Professor Meelis Kitsingu kõne rektoriks inaugureerimisel

Foto: Andrei Ozdoba
EBSi rektor professor Meelis Kitsing. Foto: Andrei Ozdoba
Austatud Haridus- ja teadusminister Mailis Reps! Austatud teaduste akadeemia president Tarmo Soomere! Lugupeetud rektorid! Lugupeetud Senat! Head EBSi üliõpilased, gümnasistid, vilistlased ja kolleegid! Head külalised! Ma tänan Teid selle eest, et olete siia kogunenud sel EBSi jaoks tähtsal päeval. Näen seda kui Teie tugevat toetust.

Teie toetus ja nõu on EBSi jaoks ja mul uues ametis väga oluline. EBSi eesmärk ei ole ainult pakkuda kõrgel tasemel majandus- ja juhtimisharidust, vaid luua koos kõigi teiega uut väärtust.

 

Me tahame tugevdada majandushariduse, teaduse ja ettevõtluse ökosüsteemi nii Tallinnas kui ka Helsingis. Kasutan just meelega sõna ökosüsteem, kuna minu jaoks ei ole tegu lihtsalt kõlava sõnaga. Selle näol on tegemist koosloomega, kus me täiendame üksteist, loome uut väärtust ning anname edasi väärtusi.

 

See põhineb üksteise mõistmisel ja hoiakul, et meil on ühine missioon arendada majandus- ja juhtimisõpet ning teadust. Ning muidugi siduda see arendustegevus tugevalt ettevõtete ja teiste organisatsioonide vajadustega.

 

Sellises koosloome protsessis ei saa kasu ainult õppurid, teadlased, õppejõud, juhid ja ettevõtted, vaid majandus ja ühiskond tervikuna. Hea juhtimine aitab suurendada ettevõtete tootlikkust ja seeläbi panustab kogutootlikkusse ning suurendab meie kõigi heaolu.

 

Teie oskused, teadmised, nõu ja panus ühel või teisel kujul aitavad meil seda missiooni saavutada. Kuid teadmistest Eestis ja Soomes üksi ei piisa kaasaegse majandushariduse ja teaduse jaoks, mis on oma olemuselt rahvusvahelised. Eriti kui me tahame olla arengutest mõned sammud ees ja neid kujundada, mitte neile reageerida.

 

Seetõttu on meile oluline õppida parimatelt maailmas ja teha laialdast rahvusvahelist koostööd. EBS on viimaste aastate jooksul väga oluliselt rahvusvahelistunud – meie õppurid tulevad 42 erinevast riigist. Meiega on liitunud õppejõud Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Itaaliast, Kolumbiast, Soomest ja teistest riikidest. Sellega ma jätkan ühel või teisel kujul, meie plaane kohandades vastavalt esile kerkivatele määramatustele.

 

Nobeli majanduspreemia laureaat ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) majandus- ja juhtimisteaduse  professor Bengt Holmström  esines siin samas EBSi saalis 2,5 aastat tagasi. Bengt tõi välja erinevuse ülikooli ja ettevõtte juhtimise  vahel.

 

Bengti sõnul püüdlevad ettevõtetes ja ka paljudes teistes organisatsioonides töötajad selle poole, et ülemused neid hästi hindaksid. Teadureid ja õppejõude ülikoolis huvitab aga peamiselt, kuidas nende panust hindavad teised teadurid ja professorid – mitte ainult enda ülikoolis vaid laiemalt maailmas.

 

Olen seda Bengti mõtet doktorantidega arutanud lepinguteooria käsitlemisel. Leitakse, et ehk on see nii väga heas ülikoolis. See on ideaal. Kuid just ideaali poole me peame pürgima.

 

Ma laiendaksin Bengti mõtet. Kui me õpetame nii, et meie õppurid näevad sel seost enda arenguga ning kui meie panus teadusesse ja õpetamisse on relevantne ja väärtust loov ettevõtjate, majanduse ja ühiskonna jaoks, siis ilmselgelt osatakse seda hinnata nii EBSis, Eestis, Soomes kui ka mujal maailmas.

 

Aitäh!