EBSi häkaton oli suurepäraseks sissejuhatuseks uuele semestrile

a
Eelmisel nädalal korraldas EBS bakalaureuseõppe häkatoni, mis tõi kokku üle 40 üliõpilase, kes genereerisid uusi ja innovaatilisi äriideid. Ürituse põhikorraldajad olid Marge Täks ja Jim Seltenrijch.

See sündmus toimus juba neljandat korda ja tegu oli teise aastaga, mil see oli avatud laiemale osalejate ringile kõikidest bakalaureuse õppekavadest. Samuti oli see suurepäraseks sissejuhatuseks kevadsemestrile. Neli päeva kestnud intensiivne ajurünnak pakkus head üleminekut koolitööle pärast jõulupuhkust.

 

Jim Seltenrijch, EBSi bakalaureuseõppe häkatonide “vaimne isa”: “Neli aastat tagasi alustasime tudengite häkatonide kui väikese osaga Mõjuettevõtluse õppekavast. Esimeste häkatonide edust tiivustatuna uurisime, kuidas saaksime seda laiendada eraldi kursuseks, kus kõik EBSi bakalaureuseõppe tudengid saaksid kokku tulla. Minu kolleegide Marge Täksi, Ülle Pihlaku ja Ester Eomoisi abiga sündiski valikaine EBSi häkaton.

 

Selle aasta sündmus algas REaD esindaja Maaja Halliku poolt tutvustatud väljakutse lahendamisega. Häkatoni peamine fookus oli aktiivse vananemise teemal. Ester Eomois tutvustas üliõpilaste teema tausta, selgitades väljakutseid ja juhendades neid lahenduste leidmisel. Väljatöötatud ideed olid muljetavaldavad, ulatudes mobiilirakendustest ja nutikate kodude süsteemidest kuni liitreaalsuse mälumängude, eelarveplaneerimise süsteemi ning spetsiaalsete ürituste ideedeni.
Projekte hindas žürii, kuhu kuulusid Monika Pärnsalu Tallinna Loomeinkubaatorist, Mart Habakuk, Ester Eomois ja Karoline Jostov EBSist.

 

Sel korral valiti võitjateks järgmised ideed:
Esikoha sai Timmy, mis on kasutajasõbralik mobiilirakendus, et aidata eakatel oluliste inimestega ühenduses olla ning saada vajalikku hoolitsust. Selle taga oli meeskond Hendri Parrol, Kaur Kalmu, Aleks Paluvee ja Karel Eerme. Timmy võitis ka eripreemia Tallinna Loomeinkubaatorilt.
Teise koha vääriliseks hinnati EasyTech Companion, mis on häälsuhtlusel põhinev tehnoloogiline lahendus kodus kasutamiseks, toimides eaka jaoks nii sõbra kui abistajana. Selle taga oli meeskond Tristan Nõmm, Aleks Timm ja Aleksandra Põldroos.

 

Võitnud meeskonnad teenisid õppereisi Zagrebi Ülikooli / Sveučilište u Zagrebu osalemiseks Blended Intensive Programme (BIP) programmis, mis annab võimaluse õppida rohkem digitehnoloogiast, loomaks jätkusuutlikke ja kaasavaid äriuuendusi.
EBS püüdleb pidevalt innovatsiooni poole, olles ideede kasvulavaks ning häkatonid on suurepärane näide sellest lähenemisest.

 

 

Jim Seltenrijch kommenteerib: “Olen üliõnnelik nähes, et teist aastat järjest tuli kokku palju erinevate õppekavade ja õppeaastate tudengeid, et lahendada väljapakutud probleemi ja pakkuda välja äriideed selle lahendamiseks. Minu arvates on see häkaton suurepärane väljendus sellest, mille eest EBS seisab, ühendades teooria praktikaga, et lahendada reaalseid probleeme koos kogukonnaga. See aasta oli eriline, kuna koosnes kahest häkatonist, millest esimene oli kavandatud olemasoleva ettevõtte aitamiseks ja teine esitas tudengitele väljakutse pakkuda äriideid seoses aktiivse vananemisega. Võidumeeskondade valimine oli taas raske, kuna meil oli palju suurepäraseid äriideid ja paljud neist ideedest oleksid kergesti rakendatavad ja looksid reaalset väärtust. Olen uhke kõigi osalejate üle, hindan nende rasket tööd ning ootan huviga järgmist sarnast üritust!