EBSil on Eesti ülikoolide seas kõige rahvusvahelisem tudengkond

Välisüliõpilased
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) temaatilise hindamise „Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides“ aruande kohaselt, on EBSil Eesti ülikoolide seas kõige rahvusvahelisem üliõpilaskond – koguni 36% meie tudengitest on välisüliõpilased.

2019/2020 õppeaastal alustas EBSi tasemeõppes oma õpinguid 109 välisüliõpilast. Inglise keelsetele õppekavadele õppima asunute seas on 58,6% välisüliõpilasi, moodustades 33,8% kõigist esmakursuslastest. EBSi vastuvõtuspetsialist Liina Reimann tõdeb: „Igal aastal mitmekesistub EBSis alustavate välisüliõpilaste päritoluriikide nimekiri. Tänase seisuga on EBSis tudengeid 22 eri riigist, muuhulgas - USAst, Jaapanist, Paraquayst, Belgiast, Venemaalt, Itaaliast ja Austraaliast. Vastuvõtuintervjuude tulemuste põhjal saame öelda, et sel aastal oli palju säravaid väliskandidaate ning kvaliteedi tõus oli märgatav.“

 

EBSi 2018-2022 arengukava üheks strateegiliseks eesmärgiks on jõudsalt kasvatada nii oma rahvusvahelist üliõpilaskonda kui ka õppejõudkonda. EBS peab oluliseks, et õpingute vältel on üliõpilasel võimalus ennast arendada multikultuurses keskkonnas ning seeläbi olla sammu võrra ees oma konkurentidest tänapäeva ärimaailmas. 

 

Samuti alustas sel semestril EBSis õpinguid 53 vahetusüliõpilast, kellest 31 õpib bakalaureuse tasemel ja 22 magistritasemel. 

 

Lisainfo: EKKA temaatilise hindamise aruanne