma kõnes aktuse külaliste ja ülikooli lõpetajate poole pöördudes rõhutas rektor Meelis Kitsing kasvuga ja vabadusega kaasnevat vastutust, teiste vabaduse austamist ning vabaduste vastutustundlikku lähenemist. Meelis Kitsing: „Oma olemuselt tähendab vastutus elementaarset viisakust, kvaliteeti, mis tundub paraku üha enam ununevat paljudes ülikoolide aruteludes, kus sõnavabaduse õiguse teostamine on viinud ebakindluseni, õppimis- ja teadustöövõimaluste mahasurumiseni ning mõnikord isegi lõpetamistseremoonia võimatuks muutumiseni. Selles laias globaalses kontekstis on seega täna suur õnn olla siin, tunnistada ja tähistada EBS-i ülikoolilõpetajate haridustee järjekordset sammu piduliku aktuse ja tseremooniaga. Osakem hinnata meile osaks saanud valikuvõimalusi ja vabadust, meie võimalust olla vastutusteadlikud. Veelkord – teie igaühe panus on teinud meid tugevamaks. Palju õnne teie individuaalse saavutuse puhul!

 

Lõpetajate nimel kõne pidanud EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseõppe lõpetaja Eva-Maria Müür alustas kõne soojade tänu- ja tervitussõnadega õppejõudude, pereliikmete, sõprade ja 2024. aasta lõpetajate suunal. Eva-Maria meenutas esimest päeva EBS-is ning tõi erilisena välja aastate jooksul koolist saadud teadmised ja kogemused ning erinevad läbitud väljakutsed. Ent meenusid ka ajad, mil avastati endas kirg ja ambitsioon, teadvustati oma nõrkusi ja kaardistati tugevusi. Oma väärtusi järgides, vastupidavust kasvatades ning uudishimule järgnedes on tänaste ülikoolilõpetajate sihiks mitte ainult edu ja tipptase, vaid pidev eneseareng ja positiivse mõju loomine. Kiirelt muutuvas maailmas on oluline nii kohanemisvõime kui ka oskus näha lõputuid võimalusi. Eva-Maria julgustas ebsikaid suhtuma oma väljakutsetesse, valikutesse ja tulevikku aususe, kirglikkuse ja pühendumisega.

 

Vilistlaste nimel kõne pidanud EBS-i vilistlane Olesija Saue pöördus 2024. aasta lõpetajate poole üleskutsega olla hetkes ja tänases päevas 100% kohal – märgata enda ümber toetavaid inimesi ja mõttekaaslasi, salvestada tänaseid tundeid, nautida tunnustust ja saavutusi. Tuleviku teekonnale suundudes ja erinevatele väljakutsetele vastu minnes soovitas Olesija koolilõpetajatel aga jääda alati iseendaks. Kokkuvõtvalt: „Leidke üles oma unikaalne anne ja eripära, teadke oma nõrkusi ja tugevusi. Teadvustage endale, mis on teie väärtused ja mis on teie kirg. Teadke oma väärtust, seadke vajadusel julgelt oma piire ja tingimusi. Julgege olla autentne kõiges, nii raskustes kui edus. Te ei pea olema perfektsed, ent autentne! Uskuge, teile järgnevad teie inimesed. Teid palkavad ja teiega teevad koostööd need, kes hindavad teid teie endi pärast! Ja kui see juhtub, käivituvad enneolematud jõud ja kirg, mis viib teie endi poolt määratud eduni!“

 

EBS tänab südamest oma kollektiivi ja õppejõude südamega tehtud töö eest!

Palju õnne, edu ja kordaminekuid koolilõpetajatele!

Tarku jätkuõpingute valikuid kõigile!

 

Fotod: Andrei Ozdoba

 

EBS ülikooli lõpuaktus 2024