EBS osaleb Horizon Europe projektis, et edendada majandus- ja ärikoolide teadus- ja innovatsioonivõimekust 

a
Euroopa Liidu rahastatud RIS4SEB projekt aitab Euroopa ülikoolidel osaleda Horizon Europe programmis, mis keskendub teadustöö paremale rahastamisele ja innovatsioonile ülikoolides. Projekti raames töötatakse välja strateegiad teadus- ja innovatsioonivõimekuse tugevdamiseks ning inimressursside arendamiseks.

EBS osaleb kolmeaastases Horizon Europe projektis nimega "Enhancing Research and Innovation Synergies for Schools of Economics and Business".

EBSi partneriteks selles projektis on Praha majandusteaduse ja ärikool, Kaunase Tehnikaülikooli majandusteaduse ja ärikool ning Bocconi Ülikooli juhtimiskool.

 

Eesmärk on õppida Euroopa tippärikoolide sekka kuuluvalt Bocconi Ülikoolilt, kuidas:

  • luua ja edukalt rakendada teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumise ning ärikoolide mainet ja konkurentsivõimet edendavat strateegiat; 
  • tõhustada partnerite vahel uurimistöö läbiviimiseks vajalikku infrastruktuuri ühiskasutamist;
  • täiustada ja rakendada ärikoolides akadeemiliste töötajate karjäärimudeleid.

EBSi juhtida on projektis ühise teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumise ning infrastruktuuri ühiskasutamise strateegia loomine ja edendamine. Lisaks kaardistatakse projekti raames partnerkoolide teadusgruppide ühised uurimishuvid ning koostatakse nende rahastamiseks neli Horizon Europe projektitaotlust, millest ühte juhib samuti EBS. 

 

Karmo Kroos, EBS Teadusarenduse programmijuht, PhD: "Kokkuvõttes on tegemist EBSi jaoks strateegiliselt ja institutsionaalse arengu seisukohalt väga olulise projektiga, mis peaks viima kooli teadusarenduse ja selle juhtimise varasemalt oluliselt professionaalsemale tasemele, aitama meil üles ehitada teadustööks vajalik rahvusvaheline võrgustik ning saada ligipääs partnerite infrastruktuurile (sh laboritele), mille ülesehitamine vaid EBSi vajaduste tarbeks ei oleks majanduslikult otstarbekas."

 

Lisainfo:
Karmo Kroos, Phd
Teadusarenduse programmijuht
karmo.kroos@ebs.ee
Vt ka Linkedin lehte siit.