International Business Administration BA in Tallinn

Yleistä

Koulutusohjelma on tarkoitettu taloudesta ja kaupan alasta kiinnostuneille, jotka haluavat hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja työskennelläkseen kansainvälisissä yrityksissä tai julkisella sektorilla johtajana tai asiantuntijana.

Tutkinto mahdollistaa jatko-opinnot maisteriohjelmaan sekä antaa valmiudet englanniksi työskentelyyn sekä kommunikointiin. Koulutusohjelmassa voi erikoistua rahoitukseen ja laskentatoimeen tai markkinointiin ja viestintään.

Erikoistumisopintojen lisäksi voi tietojen täydentämiseksi valita myös Game Management -moduulin.
 

Hae nyt!

Miksi valita kansainvälisen liiketoiminnanjohtamisen koulutusohjelma?

 • Koulutusohjelmalla on korkein kansainvälinen tunnustus eli EPAS-akkreditointi.
 • Opettajat auttavat hankkimaan laajat tiedot taloustieteestä ja liiketoiminnasta sekä löytämään ratkaisuja yleisimpiin johtamisen haasteisiin.
 • Verkostoidut ihmisten kanssa soveltaessasi opittua ja toteuttaessasi unelmiasi.
 • Nykyaikaisia opetusmenetelmiä tukee pilvipohjainen verkko-oppimisympäristö Canvas, joka on käytössä monessa maailman huippuyliopistossa.
 • Opetus toteutetaan enimmäkseen pienissä opintoryhmissä (enintään 35 opiskelijaa) ja jokainen opiskelija saa koulutukseen liittyvää henkilökohtaista opintoneuvontaa.
 • Toisen opintovuoden syyslukukaudella (liikkuvuusjaksossa) opiskelija voi opiskella haluamiaan valinnaisaineita yhdessä EBS:n 60 partneriyliopistosta tai erikoistua rahoitukseen ja taloustieteisiin tai markkinointiin ja viestintään. EBS:llä on Viron yliopistoista kaikkein suurin partneriyliopistojen verkosto, johon kuuluu monia Euroopan parhaita kauppakorkeakouluja, kuten EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, ja Copenhagen Business School.
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Ison-Britannian vuoden yliopistoksi valitussa Lancaster School of Managementissa (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).

Valmistuneen työprofiili

 • Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät yleensä markkinointi- ja rahoitusalan asiantuntijoina ja projektipäällikköinä keskisuurissa yrityksissä tai julkisen sektorin laitoksissa.

Kaksoistutkinto Englannista

Kaikilla kansainvälisen liikkeenjohdon opiskelijoilla on mahdollisuus saada EBS:n ja Lancaster University Management Schoolin kaksoistutkinto.

 

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä opintovuotta EBS:ssa ja kaksi seuraavaa vuotta Lancaster Universityssä Isossa-Britanniassa. Valmistumiseen vaaditaan lopputyön puolustaminen. Ulkomaisen yliopiston tutkintotodistus on voimassa EBS:n tutkintotodistuksen kanssa.

 • Ison-Britannian sanomalehdet The Times ja Sunday Times nimesivät Lancaster Universityn vuoden yliopistoksi (University of the Year 2018) ja Lancaster University Management Schoolilla (LUMS) on kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditoinnit (AACSB, EQUIS, AMBA).
 • LUMSin opetustyö liittyy läheisesti koulun korkeatasoiseen tutkimustoimintaan.
 • Koululla on vilkasta alumnitoimintaa ja erittäin arvostettu yliopistokampus.

lancaster.jpg

Erikoistuminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija omaksuu perustiedot liikkeenjohdosta ja taloustieteestä. Toinen ja kolmas lukuvuosi sisältävät opintoja valitusta erikoistumisalasta:   markkinointi ja viestintä tai rahoitus ja laskentatoimi. 

 

Rahoitus ja laskentatoimi

Tämä erikoistumissuunta antaa opiskelijalle rahoitusalan perusosaamisen, joka on erittäin tärkeää kaikille pienyrittäjille sekä suurempien yritysten rahoitusasiantuntijoille. Erikoistumisopinnot sisältävät kattavan katsauksen henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen, sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin sekä yritysrahoitukseen ja -verotukseen  

 

Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisopinnot sisältävät katsauksen:

 • henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen
 • sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin
 • yritysrahoitukseen ja -verotukseen
 • Tilinpäätösten tekoon

Koulutusohjelma on CFA Instituutin tunnustama ja rahoitusalan kursseja opetetaan CFA:n ensimmäisen tason vaatimusten perusteella. Laskentatoimen kursseilla käsiteltävät aiheet ovat suurilta osin ACCA:n koeteemojen mukaisia.

 

cfa.jpg

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisopinnot varustavat opiskelijat tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pystyvät kohdistamaan yritysten ja organisaatioiden tarjonnan siihen mitä kuluttajat arvostavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Tämän erikoistumisen valinneet pystyvät valmistuttuaan osallistumaan brändien rakentamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden vaalimiseen ja tehokkaaseen brändiviestintään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisen valitessasi opit esimerkiksi:

 • digitaalista markkinointia ja mainonnan suunnittelua;
 • kuluttajakäyttäytymistä ja hinnoittelua;
 • kulttuurienvälistä viestintää ja liiketoimintakäytäntöjä.

Tärkeät päivämäärät
1.

Haku lukuvuoden 2021/2022 -opintoihin Tallinnassa alkaa 1.12.2020.

1.

Viimeinen hakupäivä syksyllä 2021 alkaviin opintoihin muille kuin EU:n kansalaisille.

1.

Viimeinen hakupäivä syksyllä 2021 alkaviin opintoihin EU:n kansalaisille sekä Turkista, Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä, USA:sat, Kanadasta ja Japanista tuleville hakijoille.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu maksetaan lukukausittain eli puolivuosittain. Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan. 

Päiväopinnot

 • Lukukausimaksu on 2530 euroa / lukukausi.
 • Kahdessa erässä maksettuna lukukausimaksu on 2585 euroa / lukukausi.
 • Yhden opintopisteen hinta on 95 € (Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan). 

 

 

 

 

 

Kurssit

Lukukausi  Kurssi ECTS Opettaja
I LUKUKAUSI        
  Principles of Economics 3 Aavo Reinfeldt
  English for Management and Marketing     3 Anu Lehing, Anne Lelumees
  Principles of Management  3 Marge Sassi
  Principles of Marketing      6 Riina Koris
  Mathematics for Business  6 Indrek Kaldo
  Computer Fundamentals for Business I 3 Viljo Kallas
  Leader's Professional Identity 3 Ingrid Ermann
  Philosophy  3 Oliver Laas
  Sociology 3 Pablo Veyrat
II LUKUKAUSI      
  Microeconomics 6 Alar Kein
  Financial Accounting 6 Aet Toots
  Academic and Business Writing 3 Jaan Rand
  Human Resource Management 3 Konstantinos Stephanou
 

Introduction to Statistics

3 Indrek Kaldo
  Communication and Presentation Skills 3 Anu Lehing
  Social Psychology 3 Pablo Veyrat
  Optional 3  
III LUKUKAUSI      
  Mobility window (elective courses) 30  
IV LUKUKAUSI      
  Business Planning 3 John C. Sullivan
  Macroeconomics 6 Lauri Luiker
  Managerial Accounting 3 Urmas Kaarlep
  English for Finance and Accounting 3 Aet Toots
  Law Encyclopedia 3 Aleksander Popov
  Project Management 3 Marge Sassi
  Research Design 3 Marge Sassi
  Qualitative Research Methods 3 Kaire Põder
  Internship 6 Taivo Reintal, Ester Eomois, Riina Koris
V LUKUKAUSI      
  International Business 3 Tiit Elenurm
  Corporate Finance 6  John Playle
  English for Economics and Law 3 Jaan Rand
  Business Law 6 Aleksander Popov
  Quantitative Research Methods 3 Karmo Kroos
  Optional 9  
VI LUKUKAUSI       
  Strategic Management 3 Kätlin Pulk
  Business Simulation DYNAMA 4,5 Anto Liivat, Peeter Kross
  Business Ethics 3 Mari Kooskora
 

Public Relations and Media Communication

6 Richard Scott Abel
  Optional 3  
  Bachelor Thesis or Final Exam 6  
 

*Find the programme for the session-based studies here

   

Hakuprosessi. 

Hakuprosessi

 • Hae Dream Applyn kautta
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Tarvittaessa voit suorittaa EBS:n sisäänpääsykokeet.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBS:n toimistolle.

 

Ota yhteyttä EBS Tallinnaan

Liina Reimann
E-mail: liina.reimann@ebs.ee

Puhelin: +372 665 1340

Valintakriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion käyneellä hakijalla katsotaan olevan riittävä matematiikan taitotaso.      
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen.  

Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.