Haku

 

EBS:n valintahaastattelut järjestetään kahdesti vuodessa: tammikuussa ja touko-elokuun välisenä aikana. Sähköisen hakulomakkeen palauttanut hakija kutsutaan seuraavaan mahdolliseen valintahaastattelujaksoon.

Opiskelu alkaa tavallisesti syyskuussa uuden lukuvuoden alkaessa, mutta opinnot on mahdollista aloittaa myös kevätlukukauden alkaessa.

 

Seuraavat valintahaastattelut 
EBS Helsingissä:

 • Seuraavat valintahaastattelut järjestetään tammikuussa 2021

EBS Helsingin valintahaastattelut järjestetään Helsingissä. Tallinnassa suoritettaviin kandidaatti- ja maisteriopintoihin hakevat Suomessa asuvat hakijat voivat halutessaan osallistua valintahaastatteluihin EBS Helsingin sivutoimipisteen kautta.

Hakuun liittyvät kyselyt: info@ebshelsinki.fi    

Mikäli haluat suorittaa kansainvälisen korkeakoulututkinnon englanniksi tai yhdistää työn ja opiskelun, on EBS mahdollisuus juuri sinulle!

_DSC7096_preview.jpeg

 

 

 

Haku kandidaattiopintoihin

Hakuprosessin kulku

 • Hakijan tulee täyttää SÄHKÖINEN HAKULOMAKE 
 • Hakijalle lähetetään lisäohjeita ja kutsu valintahaastatteluun sähköpostitse
 • Alkuperäiset asiakirjat vahvistetaan EBS Helsingin opintotoimistossa ennen valintahaastattelua
 • Valintahaastattelu ja mahdolliset tasokokeet
 • Haun tulos ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä haastatteluista

Hakukriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan myös suorittaa matematiikan tasokoe.  
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen. Matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan myös suorittaa matematiikan tasokoe.   

Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.

 

Tarvittavat asiakirjat

 • Kopiot lukion päättö- ja ylioppilastutkintotodistuksesta tai ammattikoulututkintotodistuksista
 • Kopio passista
 • 1 passikuvan kokoinen valokuva

Alkuperäiset todistukset on todennettava EBS Helsingin toimistossa ennen valintahaastattelun alkamista. 

Huomioitavaa:

 • Alkuperäiset todistukset on otettava mukaan valintahaastatteluun.
 • Mikäli todistuksen alkuperäiskieli ei ole suomi tai englanti, tulee todistukset käännättää englanniksi. Suomalaisissa oppilaitoksissa suoritettuja ruotsinkielisiä tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.
 • Muualla kuin Suomessa suoritetut tutkintotodistukset on hyväksytettävä Viron ENIC/NARIC-keskuksessa. Alkuperäiset todistukset tulee todentaa EBS Helsingin toimistossa, jotta yliopisto voi lähettää todistuskopiot hyväksyttäviksi ENIC/NARIC-keskukseen. Hyväksymisprosessi tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen hakua, vastauksen saaminen kestää suunnilleen kuukauden.

Lisätietoja: Viestintä- ja hakuasiantuntija Liisa Leppävuori: liisa.leppavuori@ebshelsinki.fi 

 

Haku maisteriopintoihin

Hakuprosessin kulku

 • Hakijan tulee täyttää SÄHKÖINEN HAKULOMAKE
 • Hakijalle lähetetään lisäohjeita ja kutsu valintahaastatteluun sähköpostitse
 • Alkuperäiset asiakirjat vahvistetaan EBS Helsingin opintotoimistossa ennen valintahaastattelua
 • Valintahaastattelu ja mahdollinen englannin kielen koe
 • Haun tulos ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä haastatteluista

Hakukriteerit

International Business Administration -maisteriohjelmaan hakevan tulee olla suorittanut liikkeenjohdon, taloustieteen tai yritysjohtamisen kandidaattitutkinto tai vastaava tutkinto.

Aiemmat tutkinnot ja käydyt kurssit arvioidaan hakuvaiheessa. Tarkoituksena on varmistaa, että hakijan pohjatiedot ovat riittävät ohjelmaan. Hakijoiden, joiden aiempi tutkinto ei sisällä riittävää määrää matemaattisia ja taloustieteellisiä kursseja tulee suorittaa EBS:n taloustieteen tasokoe. 

 • Tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä EBS Helsingin toimiston puoleen: Liisa Leppävuori, Viestintä- ja hakuasiantuntija: liisa.leppavuori@ebshelsinki.fi 

 

Maisteriohjelmaan haussa otetaan huomioon aiemman koulutuksen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, CV ja englanninkielinen motivaatiokirje, sekä haastattelun yhteydessä tehtävä englanninkielinen koe.

Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.

 

Tarvittavat asiakirjat

 • Kopiot korkeakoulututkintotodistuksista
 • Englanninkielinen CV
 • Kopio passista
 • Lisäksi hakijan tulee kirjoittaa hakemuksen yhteydessä englanninkielinen motivaatiokirje

Alkuperäiset todistukset on todennettava EBS Helsingin toimistossa ennen valintahaastattelun alkamista. 

Huomioitavaa:

 • Alkuperäiset todistukset on otettava mukaan valintahaastatteluun.
 • Mikäli todistuksen alkuperäiskieli ei ole suomi tai englanti, tulee todistukset käännättää englanniksi. Suomalaisissa oppilaitoksissa suoritettuja ruotsinkielisiä tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.
 • Muualla kuin Suomessa suoritetut tutkintotodistukset on hyväksytettävä Viron ENIC/NARIC-keskuksessa. Alkuperäiset todistukset tulee todentaa EBS Helsingin toimistossa, jotta yliopisto voi lähettää todistuskopiot hyväksyttäviksi ENIC/NARIC-keskukseen. Hyväksymisprosessi tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen hakua, vastauksen saaminen kestää noin kuukauden.

 

Tasokokeet ja essee

KANDIDAATTIOPINNOT

Hakijan ei tarvitse suorittaa erillistä englannin kielen tasokoetta mikäli:

 • Englannin kielen arvosana ylioppilastutkintotodistuksessa on Cum laude approbatur (4/7) tai korkeampi. (Ammattikoulu- tai merkonomipohjalla hakevan tulee suorittaa englannin kielen tasokoe.)
 • Opiskelija on suorittanut alemman tason opintonsa englanniksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Irlannissa. EBS saattaa vaatia kielitodistuksen oppilaitoksesta, jossa opiskelija on suorittanut aiemmat opintonsa.
 • Opiskelija on valmistunut IB-ohjelmaan kuuluvasta englanninkielisestä koulusta englannin kielen vähimmäisarvosanalla 70 %.

Estonian Business Schoolin englannin kielen tasokoe

Valintahaastattelun yhteydessä järjestetään tunnin kestävä kirjallinen englannin kielen tasokoe. Tasokoe perustuu englannin kielen lukiotason osaamiseen. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla kielioppia, sanastoa ja esseenkirjoitustaitoja. Tasokoe suoritetaan valintahaastattelupäivänä; aika sovitaan samalla kun valintahaastattelun aika vahvistetaan.

 

Muut soveltuvat kielikokeet
Englannin kielen tasokokeen voi korvata kansainvälisesti tunnistetulla kielikokeella, joka vastaa B1/intermediate -tasoa (Common European Framework of Reference for Languages).

Soveltuvat kokeet ja pistemäärät ovat:

International Business Administration
-TOEFL iBT, pistemäärä 75 (EBS koodi 6744)
-IELTS (International English Language Testing Service), pistemäärä 5.5
-Cambridge test PET

 

 

Matematiikan tasokoe
Ylioppilastutkintotodistuksella ja 3-vuotisella merkonomitutkinnoilla matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan myös suorittaa matematiikan tasokoe.   Ammattikoulupohjalla hakevan tulee suorittaa tunnin kestävä EBS:n matematiikan tasokoe valintahaastattelun yhteydessä. Matematiikan tasokoe perustuu lukion oppimäärän osaamiseen.  

 

MAISTERIOPINNOT

Hakijan ei tarvitse suorittaa erillistä englanninkielen koetta mikäli:

 • Opiskelija on suorittanut alemman tason opintonsa englanniksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Irlannissa. EBS saattaa vaatia kielitodistuksen oppilaitoksesta, jossa opiskelija on suorittanut aiemmat opintonsa.
 • EBS:n alumnien ei tarvitse suorittaa koetta.

Estonian Business Schoolin englanninkielen koe
Valintahaastattelun yhteydessä järjestetään tunnin kestävä englanninkielinen koe. Koe suoritetaan valintahaastattelupäivänä; aika sovitaan samalla kun valintahaastattelun aika vahvistetaan.

 

Muut soveltuvat kielikokeet
Englanninkielen kokeen voi korvata kansainvälisesti tunnustetulla kielikokeella, joka vastaa B2/higher intermediate -tasoa (Common European Framework of Reference for Languages).

-TOEFL iBT, pistemäärä 87 (EBS koodi 6744)
-IELTS, pistemäärä 5.5 
-BEC (Business English Certificate) Vantage
-Cambridge test- FCE (First Certificate in English)

 

Taloustieteen tasokoe
Hakijoilla, joilla ei ole liikkeenjohdon tai vastaavaa kandidaatintutkintoa on mahdollisuus suorittaa taloustieteen tasokoe EBS:ssä. Tasokokeen tarkoituksena on varmistaa, että hakijalla on riittävä taloustieteen osaaminen maisteriopintoja varten.

Lisätietoja: Liisa Leppävuori, Viestintä- ja hakuasiantuntija: liisa.leppavuori@ebshelsinki.fi