SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1325 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

International Business Administration MA

Kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kokonaisvaltainen liiketalouden osaaminen erikoisalaosaamiseen. Näkemyksemme mukaan liiketoimintojen syvällinen tuntemus antaa valmistuneelle paremmat valmiudet työskennellä johtajan tai asiantuntijan tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaneet ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. He kykenevät käsittelemään strategisia liiketoimintakysymyksiä yrityksen eri toimintatasoilla.

 

 

Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa on mahdollista opiskella seuraavasti:

EBS Tallinnassa

Intensiivijakso-opetusta – kolme täyspitkää opetuspäivää joka toinen viikko. 

EBS Helsingissä

Intensiivijakso-opetusta – kolme täyspitkää opetuspäivää joka kolmas viikko.

Myös vaihto-opiskelu maisteriopintojen aikana on mahdollista. EBS:lla on yli 60 partneriyliopistoa joista suurimmassa osassa yliopistovaihdon yhdeksi lukukaudeksi mahdollistaa Erasmus+ -ohjelma.

Opinnot EBS:ssä

Opetusfilosofiassamme pidämme tärkeinä vuorovaikutuksellisia oppitunteja, käytännön harjoituksia ja oikeiden yritys-casejen tuomista osaksi opintoja. Muutamilla kursseilla on myös perinteistä luento-opetusta, mutta valtaosan opetustyöstä muodostavat ryhmätyöt, keskutelut ja aktiiviset tehtävät. Olennainen osa opiskelijoidemme opiskelukokemusta ovat ryhmädynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus. Meidän oppilaitoksemme tavoite on edesauttaa tässä kaikessa. 

 

Estonian Business School on ottanut Canvas -oppimisympäristön osaksi päivittäistä opiskelukokemusta. PC Magazine -aikakauslehti valitsi Canvasin vuonna 2017 parhaaksi oppimisympäristöksi. Canvas on moderni ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka takaa opiskelijoille ainutlaatuisen monikanavaisen oppimisen kokemuksen. Canvasista opiskelija löytää kaikkien kurssiensa oppimateriaalit.

 

Valtaosta ohjelman opetushenkilökunnasta on kansainvälisesti arvostettuja oman alansa asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketaloudesta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta.

 

Valittavanasi on kuusi erikoistumisvaihtoehtoa:

 • Strategic Marketing (Strateginen Markkinointi)
 • Financial Value for Public and Private Companies (Taloushallinto ja Rahoitus)
 • Big Data & Data Management (Tiedonhallinta)
 • Intrapreneurship & Entrepreneurship (Sisäinen yrittäjyys ja yrittäminen)
 • Management in Digital Society (Johtaminen Digiaikakaudella)
 • Public Management (Julkinen hallinto)

Oppimistavoitteet: 

1.    Yleinen liiketalouden asiantuntijuus yhdistettynä valitun erikoistumisalan perusteelliseen perehtyneisyyteen.
2.    Kyky integroida ja soveltaa kriittisesti johtamisteorioita monimutkaisissa kansainvälisissä asiayhteyksissä.
3.    Ymmärrys yhteiskunnallisista taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä siitä, miten yksilön toiminta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.
4.    Korkea johtamisetiikka ja ammatillinen arvokkuus.
5.    Liiketalodellisten tutkimusmetodien tunteminen ja kokemus niiden soveltamisesta eri asiayhteyksissä.
6.    Erinomainen kriittisen ajattelun ja päätöksenteon kyky, joka takaa tehokkaan johtajuuden jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
7.    Taito kommunikoida vakuuttavasti erilaisten tiedotusvälineiden ja yleisöjen kanssa erilaisissa asiayhteyksissä.
8.    Proaktiivinen suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen. 

Opiskelijaprofiili:

Ohjelma on osa 3+2 järjestelmää. Ohjelma täydentää kolmivuotisen liiketalouden, johtamisen, taloustieteen tai muun vastaavan alan kandidaatintutkinnon kaksivuotisella maisterintutkinnolla. Niiltä hakijoilta, joilla on kandidaatintutkinto muilta aloilta, voidaan ottaa huomioon aiempi työkokemus ja ei-akateeminen koulutus.

 

EBS:n tarjoamiin maisteriohjelmiin sopivat opiskelijoiksi heti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opintojaan jatkavat ja jo työelämään siirtyneet hakijat. Valtaosalla opiskelijoistamme on monipuolinen työkokemus. Tämä tekee käytännön tapausten käsittelyn tunneilla paljon relevantimmaksi.  

 

Kokopäiväisen opinto-ohjelman opetus on suunniteltu siten, että opintojen aikana on mahdollista jatkaa (osa-aikaisesti) työntekoa. 

Erikoistuminen

Strategic Marketing

The purpose of this concentration is to prepare the students to deal independently and effectively with emerging and new marketing tasks in complex contexts. To provide students with an advanced level of contemporary marketing knowledge and application skills.

 

After completion of the module the students are able to:

 • Understand and take into account ethical and legal considerations in a professional way in the context of complex marketing tasks;
 • Obtain, analyse and interpret data in order to make evidence-based decisions in a wide range of complex marketing and business-related contexts;
 • Critically apply a wide and thorough knowledge of a variety of foundational and contemporary marketing theories, concepts, and practical principles;
 • Design and implement both long term and short-term marketing strategies and tactical plans;
 • Communicate complex marketing ideas professionally and present marketing solutions in a convincing way in a broad set of personal and group contexts.

Data Management

The objective of this concentration is to address data management principles, practices and technologies, and provide skills to analyse organization’s data in order to develop organizational approaches that both sustain and enhance its value, as data is such a valuable organizational asset that requires careful management in order to maximise its benefits.

 • Upon successful completion of this module the participants will have an understanding, knowledge and skills of data management and data analytics:
 • They will understand the value and nature of organizational data, and the detailed principles and practices required to collect high quality data, and to review and prepare it for business analysis;
 • They will be able to organize and use real-world data collections and data visualization tools to answer questions about organizations.

Management in Digital Era

The objective of this concentration is to equip participants with the knowledge on how organisations use, manage and exploit digital technology to improve the performance of their business in today’s digital economy whilst avoiding inherent risks incurred by digital change and innovation.

Upon successful completion of the module the participants will exhibit sound knowledge and skills in digitalisation, change leadership, technology management and business analytics by:

 • Understanding the organizational and social aspects of digital innovation, and the complex interplay between people, business processes and digital technologies in organizations;
 • Managing, developing and implementing digital technology, services and infrastructure to innovate the performance of the organization;
 • Managing the complexity of digitalisation with the ability to make informed and timely decisions.

Intrapreneurship & Entrepreneurship

The objective of the concentration is to equip participants with the knowledge and skills for creating corporate venture or start-up in a real-life setting. Guide students and teams through ideation, conceptualisation and go-to-market phases by applying business development and innovation management methods and tools.

Upon successful completion of the concentration the student:

 • is able set up a corporate venture and/or a start-up by identifying the market opportunity and applying appropriate business model; 
 • understand the aspects of financial planning, financing and legal framework;
 •  is able to analyse and implement product and service innovation strategies and value proposition for target market.

Financial Value for Public and Private Companies

The purpose of this concentration is to prepare students to compete in the global marketplace that creates, manages, and sustains corporate value.

After completion of the module, students are able to:

 • Define, implement, and report long-range financial strategies that create value for all interested stakeholders;
 • Evaluate the entire financial position and forward-looking strategies of a corporation, and to recommend and to implement decisions that balance financial returns and risks;
 • Analyze prospective corporate merger opportunities, value financial instruments designed to enhance return and reduce risk of the overall corporate operation, and recommend specific corporate portfolio adjustments based on modern financial investment principles;
 • Implement required internal accounting controls to efficiently report financial performance required by regulatory entities, as well as being able to actively take part in external consulting engagements that connect business decisions to their value enhancing result;
 • Take charge of general or departmental management activities and accept responsibility for financial results and return on invested capital.

 

Tärkeät päivämäärät
17.

Seuraavat valintahaastattelut 2019 syksyllä alkaviin opintoihin järjestetään EBS Helsingissä 17. huhtikuuta 2019.  Hae nyt!

28.

Kevään toinen valintahaastattelupäivä 2019 syksyllä alkaviin opintoihin järjestetään EBS Helsingissä 28. toukokuuta 2019. 

4.

Hakuaika maisteriohjelmiin päättyy 4. elokuuta 2019. 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut Tallinnassa

 • Lukukausimaksu on 2600 euroa / lukukausi.
 • Kahdessa erässä maksettuna lukukausimaksu on 2635 euroa / lukukausi.
 • Yhden opintopisteen hinta on 95 € (Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan).

 

 

Lukukausimaksut Helsingissä

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu lukukaudelle 2018/2019 Helsingin toimipisteessä on:

 • Yhdessä osassa maksettuna 3500 €
 • Viimeisen lukukauden maksu 2300 €.

 

 • Jos opiskelija opiskelee osa-aikaisesti tai haluaa hyväksilukea kursseja toisesta yliopistosta, lukukausimaksu lasketaan suoritettavien opintopisteiden perusteella. Yhden opintopisteen hinta on 130 €

Stipendit

Kaikki hakijat jotka ovat saaneet hyväksyvän valintapäätöksen ja EBS:n hyväksymiskirjeen, ovat oikeutettuja hakemaan stipendejä. Stipendiä hakiessa tulee kirjoittaa virallinen hakukirje Stipendikomitealle. Stipendikomitea käy hakemukset läpi ja myöntää stipendejä opiskelijoille jotka täyttävät sen kriteerit.  

Stipendikomitea tekee päätöksensä hakijoiden aikaisemmille kokemuksille; hakijan tulee olla yrittäjyyshenkinen, hänen arvosanojensa tulee olla hyvät ja hänellä tulee olla käytännön kokemusta. 

 

Hakukirjeessä tulisi mainita: 

 • Miksi haluat opiskella EBS:ssä ja mihin ohjelmaan hait?
 • Kuinka aiot käyttää tietoa jota hankit opintojesi aikana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi? 
 • Minkälaista lisäarvoa tuot opintoihisi ja luokkakeskusteluihin? 

 EBS:n stipendit annetaan alennuksena lukukausimaksusta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, Elokuussa. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen  triin.sillaots@ebs.ee 10. heinäkuuta mennessä. 

 

*Suomalaiset opiskelijat voivat hakea Kela:n tukia opintojensa ajalle.

Ohjelman rakenne

Lukukausi kurssi ECTS vastuuopettaja
VUOSI 1    
Syksy      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
Kevät      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Paul Broussard
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Nicole Rosenkranz
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6  
VUOSI 2    
Syksy Kurssit valitun erikoistumisen mukaan 30  
Kevät      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 1,5 x 4  
  Electice courses 1,5 x 4  
  Major in: Finance and Accounting    
  Portfolio and Alternative Investments Management 6 Fabio Filipozzi
  Audit and Tax 6 Urmas Kaarlep 
  *EBS reserves the right to make changes to the programme    

Hakeminen 

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Englannin kielen essee valintahaastattelun yhteydessä.
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Valintakriteerit