Virtuaalsete meeskondade juhtimine

Kaugtöö vormis töötamine kogub üha enam populaarsust!

Märtsis 2021 alustab EBSis uus virtuaalsete meeskondade juhtimise arenguprogramm!

 

Programm on mõeldud esmatasandi- ja keskastmejuhtidele, kes rakendavad paindlikke töövorme ja/või kes juhivad hajusmeeskondasid.

 

Programmi eesmärgiks on anda juhtidele teadmisi ja praktilisi oskuseid paindlike töövormide edukaks rakendamiseks ning virtuaalsete meeskondade juhtimiseks.

 

Jah, soovin osaleda

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • Teab, kuidas luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida protsesse.
 • Teab, kuidas hajusmeeskonnas kujundada tulemusjuhtimise keskset süsteemi eesmärkide saavutamiseks (realistlikud eesmärgid, koormuse hajutamine, tulemuste suunas liikumise seiramine ja jooksvalt töötajatele vajaliku toe pakkumine).
 • Oskab kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat töökultuuri oma üksuses.
 • Teab ja tunneb levinumaid infotehnoloogilisi lahendusi (sh vabavaralisi keskkondasid), mis soodustavad edukat hajusmeeskondade juhtimist, omavahelist suhtlust ja koostööd.
 • On õppinud tüüp-probleemide lahendamise põhitehnikaid hajusmeeskondade juhtimisel (sh konfliktide lahendamist).

Programmi ülevaade ja metoodika

Koolitusprogramm on kaasustepõhine (tuginedes elulistele näidetele ja juhtumitele) ning on osalejate jaoks praktilise väärtusega. Kaasaegseid juhtimisteooriaid, mudeleid ning lähenemisi kasutatakse seoste loomisel ning hajusjuhtimise tausta avamiseks.

 

Metoodika on interaktiivne ja võimaldab aktiivselt kaasa mõelda, samastuda situatsioonidega ning leida näpunäiteid probleemide edukaks ületamiseks või keerukates küsimustes parimate võimalike lahenduste leidmiseks.
Kasutatakse tegevuspõhist (learning by doing) metoodikat, mis võimaldab omandatut kergemini kinnistada, nt omandatud teadmiste simulatsiooni käigus testimine.

Iga põhiteema kohta saab osaleja vähemalt kolm juhtmõtet või tööriista, mida oleks võimalik oma töös koheselt rakendada.

 

Programmi esimese päeva teoreetiline ja praktiline käsitlus moodustab sisulise terviku.  Valitud meetodid toetavad koolituspäeval saadud teooria rakendamist praktikasse, samuti soodustab õppimist üksteise kogemusest. Programmi teine päev toimub osalejatele virtuaalselt Canvases. 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Teemad ja ajakava

Esimese ja teise koolituspäeva vahel antakse osalejatele kodutöö, kus osaleja kasutab esimesel koolituspäeval saadud teadmisi ja oma töös ettetulevat olukorda. 

Koolituspäevade kestus on 09.00-16.15.

 

 

toimumisaeg

TEEMAD

koolitajad

1. päev 

Kaugtöö trendid, toimivus ja eelised ning selle kitsaskohad

toimub virutaalõppe 

keskkonnas Canvas

 
 • Kuhu liigub maailm, millised on väljakutsed ja kuidas need kaugtööga seonduvad?
 • Millised on kogemused kaugtöö erinevatest organisatsioonidest ja valdkondadest.
 • Kaugtöö plussid ja miinused, millega peab arvestama kaugtöö juhtimisel.
 • Kuidas luua vastastikuselt toimiv töösuhe hajusmeeskonnas ning panna alus toimivale meeskonnakultuurile.
 • Mille poolest erinevad tavameeskonna juhile ja hajusmeeskonna juhile esitatavad nõudmised. Kuidas peab juht käituma iseendaga, et olla meeskonna hajususe tingimustes tõhus ja motiveeritud.
 • Kodutöö

 

Ott Pärna, PhD

Marika Raiski

2. päev 

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine kaugjuhtimise juurutamisel. 

Tänapäeva juhtimise peamised väljakutsed hajusmeeskondade juhtimisel ning parimad praktikad.

toimub virutaalõppe 

keskkonnas Canvas

 

 • Tagasiside kodutööle.
 • Millest sõltub juhi ja meeskonna vaheline usaldus, kuidas seda luua ja millise käitumise tulemusena see võib hävida.
 • Milline on tõhus tagasiside. Kuidas tagasisidet anda ja vastu võtta nii, et töötajal säilib motivatsioon end arendada ja eesmärke saavutada.
 • Kuidas toetada erinevaid isiksusetüüpe olukordades ja lahendada konflikte, kus suhtlus vahetu juhiga toimib peaasjalikult ekraani kaudu. 
 • Infotehnoloogilised vahendid moodustavad kaugtöö ja -juhtimise lülisamba/selgroo, ilma milleta distantsilt toimivad meeskonnad edukalt toimida ei saa. 
 • Vahendid, mille abil on kaugjuhtimist lihtne juurutada ning hallata ja jagunemine valdkondadesse.
 • Kolleegide vahetut suhtlust toetavad vahendid – näiteks Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Skype ja Facebook Messenger.
 • Tööülesannete jagamise ja täitmise jälgimise ehk projektijuhtimise vahendid – näiteks Trello, JIRA ja Toggl.
 • Töömaterjalide ja olulise info jagamise ning haldamise vahendid – näiteks Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox ja OwnCloud.
 • Turbelahendused ohutuks kaugtööks – näiteks paroolihaldurid (OnePass, Dashlane) ja VPN.
 • Millised on peamised väljakutsed hajusmeeskondade juhtimisel ning parimad praktikad. 
 • Kuidas väljakutsetega toime tulla?
 • Kokkuvõte koolitusprogrammist

Irene Metsis

Marko Puusaar

Ave Kareda

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 580 + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad

Kaasatud on koolitajad/praktikud, kes omavad kaugtöös kogemust nii erasektoris, kui ka avalikus sektoris töötades, kellel on rahvusvaheline kaugtöökogemus või kelle osakonnad asuvad üle Eesti.

Irene Metsis

Irene Metsis

Ave Kareda

Ave Kareda

Ott Pärna, PhD

Ott Pärna

Marko Puusaar

Marko Puusaar

Marika Raiski

Marika Raiski

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti