Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® praktikas

Omanda rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhi kutsetunnistus - PRINCE2®

 

Alanud on REGISTREERUMINE ka oktoobris algavasse programmi.

Foundation moodul: 6.-8. oktoober

Practitioner moodul: 24.-26. november 

 

Kindel metoodika on projektijuhile alati toeks. PRINCE2 metoodika aitab efektiivsemalt kontrollida, kavandada ja juhtida ettevõtte ressursse ning riske!

 

PRINCE2® praktikas on 6-päevane rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhtimise programm, mis annab spetsiifilised oskused ja teadmised projektijuhtimisest.

 

PRINCE2® on AXELOS Limited'ile kuuluv kaubamärk, mida võib kasutada AXELOS Limited'i loaga. Kõik õigused kaitstud.
Swirl logoTM on AXELOS Limited'ile kuuluv kaubamärk, mida võib kasutada AXELOS Limited'i loaga. Kõik õigused kaitstud.

 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. Alates selle meetodi loomisest 1989. aastal Suurbritannias on see leidnud laialdast ja edukat rakendamist nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 105-s riigis üle maailma. 

 

PRINCE2® sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes!

 

Peale edukalt eksami sooritamist saavad osalejad ühe maailmas enim tunnustatud projektijuhi kutsetunnistuse omanikuks. See annab projektijuhile ja ettevõttele, kus projektijuht töötab, selge konkurentsieelise ning tellija jaoks kindluse, et tema projekt viiakse ellu efektiivselt lähtudes selgetest, üheselt arusaadavatest põhimõtetest. 

Kellele on programm mõeldud ja keda ootame?

 • Projektijuhid
 • Projekti juhtrühma liikmed
 • Projektimeeskonna liikmed
 • Ettevõtte juhid ja tellijad
 • Kõik, kes vajavad üheselt arusaadavat ja konkreetset metoodikat projektide juhtimiseks

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet, milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vajalik rakendada projektide edukaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada

 

Kursuse lõpuks on koolitatavad ette valmistatud PRINCE2® Practitioner eksami sooritamiseks.

 

Koolituse käigus õpivad osalejad kuidas: 

 • on omavahel seotud rollid, juhtimisvahendid, põhimõtted, teemad, tehnikad ja protsessid;
 • rakendada põhimõtteid, teemasid ja protsesse projekti juhtimisel;
 • luua ja hinnata erinevaid juhtimisvahendeid.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Koolituse kirjeldus

PRINCE2® praktikas on kahe osaline - Fountation tase (3 päeva) + Practitioner tase (3 päeva). 

 

Kogu programmi auditoorne õppemaht on 40 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 120 ak tundi; millest:
- PRINCE2® Fountation koolituse auditoorne õppemaht on 24 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 60 ak tundi.
- PRINCE2® Practitioner koolituse auditoorne õppemaht on 16 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 60 ak tundi.

 

Esimese taseme - Foundation koolituse jooksul saab koolitatav teadmised PRINCE2® metoodikast ja  sooritab peale koolitust Foundation taseme eksam. Eksam toimub 3. päeva hommikul ning päev lõppeb orienteeruvalt kl 11.00.

 

Teise taseme - Practitioner koolituse jooksul antakse osalejate teadmised ja oskused metoodika rakendamiseks praktikas ning koolituse lõpus sooritab Practitioner taseme eksam. Eksam toimub 3. päeva hommikul ning päev lõppeb orienteeruvalt kl 13.00. Koolitatav, kes soovib taotleda Practitioner taseme kutsetunnistust peab eelnevalt sooritama edukalt Foundation taseme eksami.

 

Koolitus toimub eesti keeles. Koolitusmaterjalid ja elektroonilise eksami testid on ingliskeelsed. 

 

Koolituspäevade kestus on 09:00-16:15.

Eksamipäevade pikkus oleneb tasemest. Foundation taseme eksam kestab 60 minutit. Practitioner taseme eksam kestab 150 minutit.

 

Võimalik on osaleda ka moodulite kaupa, alustades Foundation tasemest.

 

 

Lisainfo

Koolitusel osalemise eelduseks on, et kursusel osaleda soovija on nõus tegema eeltööd lugedes läbi talle enne kursust saadetavad materjalid. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude projektidega, kas projektimeeskonna liikmena või -juhina.

 

Hiljemalt kaks nädalat enne koolituse algust saadetakse kursusel osalejate e-mailile juhend koolitusele eelneva kodutöö tegemiseks ja link, mille kaudu on võimalik alla laadida "PRINCE2® 2017" käsiraamat. Osalejatel tuleb läbi lugeda PRINCE2® 2017 ametliku käsiraamatu “Managing Successful Projects with PRINCE2®” kolm esimest peatükki. Neil, kes soovivad teha Practitioner taseme eksamit, on kasulik läbi vaadata kogu käsiraamat ja ära märkida endale iga peatüki algus (mitte peatüki alguslehekülg vaid esimene tekstilehekülg).

 

Kursuse alguses antakse kõigile ligipääs veebis asuvatele digitaalsetele materjalidele, mille hulgas on koolitaja poolt koostatud presentatsiooni materjalid, juhtumite kirjeldused ja näidiseksamite testid.

 

Nii Foundation kui Practitioner taseme koolitusel on PRINCE2® metoodika elementide õpetamine seotud grupitöödega, praktiliste näidete ja juhtumite analüüsiga. Kursuse käigus kasutatakse näidiseksameid, mille küsimustele individuaalne vastamine ja sellele järgnev ühine arutelu pakub osalejatele kiiret tagasisidet sellest, kuidas nad on õpetatavast teemast aru saanud.

 

Eksamite edukaks sooritamiseks on osalejatele vaja teha õppematerjalidega kogu kursuse vältel igal õhtul täiendavat iseseisvat tööd.

 

EBS Executive Education on PEOPLECERT poolt akrediteeritud PRINCE 2® esindaja Eestis. PEOPLECERT on rahvusvaheline, kõrgelt hinnatud eksamineerimisinstituut.

 

 

Koolituse sisu ja teemad 

Sissejuhatus Põhimõtted Teemad Protsessid
Projekti viis tunnust. Äriline põhjendatus. Ärijuhtum Projekti ettevalmistamine [SU]   
Mis on PRINCE2® ja 
millised on 10 selle metoodika 
rakendamisest saadavat kasu.      
Kogemustest õppimine. Organisatsioon    Projekti suunamine [DP]
PRINCE2® protsessi mudel ja 
juhtimisvahendid.
Selged rollid ja vastutus. Kvaliteet Projekti algatamine [IP]
  Juhtimine erandi põhimõttel. Plaanid Etappide juhtimine [CS]
  Keskendumine tulemusele. Riskid Tarnete juhtimine [MP]
  Sobitamine projekti keskkonnaga.    Muutused Üleminekute juhtimine [SB]
  Etappide kaupa haldamine. Edenemine Projekti lõpetamine [CP]

Eksamid 

PRINCE2® Foundation taseme eksam kestab 60 minutit ja abimaterjalide kasutamine on keelatud. Testis on 60 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 33 õiget vastust.

 

PRINCE2® Practitioner eksam kestab 150 minutit ja lubatud on kasutada metoodika ametlikku paberkandjal käsiraamatut “Managing Successful Projects with PRINCE2® ”. Testis on 68 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 38 õiget vastust.

 

Eksamid toimuvad PEOPLECERT elektroonses keskkonnas. Eksami testid on ingliskeelsed.

 

Kasud osalejale ja ettevõttele 

Kasud osalejale

Koolitus annab: 

 • tõendatud projektijuhtimise teadmised ja oskused;
 • julguse võtta projektijuhi vastutus;
 • oskuse delegeerida tööd projektimeeskonnale;
 • teadmised projektijuhtimisest Practitioner’i tasemel;
 • põhjalikud teadmised PRINCE2®metoodikast.

 

Koolitaja

 

Kasud ettevõttele

Koolitus annab: 

 • Annab meeskonnale tööriistad selleks, et viia projekte ellu ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades.
 • Minimeerib projekti ebaõnnestumise riskid.
 • Vähendab kulutamist ja tõstab efektiivsust.
 • Tagab tellija suurema rahulolu.
 • Projektijuhtimise raamistik on paindlik, lihtsalt laiendatav ja süsteemne ning seda on võimalik rakendada väga erinevate projektide korral.

 

Algis Perens

Algis Perens

PRINCE2® sertifitseeritud koolitaja

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu:
PRINCE2® Foundation: 1168 eur+km
PRINCE2® Practitioner: 1641 eur+km
PRINCE2® Foundation ja Practitioner koos võetuna: 2418 EUR+km

Hinnad sisaldavad eksami tasusid.

Osavõtutasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

*Korduseksamid: 
PRINCE2® Foundation: 208+km
PRINCE2® Practitioner: 296+km

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Referentsid

Vitali Korniltsev, Nortal AS, Account Manager

"Osalesin EBSi PRINCE2 programmis kuna PRINCE2 on üks maailma tasemel standard, mille kinnitatud kasutusoskust nõutakse projektijuhtidelt paljudes projektides. Koolitusprogrammist ootasin uut teadmist, aitamaks mul valida lähenemist, mis kõige paremini vastab projekti vajadustele. Ja see ootus sai täiel määral rahuldatud. Programm aitas mul paremini struktureerida minu enda isiklikku projektijuhtimise strateegiat, vaadata projektidega seotud protsesside ja mu enda lähenemise peale teise nurga alt. Programm on kasulik kõikidele projektijuhtidele, olenemata valdkonnast, ning ka organisatsioonide juhtidele, kuna PRINCE2-s käsitletavad teemad kajastavad iga organisatsiooni eluprotsessi.“

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti