Uuenenud Ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava

a
Et vastata tudengite ja tööandjate ootustele ning tagada programmi jätkuv populaarsus ja ajakohasus, on EBSi ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuseõppekava läbinud märkimisväärseid muudatusi. Milliseid muudatusi ellu viidi ja kuidas need mõjutavad tudengeid, tänaseid ja tulevikutegijaid, ettevõtjaid ja ettevõtlusmaastikku üldisemalt? Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate õppekava uuendustest, mis loodetavasti inspireerivad ettevõtjaid ja juhte astuma julgemalt ning teadlikumalt samme isiklikul karjääriredelil ja vastutusteadliku ettevõtluse teel.

Mis siis täpsemalt muutub?
 

Katri Kerem, EBSi ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuseõppekava kuraator, abiprofessor:
Õppekava uuendamise taga on põhjalik tudengite tagasiside, tööandjate ja vilistlaste soovitused ning maailma juhtivate ärikoolide parimate praktikate analüüs. Uuenduste eesmärk oli täiendada õppekava sisu ja mitmekesistada õppe- ja hindamismeetodeid. Tehtud muudatuste kaudu soovisime nt senisest enam lõimida õpesse digitaliseerimise ja kestlikkusega seotud teemasid. Näiteks pakuvad uuendused üliõpilastele võimalust spetsialiseeruda iduettevõtluse või äriarenduse suunal. Õppekava pakub ka väärtuslikke praktikakogemusi, mida toetavad magistrantide mentorlus ja coachingu sessioonid. Lisaks on õppekavasse lisandunud uued ained nagu personalijuhtimine, innovatsioonijuhtimine, ettevõtte rahandus ja investeerimine. Senisest suurema rõhu saab ka müügioskuste arendamine, muutudes kõigile tudengitele kohustuslikuks. Uuendatud õppekavasse on integreeritud semestri pikkune mobiilsusaken, mis võimaldab tudengitel lihtsa vaevaga minna õppima partnerülikoolidesse. Mobiilsussemestril on üliõpilastel võimalus õppida kas välisülikoolis või EBSis valdavalt ingliskeelseid valikaineid, mis aitab parandada lõpetajate läbilöögivõimet rahvusvahelistel turgudel.

 

Planeeritud õppekava muudatuste ja täienduste eesmärk on valmistada tudengeid paremini ette tööturule sisenemiseks ja seal hakkama saamiseks - õppekava toetab üliõpilaste isiklikku ja professionaalset arengut, pakub põhjalikumat spetsialiseerumise võimalust, suurenenud praktiliste õppeainete ja kogemuste osakaalu. Samuti püüab õppekava hoida fookuses ja pakkuda lahendusi tööandjate kaasaegsetest väljakutsetest johtuvatele ootustele ning vajadustele.

 

Anto Liivat, EBSi bakalaureuse ja MA õppekavade juht, lektor:
Ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava võtmeõppejõududeks on kogenud õppejõud, kellest enamikul on praktiline kogemus ärimaailmast. Lisaks õpetavad mitmeid aineid edukad ärivaldkonna praktikud ja eksperdid, tagades tasakaalu akadeemilise ärihariduse ja praktiliste oskuste vahel. Õppemeetodite osas pöörame vähem tähelepanu klassikalistele loengutele ja eelistame meetodeid, mis aitavad õpitut läbi kohese rakendamise kinnistada. Praktika ja valikained pakuvad võimalusi reaalsete probleemide lahendamiseks ja ettevõtluskogemuste omandamiseks.

 

Kellele sobib ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava?
Õppekava on ideaalne ettevõtlushuvilistele, kes soovivad arendada oma oskusi ja teadmisi, et alustada või arendada oma ettevõtet või töötada ettevõtlusega seotud rollides. Uuenenud õppekava on eriti sobilik neile, kes väärtustavad innovatsiooni, jätkusuutlikkust ja praktilist õppimist. Meie õppekava on mõeldud kõigile, kellel on huvi ettevõtluse vastu ja soov omandada põhjalikke teadmisi ning praktilisi oskusi, et olla edukas ärimaailmas. Õppekava võib läbida nii päevaõppes kui ka sessioonõppena, mis annab võimaluse omandada bakalaureusekraad töö kõrvalt ja/või karjääri katkestamata.

 

Tulevikuvõimalused
Õppekava läbinu võib luua oma ettevõtte, jätkata olemasoleva ettevõtte arendamist, töötada juhtivatel kohtadel erinevates ettevõtetes, spetsialiseeruda ärinõustamisele või innovatsioonijuhtimisele. Õppekava lõpetajana on võimalik tulevikus tegutseda väikeettevõtte juhi või ettevõtjana, äriprojektide arendaja või spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldaval ametikohal. Antud õppekava lõpetanuid hinnatakse põhjalike, kaasaegsete erialaste teadmiste ning praktiliste oskuste eest. Lõpetajad on varustatud kõigega, mis vajalik eduka karjääri alustamiseks või karjäärihüppe tegemiseks.

 

Loe lisa: