SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm

Kas Sina tead kuidas luua keskkonda, kus inimesed arenevad ja meeskonna tulemused seeläbi paranevad?

Tark juht ei hakka üksinda jalgratast leiutama kui parimad eksperdid on käeulatuses!

 

"Tulemusüksus on täideviiv üksus, mis tegeleb toodete valmistamisega või teenuse osutamisega ja mille kaudu ettevõtte kohustused, õigused ja vastutus on hajutatud täideviivale tegevusele võimalikult lähedale. Tulemusüksus omab iseseisevat kulude eelarvet. Tulemusüksuse juht kannab oma tegevuslõigu töötulemuste eest sama moodi vastutust kui ettevõtte tippjuht". (Raoul Üksvärav „Organisatsioon ja juhtimine")

 

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete tulemusüksuste juhtidele (Profit Center Managers ehk osakonnajuhatajad, müügijuhid, ostujuhid, teenindusjuhid, turundusjuhid, projektijuhid, jt).

 

 

Programmi eesmärgiks on tulemusüksuse juhi mõtteviisi muutus, millega kaasnevad:

 • osaleja arenemine spetsialistist juhiks;
 • efektiivsuse kasv ja kasumlikkus;
 • tasakaalustatud tulemusvastutus;
 • loovuse, motivatsiooni ja pühendumuse kasv;
 • mõtlemiskultuuri arendamine ja vastutuse nõudmine.

Programmi ülesehitus:
Programm tugineb tulemuste saavutamist toetavatele juhtimisteooriatele. Tulemusjuhtimine jaguneb tegevuskeskseks ja inimkeskseks tegevuseks.
Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid (keskastme) juhte. Praktilise õppe suhe teoreetilisse on 3:1.

 

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • mõistab otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja on omandanud teadmised ja rakenduslikud oskused nende kasutamiseks;
 • on omandanud teadmised coachivast juhtimisstiilist;
 • on teadvustanud oma olulist rolli ja vastutust kogu ettevõtte tulemuslikkuses;
 • on määratlenud oma edasise arenguvajaduse.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP-d. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist.

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 09:30-16:45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Programmi ettevalmistav osa  
  Peep Aaviksoo
28.-29. mai 2020 I moodul: Väärtust loov juht  
1. päev Juhtimine muutuvas keskkonnas  
 
 • Juhtimise väljakutsed uues majandusreaalsuses.
 • Tulemusüksuse juht – liider või administraator?
 • Coachiva juhtimisstiili tutvustus.
Peep Aaviksoo
  Arendava töökeskkonna loomine ja töötajate pühendumise saavutamine  
 
 • Väärtuspõhine juhtimine.
 • Valik ja värbamine.
 • Juht kui treener.
 • Motivaatorid ja demotivaatorid.
Andres Liinat
2. päev Juhtimise keerukus ja ohud.

 

 

 • Spetsialistist juhiks
 • Juhi rolli mõistmine
 • Otsustamine ja delegeerimine
 • Tõhus tööjaotus
Andres Liinat
  Väärtustloov juht pidevalt muutuvas keskkonnas  

 

 • Muutuv keskkond ja selles orienteerumine.
 • Mis on olulisem: minu üksuse head tulemused või ettevõtte pikaajaline väärtusloome.
 • Kuidas kaasata ja olla kaasatud ning tõhus
Sten Argos
9.-10. juuni 2020 II moodul: Keskastme juhi roll  
1. päev Muudatuste juhtimine  
 
 • Tulemusüksuse juht muutuste keskel: muutumisvajaduse tunnetamine. 
 • Tingimuste loomine muudatuseks. 
 • Muutuste ettevalmistamine ja kommunikeerimine. Vastuseis muudatustele. 
 • Töötajate innustamine ja toetamine. 
 • Juhtumiõpe (case study): muudatuse sisseviimine. 
Ave Kareda
  Põlvkond kui stereotüüp juhtimises  
 
 • TBC
 • Eri põlvkondadel võivad olla erinevad oskused, soovid ja võimalused tööd teha, aga samas võivad muutused keskkonnas samuti mõju avaldada sellele, kuidas käitutakse või asju tajutakse. Aga sellele, kuidas asju tajutakse avaldab oma mõju ka see, kes me oleme.
Pille Mõtsmees
2. päev

Sobivad valikud sõltuvalt juhtimistasandist ja - olukorrast

 

 

 • Strateegiline juhtimine.

 • Sobiv juhtimisstiil.

 • Virtuaalmeeskonna juhtimine Pipedrive näidetel.
   

Andres Liinat

Sergei Anikin

15-16. juuni 2020 III moodul: Tõhus juhtimine  
1. päev

Efektiivsuse tõstmine inimeste juhtimisel.

 
 
 • Konkureerimine või/ja koostöö.
 • Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine.
Andres Liinat
  Äriline mõtlemine  
 
 • Tulemusüksuse juhi vastutus majandustulemuste eest.
 • Tulemusüksuse juhi hoiakud, tulemusele suunatus, äriline mõtlemine. 
 • Võtmetulemuste jaotus: ärialased, funktsionaalsed, tugitulemused.
 • Peamised finantsmõisted ja -aruanded. 
 • Arvestuse liigid ja korraldus organisatsioonis. 
 • Mis on oluline üksuse juhi seisukohast? Majandustehingute mõju finantsaruannete struktuurile.
 • Rahavoogude olulisus.
 • Viis kasumlikkust suurendavat eesmärki.
Dmitri Volov
2. päev Juht kui väärtuste looja ja kujundaja.  
 
 • Meeskonnatöö ja meeskonna toimimise põhimõtted.
 • Tagasisidestamine meeskonna arengu mootorina.

Katrin Oblikas

  Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan  
 
 • Isikliku juhtimiskaasuse analüüs.
 • Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan.

Peep Aaviksoo

Andres Liinat

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Koolitajad
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:
Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

EBS Executive Education juhataja, Executive Coach, PCC
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsultant, DVSP Consulting asutaja, Executive Coach
Andres Liinat

Andres Liinat

Pikaajaline tippjuht ja konsultant
Ave Kareda

Ave Kareda

Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõppejõud; Maanteeameti, personaliarenduste projektijuht
Sten Argos

Sten Argos

Eesti Energia AS, energiateenuste müügidirektor
Katrin Oblikas

Katrin Oblikas

PCC, juhtimis- ja meeskondlik coach, VetMinds Invest OÜ juhatuse esimees
Sergei Anikin

Sergei Anikin

Pipedrive, CTO

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 620 EUR + km. 
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Hogan Personality Inventory (HPI) testi ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Referentsid

Helen Nukk, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis osaledes mõistsin mis on juhtimise ja liidriks olemise vahe. Kindlasti oli väga kasulik ka DiSC analüüs ja tähelepanu pööramine selelle, et rääkima peaks lahendustest mitte probleemidest. Soovitan kursust kõigile ja kindlasti tulen järgmistele koolitustele EBSi."

 

Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ, Hooldusosakonna juhataja:
"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju minu arengule juhina. Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast."

 

Maarika Raudmäe, Tallink Grupp AS, Äriarenduse juht:

"Sain koolituselt mitmeid mõtteid, kuidas olla tulemuslikum ettevõtte arendusprotsesside ümberkorraldamisel suurema läbipaistvuse, kuluefektiivsuse ning sujuvama üksustevahelise koostöö nimel. Kindlasti olen nüüd selgelt teadvustanud vajaduse juhioskuste süsteemseks arendamiseks, mida peangi koolituselt saaduna kõige olulisemaks arusaamaks."

 

 Kristi Kippa, Tele 2 Eesti AS, Kliendihoidmise juht:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogramm toob välja olulised tegurid, millele tuleb juhtimisel tähelepanu pöörata, et saavutada paremaid tulemusi ning aidata tõsta ettevõtte efektiivsust. Enesetäiendamine, koolitamine ja teiste kogemuste kuulamine loob võimaluse avardada silmaringi ning näha olulisi faktoreid ka laiemas spektris."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti