Tolmendamisteenuse turustamine

Photo: Merja Yeung
Photo: Merja Yeung
Lumi Amélie-Antoinette Drozzin kirjutas oma bakalaureusetöö tolmendamisteenuse turustamisest ja sai selle eest maksimumhinde.

Meie värskelt kooli lõpetanud tudeng Lumi õpib ärindust ja on ühtlasi mesinik. Ta töötab assistendina Soome Innovatsioonifondis Sitra ja usub, et põllumajandussektor võib olla uuendusliku lähenemise algatamise lävel. Kui rakendada konkreetseid meetmeid toidutootmist toetava laiaulatusliku mesinduse juurutamiseks, siis suudaks põllumajandustööstus suurendada toidutootmist ja vähendada pestitsiidide kasutamist ning mis kõige tähtsam, kasvatada põllumeeste tulu. Oma bakalaureusetöös käsitles ta konkreetseid samme, millega eeltoodud eesmärke ellu viia. 

 

„Esmalt tahtsin välja selgitada, kas mesilaste tolmeldatud saagi väärtus on suurenenud,“ ütles Lumi. „Pärast esialgse tagasiside saamist aga tundsin, et suudan korda saata midagi ambitsioonikamat.“ 
 

Lumi alustas oma bakalaureuseõpinguid EBS-is ärijuhtimise erialal, keskendudes turunduskommunikatsioonile. Oma vabal ajal tundis ta üha suuremat huvi tolmeldajate ning nende rolli vastu looduses ja toidutootmises. Nähes, et seda valdkonda keegi edasi ei arenda, otsustas ta oma lõputöös teemat lähemalt uurida, keskendudes sellele, kuidas muuta kogu valdkond konkurentsivõimelisemaks ja kasumlikumaks. 
 

„Olemasolevatest uuringutest oli juba selgunud mesilaste tolmeldatavate põllukultuuride turuväärtus toidutootmises,“ ütles Lumi. „Avastasin, et viimase kümne aasta jooksul on nende põllukultuuride, sealhulgas mustika ja sojaoa turuväärtus Soomes kasvanud. Seejärel võtsin eesmärgiks teada saada, kas meemesilaste tolmeldamine võib mängida nende kultuuride elutsüklis veelgi tähtsamat rolli.“ 

 

Lumi analüüsis näiteid kogu maailmast. Tema lõputöö peamine järeldus oli, et meemesilaste tolmeldamist aitab tõhustada neid ümbritseva ökosüsteemi stabiilsus ja vastupidavus. See tähendab, et looduslikud tolmeldajad on neist sõltuvate kaubanduslike põllukultuuride jaoks vähemalt sama olulised. Veelgi enam, strateegiaid, mida kasutatakse kogu maailmas elurikkuse suurendamiseks, oleks lihtne tarvitusele võtta. 

 

„Järgmine samm mu uurimistöö rakendamisel oleks välja arendada ärimudel, kuidas teha kaubanduslikust mesindusest toidutootmise oluline osa,“ ütles ta. 

 

Lumi valis ajakohase teema, millest räägitakse kogu maailmas ja üha rohkem ka kohalikul tasandil Soomes. Sel suvel algatas Soome televisiooni- ja ringhäälingukontsern YLE kampaania, et suurendada teadlikkust looduslikest ja kodustatud tolmeldajatest. Lumi tegi lobitööd, et Sitra kanalites käsitletaks seda teemat veelgi rohkem. Ta laiendas oma lõputöö järeldusi ettevõtte kodulehel ajaveebipostituses, mida jagati sotsiaalmeedias YLE kampaania teemaviidetega. See lugu muutus väga menukaks ja sellest sai kiiresti üks Sitra enim tähelepanu pälvinud ja jagatud sotsiaalmeediapostitusi. Sama postituse korjas üles isegi YLE, kes lõi selle põhjal viktoriini.

 

„Olin meelitatud sellest, kui palju tähelepanu see lugu sai,“ ütles Lumi. „Tänu sellele mõistsin, et tegelen õige asjaga ja peaksin oma magistriõpingutes sama teemaga jätkama.“ 

 

Lumi on nüüdseks alustanud õpinguid EBS-is magistriõppes. Rahvusvahelise ärijuhtimise kraad võimaldab tal oma ettevõtlusteadmisi täiendada ja panna alus magistritööle, mis käsitleb ärimudeleid, mida ta oma bakalaureusetöös ei osanud veel täpsustada.

 

Enda sõnul tunneb ta endiselt huvi elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste vastu ning näeb oma tulevast karjääri just nendes valdkondades.

 

„Selle tegevusala asjatundjana sihin juhtivaid ametikohti ettevõttes, kes tõesti suudaks midagi muuta,“ ütles ta. „Lõppude lõpuks usun, et mu haridus annab mulle selleks põhjaliku ettevalmistuse.“ 
 

Lumi bakalaureusetööd saab lugeda siit.

 

LinkedIn
Twitter: @lumiamelie