EBS Gümnaasium

 Administratsioon

nimi ametikoht e-post telefon
Kersti Uudla Direktor kersti.uudla@ebs.ee +372 665 1384
Kaire Kivistik Õppealajuhataja kaire.kivistik@ebs.ee +372 665 1384
Tiina Kapten Reaalainete õppetooli juhataja tiina.kapten@ebs.ee +372 665 1363
Allan Männi Humanitaarainete õppetooli juhataja allan.manni@ebs.ee +372 665 1363
Marta Kattel Kantselei juhataja marta.kattel@ebs.ee +372 665 1384

Majandusainete õpetajad 

nimi ametikoht e-post telefon
Kersti Uudla Ettevõtluse õpetaja kersti.uudla@ebs.ee +372 665 1384
Taivo Reintal Rahanduse ja finantsvahenduse õpetaja taivo.reintal@gmail.com +372 665 1363
Aavo Reinfeldt Majandusaluste õpetaja aavo.reinfeldt@ebs.ee +372 665 1363
Krista Savitsch Õpilasfirmade õpetaja krista.savitsch@ebs.ee +372 665 1363
Kadri Osula Karjääriõpetuse õpetaja kadri.osula@ebs.ee +372 665 1386

Reaalainete õpetajad

nimi ametikoht e-post telefon
Evelin Reila Matemaatikaõpetaja evelin.reila@ebs.ee +372 665 1363
Kaire Kivistik Matemaatikaõpetaja kaire.kivistik@ebs.ee +372 665 1384
Tiina Kapten Bioloogia ja geograafia õpetaja tiina.kapten@ebs.ee +372 665 1363
Svetlana Sidorova Keemia, füüsika ja vene keele õpetaja svetlana.sidorova@ebs.ee +372 665 1363
Gerda Vollmann Matemaatikaõpetaja gerda.vollmann@ebs.ee +372 665 1363

 

Humanitaarainete õpetajad

nimi ametikoht e-post telefon
Indrek Vaino Kirjanduse, kunsti, ajaloo ja filosoofia õpetaja indrek.vaino@ebs.ee +372 665 1363
Allan Männi Eesti keele ja kirjanduse õpetaja allan.manni@ebs.ee +372 665 1363
Helen Laansoo Eesti keele õpetaja helen.laansoo@ebs.ee +372 665 1363
George Franchi Ajaloo, inglise keele, ühiskonnaõpetuse ja geograafiaõpetaja, rahvusvahelise programmi juht george.franchi@ebs.ee +372 665 1363
Krista Savitsch Saksa keele õpetaja krista.savitsch@ebs.ee     +372 665 1363
Elina Õunapuu Vene keele õpetaja elina.ounapuu@ebs.ee +372 665 1363
Kristiina Rebane Muusikaõpetaja kristiina.rebane@ebs.ee +372 665 1363
Meelis Mäekalle Kehalise kasvatuse õpetaja meelis.maekalle@ebs.ee +372 665 1363
Eva Püvi Kehalise kasvatuse õpetaja eva.pyvi@ebs.ee +372 665 1363
Eda Gray Inglise keele õpetaja eda.gray@ebs.ee +372 665 1363