Coaching EBSis

Coaching on tulemusliku juhi vajalik oskus!

Uuringud kinnitavad, et inimesed, kes coaching´u tehnikat valdavad on oma töös oluliselt tulemuslikumad.
Lisaks tööle saab coaching'u-oskusi rakendada ka sõprade- ja perekonna ringis.

Coaching´u programmid EBSis

Coaching Skills Certificate

11.-12. september 2018

Practitioner Diploma in Executive Coaching

6. lend alustab 4. septembril 2018
7. lend alustab 2. oktoobril 2018

 

 

EBS Executive Education on Academy of Executive Coaching'u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. 

 

Academy of Executive Coaching on globaalne organisatsioon Inglismaalt, mis koostöös rahvusvaheliste partneritega pakub kootsinguteenuseid Bostonis, New Yorgis, Brasiilias, Horvaatias, Saksamaal, Keenias, Iirimaal, Türgis, Rumeenias ja nüüd juba aastaid ka Eestis. Tänaseks on AoEC koolitanud üle 11000 inimese 75-lt maalt. AoEC on Inglismaal oma valdkonnas ainus, kelle kootsinguprogrammid on tunnustatud kõigi olulisimate rahvusvaheliste kootsinguorganisatsioonide poolt, sh nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching).

EBSi coaching'u programme iseloomustab:

  • selge suunatus juhtidele ja ettevõtete/asutuste juhtimistegevuse toetamisele Executive Coaching;
  • töö väikestes gruppides;
  • rohkelt praktikat ja harjutamist;
  • rahvusvaheline tunnustus ja akrediteeringud;
  • rahvusvaheliselt litsentsitud koolitajad ja diplomeeritud kootsid (coach'id).

 

Miks coaching?

Coaching keskendub ettevõtte olulisimale väärtusele – inimesele, nii indiviidi kui meeskonnaliikmena ning toetab mitmel moel tema arengut.

 

VAATA, mida räägib Mikk Marran oma avaliku teenistuse coaching'u-programmis osalemise kogemusest.

 

VAATA, mida räägib Merle Wilkinson oma avaliku teenistuse coaching'u-programmis osalemise kogemusest.

 

Coaching'u valdkonna tunnustatud autori Tim Gallwey järgi: "Coaching päästab valla inimese sisemise jõu ja inimene suudab tänu sellele toimida parimal võimalikul viisil."*John Whitmore. Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile

 

Klassikaline coaching'u-protsess keskendub coachee abistamisele talle vajalike lahenduste leidmisel ja on seotud spetsiifilise teema või küsimusega. Coaching'u-vestluste käigus ei jaga coach coachee'le oma kogemusi ja õpetussõnu, vaid suunab teda probleemi uudsete vaatenurkade alt analüüsima ja vajalike otsuseid vastu võtma. Coach hoiab protsessi õigel kursil ning julgustab coachee'd võtma vastutust omaenda dilemmade lahendamisel. Koostöös coach'iga leiab coachee iseseisvalt sobivaima tegevuskava, mille täitmist saadab jätkuv coach'i-poolne tugi.

 

Tähtsaimad oskused, mida coach pakub, on aktiivne kuulamine ja efektiivne küsitlemine ning seda usaldusväärses ja hinnangutevabas keskkonnas.

 

Executive coaching on mõeldud juhtidele ja ettevõtetele, toetab nende eesmärkide saavutamist ja organisatsiooni kasvu. Oma olemuselt on executive coaching organisatsiooni liikmete sisemise tarkuse, kogemuse ja potentsiaali avamine ja rakendamine ning oskuslik meeskondade eestvedamine.

Coaching'u mõju on ulatuslik. See võib kaasa tuua muutuse indiviidi käitumises, peaasjalikult aga kvaliteedihüppe tema argipäevastes mõttemallides ja suhtlemises nii organisatsiooni sees kui väljaspool. 

Pakume lisaks:

Vaata lisaks:

Coachid EBSis

Peep Aaviksoo on EBSiga seotud juba pikka aega, olles üks esimesi EBSi magistrikraadiga lõpetajaid 1993. aastal. Ta on EBS Executive Education juhataja.
Peep on juhtinud börsiettevõtteid Norma ja EMT, olnud Tallinna abilinnapea, kuulunud Eesti Energia, Tallinna Sadama, Liviko, Elektriraudtee ja paljude teiste ettevõtete nõukogudesse, olnud lisaks Eesti Korvpalliliidu president. Peep on saanud Wall Street Journal'i poolt tunnustuse: "European CEO of the Year 1997".

Aastast 2012 on Peep Academy of Executive Coaching (AoEC) partner ja litsentsitud koolitaja. Ta on International Coach Federation (ICF) liige ja ICF Estonia asutajaliige. Peep on omandanud ICF poolt välja antud Associate Certified Coach (ACC) tunnistuse ja on hetkel läbimas Professional Certified Coach (PCC) tunnistuse saamise protsessi.

Aastast 2015 on Peep ka Hogan Assessment Systems sertifitseeritud konsultant.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive CoachingSystemic Team Coaching Certificate, Senior Practitioner Diploma.

 

Riina Varts
Riina Varts on tegelenud inimeste juhtimise ja juhtide toetamise ning arendamisega üle 25 aasta. Ta on töötanud personalijuhina Hansapangas ja Eesti Energias, panustanud Hansapanga ühinemistesse, juhtide arenguprogrammide loomisesse ning tulemus- ja talendijuhtimissüsteemide arendamisse. Kahes suurettevõttes juhte arendades on ta olnud igapäevaselt nende coach’i rollis.

Riinal on suhtlemistreeneri kutse ja personalijuhtimise kõrgeima taseme kutse, ta on läbi viinud erinevaid koolitusi nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks oli Riina aastaid tegev Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu PARE juhatuses. Avaliku sektori koostöö projekti raames on Riina läbinud Fontese korraldatud mentori koolitusprogrammi ning olnud seejärel mentoriks avaliku sektori noorele personalispetsialistile ja kolmanda sektori tippjuhile. Täna on Riina ise endale tööandja ja arendab Eesti juhte ning juhtimist. Tema coaching’u-klientideks on (tipp)juhid nii era-, avalikust kui ka kolmandast sektorist.

Aastast 2012 on Riina diplomeeritud Executive CoachAcademy of Executive Coaching (AoEC) partner ja litsentsitud koolitaja ning EBS Juhtimiskoolituse Keskuse coaching’u õppejõud.

Riina on  ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige ning president.

Läbitud programmid Academy of Executive Coaching (AoEC`s): Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate, Advanced Practitioner Diploma.

 

Mart Kikas 
Mart Kikas on diplomeeritud Executive Coach ning konsultant ärimudelite, strateegia ja juhtimise valdkonnas.
Mart on lõpetanud Norwegian Business School-i (MBA) ja Tartu Ülikooli (MA, sotsioloogia). Ta on töötanud Aspiro AB (NASDAQ OMX - ASP) Soome ja Baltikumi regiooni juhina ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriarenduse asepresidendina. Ta on olnud Arengufondi juhatuse esimehe nõunik ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektori asetäitja. Mart on töötanud kahes pangas turunduse ja elektroonilise panganduse vallas. Lisaks on Mart asutanud ja juhtinud mitmeid kirjastamise ning reklaami ettevõtteid. Mart on pidanud loenguid EBS-is ja Tartu Ülikoolis.
Mart on ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate

 

Signe Viimsalu
Signe Viimsalu (PhD) on tegelenud juhtimise, õiguse ja finantsteemadega üle 15 aasta. Signe on käima lükanud mitmeid olulisi ettevõtmisi Eestis nagu näiteks Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, Eesti Arengufond ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Ta on olnud jurist rahvusvahelises krediidikorralduskontsernis Intrum Justitia, associated partner regionaalses advokaadibüroos Glimstedt ning Eestisse teed rajanud rahvusvahelise maksejõuetusvaldkonna eksperdina juhtides paralleelselt Justiitsministeeriumi õigusosakonda. Signe peab enda tugevuseks aastatega kogutud tohutu kogemuse igapäevast rakendamist mitmesuguste tippjuhtide kõrval, mis võimaldab nüüd juhtide tulemuslikku coachingut.
Lisaks sellele on Signe elanud, õppinud ja töötanud mitmes maailmajaos, mistõttu pole võõrad erinevad kultuurid ja käitumismudelid ning expat & global executive coaching. Alates 2014. aastast on Signe diplomeeritud Executive Coach. Kuigi igapäevaselt jääb Signest mulje kui ettevõtlikust ärinaisest ja energilisest lektorist, on tema coaching´u-stiil pigem minimalistlik t.a.n.g.o t.w.i.s.t.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching.

 

Külli Meister
Külli Meister on olnud seotud pikka aega rahvusvahelise hulgikaubandusega. Ta on olnud 17 aastat Antalis AS juhatuse esimees ja nüüd teist aastat sama kontserni Põhjamaade, Baltikumi ja Venemaa HR Director. 
Külli on lõpetanud Tartu Ülikooli, läbinud lisaks MBA kursuse samas ülikoolis ning lõpetanud ka Eesti Diplomaatide Kooli. Oma karjääri jooksul on ta töötanud erinevate välisomanikega, ühendanud firmasid, tegelenud personali arendamisega, toonud turule uusi tooteid ja teenuseid, juhtinud firma edukalt läbi erinevate majanduskriiside. Ta on läbinud spirituaalsuse meistriklassi, emotsionaalse intelligentsuse kursuse, juhtide arenguprogrammi Helsingi personaliarenduse firmas Mercer, lisaks mitmeid personalijuhtimise ja managemendi lühemaid programme välismaal ja Eestis.
Külli on töötanud multikultuurses keskkonnas erinevate riikide ja rahvustega, saanud kogemusi rahvusvaheliste suhete, juhtimise ja personalijuhtimise alal. Alates 1996.a. on ta olnud BPW Ettevõtlusklubi liige.
Alates 2014. aastast on Külli diplomeeritud Executive Coach. Külli on teinud kontserni siseselt coaching´u koolitusi ning -sessioone.
Külli on ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate.

 

Maret Hein
Maret Hein on olnud seotud pikka aega rahvusvahelise hariduse edendamisega. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ja läbinud lisaks haldusjuhtimise magistriprogrammi Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks 5 aastat rahvusvahelise koostöö juhtimisele Tallinna Tehnikaülikoolis, on ta eelnevalt töötanud erinevate välispartneritega, algatanud rahvusvahelisi projekte, tegelenud meeskonna arendamisega, käivitanud rahvusvahelise mobiilsusprogrammi TTÜ-s ning on olnud paljude koostöölepingute algatajaks. Ta on läbinud liidri arenguprogrammi ja juura mittejuristile programmi EBS-is, lisaks mitmeid ettevõtete ja ülikoolide koostööd hõlmavaid seminare, kultuuridevaheliste erinevuste koolitusi nii Eestis kui ka välismaal, samuti teinud ettekandeid rahvusvahelistel haridusteemalistel konverentsidel.
Maret on töötanud multikultuurses keskkonnas ning saanud kogemusi rahvusvaheliste suhete, juhtimise ja projektijuhtimise alal.
Alates 2014. aastast on Maret diplomeeritud Executive Coach. Igapäevaselt on Maret aktiivne rahvusvaheline suhtleja, oma coaching'us kasutab aga lakoonilist stiili ja on orienteeritud tulemuslikkusele kasutades mudelit Co-active Growth.
Maret on ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate.

 

Kalev Koort
Kalev Koort on töötanud ehitus- ja laevaehitusega seotud tootmisettevõtetes mitmetes maailma riikides konsultandi, projektijuhi ja tegevjuhina. 
Hariduselt elektrienergeetika insener (Eesti Põllumajanduse Ülikool), lisaks omandanud ärialase hariduse Helsingi Markkinointi Instituudis (BM diplomiõpe) ja Estonian Business Schoolis (EMBA). 
On olnud Tööstushariduskeskuse nõukogu liige, täna seotud Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee juhtimisega ja on Sisekaitseakadeemia lektor ning ärikonsultant. Kalev omab kogemusi ettevõtete analüüsi ja arendamise ning juhtimissüsteemide osas. Alates 2014. aastast on Kalev diplomeeritud Executive Coach.
Läbitud programmid AoEC's: Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate

 

Urmas Kaarlep
Urmas Kaarlep on töötanud 21 aastat rahvusvahelises audiitor ja konsultatsioonifirmas PricewaterhouseCoopers (PwC) tippjuhina. Lisaks erialasele audiitor ja konsultatsioonitegevusele sisaldas professionaalse firma tippjuhi töö ka suurel määral professionaalide motiveerimist ja arendamist. Lisaks Eestile on Urmas töötanud ja omandanud inimeste juhtimise ja motiveerimise kogemust 3 aastat Ukrainas ja 3 aastat Slovakkias. PwC-s töötamise perioodil läbis Urmas programmi „Coaching Masterclass" ja osales programmi „Teach, don't tell" programmi juurutamisel Ukrainas ja Slovakkias.
Alates 2014. aastast tegutseb Urmas rahvusvahelise maksu- ja finantskonsultandina. 2015.a. septembris valiti ta Tallinna Sadam nõukogusse.
Urmas on diplomeeritud Executive Coach.
Ta on ICF liige ja ICF Estonia  asutajaliige ja juhatuse liige.
Läbitud programmid AoEC's: Practitioner Diploma in Executive Coaching.

 

Annemari Muru
Annemari Muru on 13 aastat olnud seotud juhtimisega avalikus sektoris. Ta on saanud akadeemilise kraadi Tartu Ülikoolist (majandusteadus, MA) ning täiendanud ennast haridusökonoomika vallas Zürichi Ülikooli juures.

Praegusel ametikohal juhib Annemari neljandat aastat sihtasutuses Archimedes 40-liikmelist osakonda. Varasem töökogemus Haridus- ja Teaduskministeeriumist koos lisandunud kogemustega keskastme juhina on tal võimaldanud nautida eneseväljendus- ja läbirääkimiste oskust, tugevat närvi pingeolukordades ja kõrgetasemelistel kohtumistel ning oskust balansseerida suhete hoidmise ning sisuliste eesmärkide saavutamise vahel. Koostöö tegemisel on tema märksõnadeks lihtsus, selgus ja töökindlus.
Alates 2015.a juulist on diplomeeritud coach ning ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige.
Läbitud programmid AoEC's: Practitioner Diploma in Executive Coaching.

 

Jekaterina Furman
Jekaterina Furman on saanud akadeemilise kraadi Tartu Ülikoolist (majandusteadus, BA) ning jätkanud hiljem MA õpinguid Estonian Business School´is rahvusvahelises ärijuhtimises. Ta on täiendanud ennast ka Riia Stockholm School of Economics's, lõpetades Rimi Business School'i.
Põhiosa Jekaterina karjäärist on olnud seotud jaekaubanduse valdkonnaga. Ta liitus Rimi Eesti Food AS-ga 8 aastat tagasi, võites Rimi Baltikumi konkursil juhtkonna koolitusprogrammi koha. Viimastel aastatel on töödanud Rimi Eesti Food AS ostuosakonnas, juhtides erinevaid kategooriakaubagruppe ning hetkel juhib ta Assortment & Buying Intelligence osakonda Rimi Baltikumis. Jekaterina omab pikaajalisi kogemusi kategooriajuhtimises ja rahvusvahelistes läbirääkimistes. Sealjuures on ta pidanud kategooriajuhtimise loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis.
Jekaterina on diplomeeritud Executive Coach ning ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige. Ta on töötanud coaching'u vallas erinevates keeltes - inglise, eesti ja vene keeles.
Läbitud programmid AoEC's: Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching.

Peep Aaviksoo, PCC

Peep Aaviksoo, PCC

Merle Viirmaa, PCC

Merle Viirmaa, PCC

Urmas Kaarlep, ACC

Urmas Kaarlep, ACC

Katrin

Katrin Oblikas-Peretti, PCC

Kiur

Kiur Lootus

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti