Vastuvõtt ülikooli

Estonian Business School on Eesti ainus eraülikool, mis on spetsialiseerunud äriõppele, koolitades nii tulevasi spetsialiste ja juhte rahvusvahelisele tööturule kui ka ettevõtjaid. EBSi haridus on tugeva teoreetilise tausta, rahvusvahelise haarde ja praktilise suunitluse tõttu hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS akrediteeringu. EBSi kampuse muudavad rahvusvaheliseks tudengid ja õppejõud kogu maailmast.

 

EBSi õppeosakond on konsultatsioonideks avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00. Õppekavaga seotud küsimuste osas pöördu õppekonsultandi poole ning vastuvõtuga seotud küsimuste osas vastuvõtu ja üliõpilaskogemuse projektijuhti poole (broneeri online-konsultatsiooni aeg siin). Ootame Sind ka meie õppeosakonda konsultatsioonile. Protsessi kiirendamiseks soovitame eelnevalt leppida õppeosakonna töötajaga kohtumise aeg kokku. Konsultatsiooni on võimalik teha ka online-vahendusel.

 

Kui Sul tekib küsimusi sisseastumise osas väljaspool vastuvõtuperioodi, võta ühendust EBSi õppeosakonnaga.

Olulised kontaktid

Bakalaureuse õppekavade konsultant
(rahvusvaheline ärijuhtimine, ettevõtlus digitaalajastul) 

sheila.syda@ebs.ee

+372 665 1321

 

Bakalaureuse õppekavade konsultant

(ettevõtlus ja ärijuhtimine) 

made.katsevic@ebs.ee

+372 665 1334

Konsultant (PhD, magistriõpe)

(rahvusvaheline ärijuhtimine, juhtimisteadus)

kaisa.lindenburg@ebs.ee

+372 665 1320

 

Vastuvõtu ja üliõpilaskogemuse

projektijuht

liina.reimann@ebs.ee

+372 6651 340

Päeva- ja sessioonõpe

EBSis saab bakalaureuseõppes õppida nii päeva- kui sessioonõppes.

 

Päevaõppes toimuvad loengud esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel. Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktloenguid on vähem ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl. Õppekava maht ja õpiväljundid nii  päeva- kui sessioonõppes on samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev õppija. 

 

Magistriõppes toimuvad loengud EBSis igal teisel nädalal, mis annab võimaluse alustada või jätkata õpingutega töötamise kõrvalt.  

 

Õppetase Õppekava PÄEVAÕPE Sessioonõpe
Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Bakalaureuseõpe

E-R 8.30-17.15

Igal nädalal

E kell 17.30-20.45

T kell 15.45-20.45

Rahvusvaheline ärijuhtimine

Bakalaureuseõpe

E-R 8.30-17.15

-
Ettevõtlus digiajastul Bakalaureuseõpe E-R 8.30-17.15 -
Rahvusvaheline ärijuhtimine (MBA) Magistriõpe

-

Igal teisel nädalal

R-L 10.00-17.15

 

lõplik tunniplaan kujuneb vastavalt valitud nanokraadile*

Rahvusvaheline ärijuhtimine (MA)

Magistriõpe

 

-

Igal teisel nädalal*
N-L 10.00-17.15

 

lõplik tunniplaan kujuneb vastavalt valitud spetsialiseerumisele*

 

Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

Algab avalduste vastuvõtt bakalaureuse- ja magistri õppekavadele SAIS ja DreamApply keskkonnas.

2.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg bakalaureuseõppe vastuvõtuvestlustele.

Vestlused toimuvad 05.08.2021 EBSis. Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

*Kevadsemestril saab alustada õpinguid ainult kindlatel õppekavadel, rohkem infot leiab õppekavalehelt.

Korduma kippuvad küsimused

KüsIMUS Vastus
Mida peab silmas pidama, kui eelnev haridus on omandatud välisriigis?

 

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral on nõutav Eesti ENIC/NARIC keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnang ja soovitus. Dokumentide hindamine võib võtta kuni 1 kuu. Rohkem informatiooni ENIC/NARIC keskuse kohta on võimalik leida SIIT.

 

Hinnangu päringu saadab EBS ENIC/NARIC keskussesse.

 

Millal toimuvad EBSi sisseastumisvestlused?

EBSi saab avaldusi esitada alatest 1. detsember 2021.

 

Sisseastumisvestluste ajakava:

 • 6. jaanuar 2021, avalduste esitamine 4. jaanuar 2021
 • 18. märts 2021, avalduste esitamine 15. märts 2021
 • 27. mai 2021, avalduste esitamine 24. mai 2021
 • 8. juuli 2021 (bakalaureuseõpe), avalduste esitamine 5.juuli 2021
 • 15. juuli 2021 (magistriõpe), avalduste esitamine 12. juuli 2021
Milline on võimalik vastuvõtuotsus?

Pärast sisseastumisvestlust edastatakse üliõpilastkandidaadile üks järgmistest otsustest:

 • vastu võtta – üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta;
 • tingimuslikult vastu võtta – üliõpilaskandidaadil on üks või mitu vastuvõtutingimus(t) täitmata; üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta, kui kõik vastuvõtutingimused on täidetud;
 • mitte vastu võtta – üliõpilaskandidaadi vastuvõtuotsus on negatiivne ning talle ei pakuta EBSis õppekohta;
 • ootenimekirja – üliõpilakandidaat jäetakse ootenimekirja ning tema otsus vaadakse uuesti üle enne vastuvõtuperioodi lõppu. 
Millal saan teada vastuvõtuvestluse tulemuse? Üliõpilaskandidaate teavitatakse vastuvõtuotsusest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast sisseastumisvestluse toimumist. 
Millal toimuvad EBSi sisseastumiseksamid?

EBSi kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlusele järgneval päeval vastavalt ajakavale.

EBSi suuline sisseastumiseksam toimub vestlusega samal päeval.

Mitu avaldust saan korraga esitada? Avaldusi saab korraga esitada kuni kahele õppekavale.
Mitu korda võin kandideerida samale õppekavale? Sisseastumisvestlust ja -eksamit valitud õppekavale on üliõpilaskandidaadil võimalik sooritada samal sisseastumisperioodil üks kord, kui ei ole määratud teisiti.
Kuhu saan tuua oma haridusdokumendid paberkandjal?

Palume tuua haridusdokumentide originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda:

 

A. Lauteri 3, Tallinn
Ruum 103

Tel 665 1320, 665 1319 
Oleme avatud E-R kell 9.00–17.30

Milliseid stipendiume pakub EBS sisseastujale?

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumite määramine - bakalaureuseõpe:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.
 •  

Stipendiumite määramine - magistriõpe:

 

MBA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja lahendada loovülesanne, milleks on kaasuse ehk "case'i" lahendamine. Loovülesande lahendamine eeldab analüüsivõime ja juhtimispädevuste demonstreerimist. Lahendus tuleb kirjutada inglise keeles.
 • Kaasuse sisu leiad SIIT.
 • Loovülesande lahenduse pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 19. juuliks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.

 

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada magistritöö kavand inglise keeles.
 • Magistritöö kavandi pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Magistritöö kavand peab sisaldama:
  • Research object of the final thesis (Research object is an organisation, process or system you are going to study, e.g. the second pillar of the Estonian pension system, or start-up enterprises in Estonia)
  • Purpose of the final thesis (What is the intended gain?)
  • Research questions
  • Research design (Data, method of collecting data and method of analysing data)
  • Main list of literature
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 19. juuliks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendiumi määramisel arvestatakse esitatud magistritöö kavandit.
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.

 

EBSi vilistlastel on lisaks võimalik kandideerida vilistlasstipendiumile. Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased ning magistriõppe soodustust vastavalt väga hea tulemusega EBSi bakalaureuseõppe lõpetanud vilistlased.

 

Lisaks on EBSi tudengitel võimalik saada õpingute jooksul stipendiumeid aktiivsuse eest (õpilasesindus) ja hea õpitulemuste eest (eduka õppuri stipendium).

 1. Kui suur on õppemaks?

Õppemaks oleneb sellest, millises vormis ja millisel õppekaval õpitakse. 

 

Bakalaureuseõppe info leiad siit.

Magistiõppekavade info leiad siit.

 

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaksu on võimalik tasuda ka mitmes osas.

Mis on õppeinvesteering?

EBS koostöös Inbankiga on õppeinvesteeringu näol loonud tudengitele tasuda oma õpingute eest osamaksete kaupa. Õppeinvesteering toimib põhimõttel, et pank kannab tudengi eest raha koolile ja tudeng teeb pangale igakuiseid makseid. Osamaksetega tasumise lepingut on võimalik sõlmida EBSi õppeosakonnas, käendajaid selleks pole vaja muretseda. Lepingut saab sõlmida algava semestri õppemaksu summale 100% ulatuses, aga mitte vähem kui 300 €/semester. Tagasimakse perioodiks on 60 kuud ja intressimääraks 6% võlgnevuse jäägilt.

 

Õppeinvesteeringu tingimused 
•    Summa: kuni 100% õppemaksust, aga mitte vähem kui 300 eurot semestris
•    Tagasimakse periood: kuni 60 kuud
•    Intressimäär: 6% krediidi jäägilt
•    Lepingutasu: 15 eurot

 

Kes kvalifitseerub õppeinvesteeringut taotlema? 
•    Eesti Vabariigi kodanik või pikaaegse elamisloa omanik
•    Vanus vähemalt 18 a. 
•    Sinu eelnev maksekäitumine on korrektne
•    Arvelduskonto olemasolu Eestis tegutsevas pangas

 

Rohkem infot leiad siit.

Mis on mobiilsusaken?

Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business School, Kedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  Meie põhilised partnerid on Euroopas, kuid õppima saab minna ka Austraaliasse, Gruusiasse, Lõuna-Aafrikasse, Lõuna-Koreasse, Mehhikosse, Venemaale, Hiina, Jaapanisse ja Kanadasse.

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

Kas peab õppima täiskoormusel või võib ka osakoormusel?

Nii päeva- kui sessioonõppes saab õppida nii täiskoormusel, kui ka osakoormusel. 

 

Kui täiskoormusel ei ole võimalik õppida, siis semestrite lõikes saab õppida ka osakoormusel. Selleks tuleks enne semestri algust leppida kokku konsultatsiooni aeg oma õppekonsultandiga. Koos koostate endale personaalplaani, mille alusel asute aineid läbima.

 

Täiskoormusel õppides tuleb Sul ühes semestris läbida õppekavast 75-100% ja osakoormusel 50%-75%. Õpingute maht on Sinu enda valik. Kui õppida osakoormusel, siis sinu nominaalaeg pikeneb.

Kas sessioonõppes annab õppida ka täiskoormusel?

Sessioonõppes on õppekava maht sama, mis päevaõppes, kuid rõhk on iseseisval õppimisel.

 

Isegi, kui loengud toimuvad iga nädal või iga teine nädal on õppekava 75-100% järgides tegemist täiskoormusega.

Kas EBSil on ühiselamu?

EBSil ei ole oma ühiselamut, mistõttu meie tudengid rendivad tavaliselt korterit kesklinnas.

 

Vaata järgmiseid võimalusi elukoha otsinguil:

 

 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.

KüsIMUS Vastus
Kuidas saan esitada avalduse EBSi bakalaureuseõppesse?

 

Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 

Mis on sisseastumisvestlus?

 

 • Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval vestlusel on võimalus üliõpilaskandidaatidel ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda. Pooletunnisel vestlusel osaleb kuni 4 üliõpilaskandidaati, EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on nii üliõpilasi kui õppejõude, vahel ka vilistlasi.

 • Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi.

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit) teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine mul täita oma unistusi?“.

Lühitutvustus võiks sisaldada infot varasema hariduskäigu, saavutuste ja tuleviku ambitsioonide kohta.

Kas ma võin sisseastumisvestlusel osaleda, kui minu riigieksami tulemused ei ole avaldatud? Vestlusel võib osaleda nii pea, kui avalduste vastu võtmine algab (jaanuaris). Vestluse edukal läbimisel saab üliõpilaskandidaat tingimusliku vastuvõtuotsuse ning lõplik vastuvõtuotsus edastatakse pärast riigieksamitulemuste avaldamist.

Millised riigieksami tulemused on vajalikud sisseastumiseks? 

 • Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale sisseastumiseks on vajalik eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksami tulemus; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti.  
 • Kõikidel erialadel on vajalik inglise keele tulemus - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks eestikeelsetel erialadel on 50 punkti ja inglisekeelsetel erialadel 70 punkti.
 • Rahvusvahelise ärijuhtimise erialal on vajalik matemaatika riigieksami tulemus. Minimaalne nõutav tulemus kitsa matemaatika puhul 40 punkti, laia matemaatika puhul 30 punkti, enne 2014. aastat matemaatika riigieksami sooritanutel 40 punkti. 
Millega saab riigieksamite tulemusi asendada? 
 • Matemaatika, eesti või inglise keele tulemust saab asendada EBSi sisseastumiseksamiga 
 • Matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel asendab sisseastumistingimust matemaatika koondtulemus 4 või 5. 
 • Inglise keele riigieksami tulemust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis B1 (ettevõtlus ja ärijuhtimine) ja B2 (rahvusvaheline ärijuhtimine) tasemele. 

Millest koosneb EBSi sisseastumiseksam?

Neil, kellel ei ole tehtud nõutud riigieksameid tehtud, on võimalik sisseastumiseksamid sooritada ka EBSis kohapeal: 

 • Eesti keele sisseastumiseksamil ootame kandidaadilt 500-600-sõnalist arutlevat esseed ühel etteantud teemadest. Essee kirjutamiseks on aega 1 tund.
 • Tutvu matemaatika sisseastumiseksami teemadega siin. Matemaatika sisseastumiseksamis on 5 ülesannet ning nende lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 minutit.

 • Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest ning esseest. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 2 tundi. Inglise keele suulise osa hindamine toimub sisseastumisvestlusega samal päeval. 20-minutilise vestluse jooksul hindavad keeleõppejõud kandidaadi inglise keele taset.

Õppeosakond teavitab kandidaati pärast avalduse esitamist, millal toimub kirjalik sisseastumiseksam.

Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab inglise keele riigieksami tulemust?

Rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.5
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Rahvusvahelise testi kõik osaoskused peavad olema vastavuses antud testi lävendiga.

 

Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

Milliste rahvusvaheliste kvalifikatsioonidega on võimalik kandideerida EBSi bakalaureuseõppesse? 

International Baccalaureat (IB):

 

Originaaltulemused peab IB (ibo.org) otse saatma EBSi üliõpilaskandidaadi palvel.

 • Lisainfo: https://www.ibo.org/
 • Minimaalne soorituste punktisumma on 24 punkti ja CAS ainekursus on sooritatud.
 • Kõrgtaseme ainekursuste (HL) punktisumma on vähemalt 12 ja standartaseme ainekursuste(SL) punktisumma on vähemalt 9.
 • Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga ja Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eesti keeles tuleb sooritada sisseastumiseksam EBSis, kui ei ole eraldi võetud eesti keele kursust IB õpingute jooksul.
 • IB diplomiga kandideerides saab asendada inglise keele sisseastumistingimust, kui inglise keele sooritus on minimaalselt 5 punkti 7st.

European Baccalureat (EB):

GED:

Õppekavad

 

  Rahvusvaheline ärijuhtimine Ettevõtlus ja Ärijuhtimine Ettevõtlus Digitaalajastul
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

inglise keel

matemaatika

eesti keel

inglise keel

inglise keel
Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

 

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Nominaalne õppeaeg

3 aastat päevaõppes

3,5 aastat sessioonõppes 

3 aastat päevaõppes;
3,5 aastat sessioonõppes 
3 aastat päevaõppes
Kontakttundide toimumise ajad

Päevaõppes Tallinnas:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Sessioonõppes Helsingis:

Igal teisel nädalal

N-L 9.00-17.15

 

Päevaõppes:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Sessioonõppes:

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45

Päevaõppes:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

 

 

 

 

Spetsialiseerumissuunad

Päeva kui ka sessioonõppes:

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

 

 

 

 

 

Päevaõppes:

Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

 

Sessioonõppes:

*Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik,

aineid on võimalik õppida valikainetena.  

36 EAP mahus valikaineid EBSis või välisülikoolis

 

 

 

 

 

 

Loe õppekavade kohta

 

Kandideeri SAISis

Vastuvõtt magistriõppesse

 

Magistriõppesse saab astuda kandidaat, kellel on kõrghariduse esimene tase (bakalaureuse- või rakenduskõrghariduseõpe) omandatud. Vastuvõtt magistriõppesse toimub eelnevalt omandatud hariduse, töökogemuse ja sisseastumisvestluse põhjal. Magistrikandidaadil tuleb sooritada ka EBSi inglise keele sisseastumiseksam ning avalduse täitmisel palume SAISi lisada manusena kaasa ka CV. 

 

KüsIMUS Vastus

Kuidas saan esitada avalduse

EBSi magistriõppesse?

 

Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 

Mis on sisseastumisvestlus?

 

 • Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval vestlusel on võimalus üliõpilaskandidaatidel ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda. 20 minutilisel vestlusel osaleb kuni 2 üliõpilaskandidaati ning EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on nii üliõpilasi kui õppejõude, vahel ka vilistlasi.

 • Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi. 

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit), mis sisaldaks infot varasema karjääri, hariduskäigu, ambitsioonide ja ootuste osas. 

Millised on EBSi magistriõppesse kandideerimise eeldused?

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA:

 • Sisseastumisvestlus ning inglise keele sisseastumiseksam EBSis.
 • Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
  • Antud erialale on võimalik ilma majandushariduseta sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained. Olemasolevate teadmiste tõestamiseks on võimalik EBSis sooritada ka erialatest.

MBA:

 • Sisseastumisvestlus ning inglise keele sisseastumiseksam EBSis
 • Eelnev ärijuhtimisega mitteseotud erialal omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus. 
  • 1-aastasele MBA-le kandideerimiseks peab üliõpilaskandidaat omama magistrikraadi või 240 EAP mahus läbitud bakalaureusekraadi või nendega võrdsustatud kvalifikatsiooni.
 • Vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus. Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust.

Millised on vastuvõtutingimused on EBSi bakalauruseõppe vilistlasele?

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA:

 • Kui nõutavad eeldusained on läbitud (mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained), võetakse EBSi vilistlased vastu ilma sisseastumiskatseteta. 

 • Eeldusainete asendamiseks on võimalik sooritada erialatest.

MBA:

 • EBSi vilistlane peab osalema sisseastumisvestlusel, kuid on vabastatud inglise keele sisseastumiseksamist.

Millest koosneb EBSi inglise keele sisseastumiseksam?

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 1,5 tundi. Inglise keele suulist osa hinnatakse sisseastumisvestluse jooksul keeleõppejõu poolt. 

 

Õppeosakond teavitab kandidaati pärast avalduse esitamist, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam.

Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab inglise keele riigieksami tulemust?

Magistriõppesse kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.5
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Rahvusvahelise testi kõik osaoskused peavad olema vastavuses antud testi lävendiga.

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

Kas rahvusvahelise ärijuhtimise magistri õppekavale saab kandideerida ilma majandusalase hariduseta?   Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.

Loe õppekavade kohta

 

 

Kandideeri SAISis

Doktoriõppega tutvumiseks vaata lähemalt SIIT.