SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1325 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

International Business Administration MA in Tallinn

Kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kokonaisvaltainen liiketalouden osaaminen erikoisalaosaamiseen. Valittavina erikoistumisaloina tarjoamme opintoja markkinoinnin, rahoituksen sekä Helsingissä tarjottavan organisaatio- ja muutosjohtamisen parissa. Näkemyksemme mukaan liiketoimintojen syvällinen tuntemus antaa valmistuneelle paremmat valmiudet työskennellä johtajan tai asiantuntijan tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaneet ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. He kykenevät käsittelemään strategisia liiketoimintakysymyksiä yrityksen eri toimintatasoilla.

 

 

Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa on mahdollista opiskella seuraavasti:

EBS Tallinnassa

Erikoistuminen markkinointiin tai rahoitukseen
Opinnot: kokopäiväinen – opetusta maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.30 -11.45. Torstaisin valinnaisaineita, kieliopintoja yms. 

EBS Helsingissä

Erikoistuminen organisaatio - ja muutosjohtamiseen

Intensiivijakso-opetusta – kolme täyspitkää opetuspäivää joka kolmas viikko.

Myös vaihto-opiskelu maisteriopintojen aikana on mahdollista. EBS:lla on yli 60 partneriyliopistoa joista suurimmassa osassa yliopistovaihdon yhdeksi lukukaudeksi mahdollistaa Erasmus+ -ohjelma.

Opinnot EBS:ssä

Opetusfilosofiassamme pidämme tärkeinä vuorovaikutuksellisia oppitunteja, käytännön harjoituksia ja oikeiden yritys-casejen tuomista osaksi opintoja. Muutamilla kursseilla on myös perinteistä luento-opetusta, mutta valtaosan opetustyöstä muodostavat ryhmätyöt, keskutelut ja aktiiviset tehtävät. Olennainen osa opiskelijoidemme opiskelukokemusta ovat ryhmädynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus. Meidän oppilaitoksemme tavoite on edesauttaa tässä kaikessa. 

 

Estonian Business School on ottanut Canvas -oppimisympäristön osaksi päivittäistä opiskelukokemusta. PC Magazine -aikakauslehti valitsi Canvasin vuonna 2017 parhaaksi oppimisympäristöksi. Canvas on moderni ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka takaa opiskelijoille ainutlaatuisen monikanavaisen oppimisen kokemuksen. Canvasista opiskelija löytää kaikkien kurssiensa oppimateriaalit.

 

Valtaosta ohjelman opetushenkilökunnasta on kansainvälisesti arvostettuja oman alansa asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketaloudesta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta.

 

Valittavanasi on kolme erikoistumisvaihtoehtoa:

 • Markkinointijohtaminen
 • Rahoitus
 • Organisaatio - ja muutosjohtaminen

Oppimistavoitteet: 

1.    Yleinen liiketalouden asiantuntijuus yhdistettynä valitun erikoistumisalan perusteelliseen perehtyneisyyteen.
2.    Kyky integroida ja soveltaa kriittisesti johtamisteorioita monimutkaisissa kansainvälisissä asiayhteyksissä.
3.    Ymmärrys yhteiskunnallisista taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä siitä, miten yksilön toiminta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.
4.    Korkea johtamisetiikka ja ammatillinen arvokkuus.
5.    Liiketalodellisten tutkimusmetodien tunteminen ja kokemus niiden soveltamisesta eri asiayhteyksissä.
6.    Erinomainen kriittisen ajattelun ja päätöksenteon kyky, joka takaa tehokkaan johtajuuden jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
7.    Taito kommunikoida vakuuttavasti erilaisten tiedotusvälineiden ja yleisöjen kanssa erilaisissa asiayhteyksissä.
8.    Proaktiivinen suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen. 

Opiskelijaprofiili:

Ohjelma on osa 3+2 järjestelmää. Ohjelma täydentää kolmivuotisen liiketalouden, johtamisen, taloustieteen tai muun vastaavan alan kandidaatintutkinnon kaksivuotisella maisterintutkinnolla. Niiltä hakijoilta, joilla on kandidaatintutkinto muilta aloilta, voidaan ottaa huomioon aiempi työkokemus ja ei-akateeminen koulutus.

 

EBS:n tarjoamiin maisteriohjelmiin sopivat opiskelijoiksi heti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opintojaan jatkavat ja jo työelämään siirtyneet hakijat. Valtaosalla opiskelijoistamme on monipuolinen työkokemus. Tämä tekee käytännön tapausten käsittelyn tunneilla paljon relevantimmaksi.  

 

Kokopäiväisen opinto-ohjelman opetus on suunniteltu siten, että opintojen aikana on mahdollista jatkaa (osa-aikaisesti) työntekoa. 

Erikoistuminen

Rahoitus

Rahoituksen erikoistumisvaihtoehto sopii määrätietoisille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä rahoituksen parissa. Erikositumisopintokokonaisuus perustuu pitkälti CFA instituutin (Chartered Financial Analysts) ja ACCA-järjestön (The Association of Chartered Certified Accountants) materiaaleihin. Tämän johdoista rahoituksen opinnot tarjoavat opiskelijalle kattavan katsauksen CFA- ja ACCA -materiaaleihin ja antavat opiskelijalle erinomaisen pohjan mm. CFA-tutkinnon suorittamiseen. EBS:n yhteistyö CFA-instituutin ja ACCA-järjestön kanssa takaa myös ohjelman laadukkuuden. 

 

Oppimistavoitteet:
1.    Kyky määrittää ja toteuttaa pitkäaikaisia rahoitusstrategioita.
2.    Taito arvioida yhtiön taloudellista tilaa ja tulevaisuusstrategioita.
3.    Kyky analysoida rahoitusinstrumentteja ja portfolioita.
4.    Taito tehdä kirjanpito- ja tilintarkastustehtäviä koko laajuudessaan.
5.  Yleistoimintojen tai osastokohtaisen johtamisen takaavat tiedot, taidot ja asenne, jotka tuovat mukanaan vastuun finanssitulosten ja investointien tuloksellisuudesta. 

 

Erikoistumisopintojen kurssit järjestetään EBS Tallinnan kampuksella. 

Markkinointijohtaminen: 

Hyvä markkinointi antaa yrityksestä fiksun vaikutelman. Erinomainen markkinointi saa asiakkaan tuntemaan, että hän on fiksu.”(Joe Chernov)

 

Markkinointimme erikoistumisopinnot perustuvat kolmeen peruskysymykseen: kuinka markkinointi toimii, kuinka ihmiset toimivat ja kuinka teknologia toimii. Nämä lähtökohdat tarjoavat opinto-ohjelman suorittaville integroidun lähestymistavan markkinointiin. Ohjelma mahdollistaa erilaisten yritysten ja organisaatioiden strategisissa tehtävissä toimimisen. Erikoistumisopintokokonaisuutta edeltää yleinen liiketalouden opintokokonaisuus, joka perehdyttää opiskelijat rahoitukseen, johtamiseen, henkilöstötyöhön yms. Näkemyksemme mukaan tämä kaikki muuttaa meiltä valmistuvat eteviksi markkinointiasiantuntijoiksi, joilla on paras mahdollinen kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnasta.
 

Oppimistavoitteet: 

1. Kyky soveltaa integroidun markkinoinnin osaamista eri asiayhteyksissä.
2.    Kyky suunnitella ja soveltaa monimutkaisia markkinointistrategioita.
3.    Markkinoinnin alalla tai henkilöstöjohtajana toimimiseksi tarvittavat taidot, tiedot ja motivaatio.
4.    Markkinointityöhön liittyvien eettisten ja oikeudellisten kysymysten ymmärtäminen.
5.  Kyky tunnistaa, koota ja analysoida tietoaineistoa faktapohjaisten päätösten tekemiseksi monimutkaisessa markkinointiympäristössä.
6.    Erinomaiset kommunikaatio- ja esiintymistaidot
7.    Luovuus ja uteliaisuus
 

Markkinoinnin erikoistumisopintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat aiheet:

 • Kansainvälinen markkinointi ja markkinoinnin tuloksellisuus - Tri Tabani Ndlovu (kokenut kansainvälisen markkinoinnin asiantuntija ja opettaja, jolla on kokemusta mm.- Isosta-Britanniasta, Afrikasta, Arabiemiraateista) 
 • Kuluttajakäyttäytyminen ja kriittinen markkinointi – Prof Katri Kerem, Prof  Riina Koris (EBS), vierailevat luennoitsijat
 • Strateginen digimarkkinointi – Nazari Goudin (EBS tohtoriopiskelija ja kokenut digimarkkinoija), Prof. Katri Kerem (EBS)
 • PR-toiminta ja  Media - Scott Abel (EBS tohtoriopiskelija, kokenut kansainvälinen sisällöntuottaja ja PR-toiminnan asiantuntija)
 • Kehittynyt palvelumarkkinointi - Ester Eomois (EBS:n lehtori ja tohtoriopiskelija, jolla on vankka aiempi johtamiskokemus ja työkokemus liikekonsulttina) 
 • Matkailumarkkinointi - Tri Jeff Jarvis (Monash University, Australia), Triin Veideman (Viron turismin kehittämiskeskus, EBS tohtoriopiskelija)

Erikoistumisopintojen kurssit järjestetään EBS Tallinnan kampuksella. 

Organisaatiomuutokset ja niiden johtaminen digiaikakautena

Johtajuus on kyky muuttaa visio todellisuudeksi." (Warren Bennis, johtamisopintojen uranuurtaja) 

 

Erikoistumisopintokokonaisuus on laadittu tarjoamaan perusteelliset tiedot ja taidot, joita tarvitaan menestykselliseen muutosjohtamiseen digiaikakaudella. Tavoitteenamme on kouluttaa johtajia, joilla on vahva visio, tarvittavat taidot tuon vision toteuttamiseksi sekä kyky motivoida ja inspiroida työntekijöitä omassa organisaatiossaan.

 

Oppimistavoitteet: 

1.    Hyvä ymmärrys organisaation muutosprosesseista ja taidot niiden johtamiseksi. 
2.    Tärkeimpien strategisen johtamisen, johtamisympäristöjen ja -metodien eri koulukuntien tunteminen. 
3.    Johtamistaitojen, kuten luovan johtamisen ja muutosjohtamisen taitojen, omaksuminen. 
4.    Eettisen johtajuuden periaatteisiin nojaaminen ja ammatillisen arvokkuuden kunnioittaminen. 
5.    Kulttuurierojen ymmärtäminen ja kunnioittaminen maailmanlaajuisessa liiketoimintaympäristössä. 
6.    Hyvä kommunikaatio- ja esiintymistaito, joiden avulla johtaa ja motivoida toisia
7.    Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja analyysitaidot niin akateemisessa kuin liiketoiminnallisessa asiayhteydessä

 

Organisaatio - ja muutosjohtamisen erikoistumisopinnot sisältävät seuraavia aiheita:

 • Organisaatiosuunnittelu
 • Työryhmien johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Kansainvälinen viestintä
 • Etiikka ja vastuu liiketaloudessa ja johtamisessa

Erikoistumisopintojen kurssit järjestetään vain EBS Helsingin kampuksella

Tärkeät päivämäärät
1.

Haku lukuvuoden 2019/2020 ohjelmiin alkaa 1.11.2018

17.

Seuraavat valintahaastattelut 2019 syksyllä alkaviin opintoihin järjestetään EBS Helsingissä 17. huhtikuuta 2019.  Hae 

4.

Hakuaika maisteriohjelmiin päättyy 4. elokuuta 2019. 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut Tallinnassa

 • Lukukausimaksu on 2600 euroa / lukukausi.
 • Kahdessa erässä maksettuna lukukausimaksu on 2635 euroa / lukukausi.
 • Yhden opintopisteen hinta on 95 € (Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan).

 

 

Lukukausimaksut Helsingissä

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu lukukaudelle 2018/2019 Helsingin toimipisteessä on:

 • Yhdessä osassa maksettuna 3500 €
 • Viimeisen lukukauden maksu 2300 €.

 

 • Jos opiskelija opiskelee osa-aikaisesti tai haluaa hyväksilukea kursseja toisesta yliopistosta, lukukausimaksu lasketaan suoritettavien opintopisteiden perusteella. Yhden opintopisteen hinta on 130 €

Stipendit

Kaikki hakijat jotka ovat saaneet hyväksyvän valintapäätöksen ja EBS:n hyväksymiskirjeen, ovat oikeutettuja hakemaan stipendejä. Stipendiä hakiessa tulee kirjoittaa virallinen hakukirje Stipendikomitealle. Stipendikomitea käy hakemukset läpi ja myöntää stipendejä opiskelijoille jotka täyttävät sen kriteerit.  

Stipendikomitea tekee päätöksensä hakijoiden aikaisemmille kokemuksille; hakijan tulee olla yrittäjyyshenkinen, hänen arvosanojensa tulee olla hyvät ja hänellä tulee olla käytännön kokemusta. 

 

Hakukirjeessä tulisi mainita: 

 • Miksi haluat opiskella EBS:ssä ja mihin ohjelmaan hait?
 • Kuinka aiot käyttää tietoa jota hankit opintojesi aikana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi? 
 • Minkälaista lisäarvoa tuot opintoihisi ja luokkakeskusteluihin? 

 EBS:n stipendit annetaan alennuksena lukukausimaksusta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, Elokuussa. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen  triin.sillaots@ebs.ee 10. heinäkuuta mennessä. 

 

*Suomalaiset opiskelijat voivat hakea Kela:n tukia opintojensa ajalle.

Ohjelman rakenne

lukukausi kurssi ECTS vastuuopettaja
Vuosi 1    
Syksy      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
Kevät      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Playle
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Nicole Rosenkranz
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6  
Vuosi 2    
Syksy Markkinointijohtaminen    
  International Marketing and Performance Measurement 6 Tabani Ndlovu
  Consumer Behaviour and Critical Marketing 6 Leonore Riitsalu
  Digital Marketing 6 Katri Kerem
  PR and Media Relations 6 Scott Abel
  Advanced Course on Service Marketing 3 Ester Eomois
  Tourism Marketing 3 Jeff Jarvis
  Rahoitus    
  Quantitative Methods in Finance 6 Fabio Filipozzi
  Financial Statement Analysis 6 Mart Onemar
  Financial Reporting I 3 Aet Toots
  Financial Reporting II 3 Aet Toots
  Advanced Corporate Finance 6 Taivo Reintal
  Valuation of Financial Instruments 6 Fabio Filipozzi
  Organisaatio- ja muutosjohtaminen digiaikakaudella    
  Organisational Design and Development 6  
  Managing Teams 6  
  Strategic Leadership 6 Ester Eomois
  Managing Change in Digital Era 6  
  Cross-Cultural Communication 3  
  Ethics in Digital Age 3  
Kevät      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 1,5 x 4  
  Electice courses 1,5 x 4  
  Rahoitus    
  Portfolio and Alternative Investments Management 6 Fabio Filipozzi
  Audit and Tax 6 Urmas Kaarlep 
  *EBS reserves the right to make changes to the programme    

Hakeminen 

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Englannin kielen essee valintahaastattelun yhteydessä.
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Valintakriteerit