Kuidas e-õppega edukalt toime tulla?

Foto: Unsplash
Haridusasutused on olukorrast tingituna läinud üle e-õppele, nii ka EBS. Õppetöö kolimine veebi on hea toimimise korral mugav lahendus, kuid uue õppekorraldusega kaasneb ka uusi isiklikke väljakutseid.

E-õpingutega paremaks kohanemiseks saab ise palju ära teha, et olla uues olukorras jätkuvalt produktiivne ja hoolimata muutunud elukorraldusest oma eesmärkide poole edukalt edasi liikuda. Pakume inspiratsiooni ja tuge, kuidas e-õppele üleminekuga edukalt toime tulla.

  • Ajaplaneerimine on võtmesõna

Loo endale e-õppe paremaks sujumiseks oma isiklik õppimise rutiin ja pea sellest hoolega kinni. Nädalaplaneerija on siinkohal asendamatu. Mõtle läbi, kuhu oma aega kulutad ja mis on Sinu prioriteedid. Kui Sa seda veel ei ole teinud, siis nüüd on viimane aeg võtta kasutusele virtuaalne või paberkandjal kalendermärkmik, kuhu märkida üles korralised loengud ja individuaalne töö. Planeeri tööaega kalendrisse vastavalt iseenda vajadustele ja sellele, mis kellaaegadel oled produktiivsem ja Sinu aju töölainel. Ole realistlik, eesmärk ei ole ennast läbi põletada. Ajasta kalendrisse ka puhkus, treeningud ja ka söögipausid!

  • Sea mõõdetavaid eesmärke

Kuna e-õppes osalemine nõuab suurt enesedistipliini, võiksid oma kalendrisse märkida ka tähtajalised õppe-eesmärgid ja strateegiad nendeni jõudmiseks. Need võivad olla erineva detailsusastmega, näiteks õppeaasta-, kursuse- ja loengupõhised, või aasta-, kuu-, nädala- või päevapõhised. Eesmärkide seadmine on oluline, eriti just online-õppes, sest see suurendab Sinu motivatsiooni rohkem pingutada ja võtma oma õpingutest maksimum. Peame juba täna tegema samme selleks, et liikuda oma lühiajaliste kui ka pikemate eesmärkide suunas! 

  • Ole keskendunud

Klassiruumi loengus on oluliselt lihtsam hoida tähelepanu hajumist kui e-loengus osaledes. Kasuta ka koduõppel samu nippe keskendumiseks nagu auditooriumis olles – püsi mõttega räägitu juures, kuula aktiivselt, tee märkmeid ja küsi küsimusi. Lülita nii loengute, iseseisva töö kui ka grupiarutelude toimumise ajaks välja andmeside ja internet nendes seadetes, mida sa õppetööks ei kasuta – nii väldid kiusatust piiluda vahepeal sotsiaalmeediasse ja kulutada seal asjatult aega. 

  • Loo kursakaaslaste tugisüsteem

Muutuste keerises on samalaadsete väljakutsete ees seisvate inimeste tugi asendamatu. Kolige juba varasemalt loodud õppegruppide kohtumised üle veebi ja pidage regulaarseid arutelusid ja mõttevahetusi online’is. Ole ise aktiivne ja kutsu oma gruppi ka neid kursusekaaslasi, kes pole veel liitunud. Paljud meist võib-olla vajaksid vägagi uues olukorras tuge ja suhtlust, aga ei malda ise küsida!