International Business Administration BA in Helsinki

Yksi maailman 122:sta parhaasta alan tutkinto-ohjelmasta!

Yleistä

Koulutusohjelma on tarkoitettu talouden ja kaupan alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja työskennelläkseen kansainvälisessä yrityksessä tai julkisella sektorilla johtajana tai asiantuntijana. Se mahdollistaa jatko-opinnot maisteriohjelmassa. Koulutusohjelman suorittamalla voit erikoistua rahoitukseen ja laskentatoimeen tai markkinointiin ja viestintään sekä opit erittäin hyvät englannin kielen taidot.

Miksi valita EBS:n kansainvälisen liiketoiminnanjohtamisen koulutusohjelma?  

 • Koulutusohjelmalla on korkein kansainvälinen tunnustus eli EPAS-akkreditointi.
 • Opettajat auttavat hankkimaan laajat tiedot taloustieteestä ja liiketoiminnasta ja löytämään ratkaisuja yleisimpiin johtamisen haasteisiin.
 • Verkostoidut ihmisten kanssa soveltaessasi opittua ja toteuttaessasi unelmiasi.
 • Nykyaikaisia opetusmenetelmiä tukee pilvipohjainen verkko-oppimisympäristö Canvas, jota käytetään monissa maailman huippuyliopistoissa.
 • Toisen opintovuoden syyslukukaudella (liikkuvuusjakso) opiskelija voi opiskella haluamiaan valinnaisaineita yhdessä EBS:n 60 partneriyliopistosta tai erikoistua rahoitukseen ja taloustieteisiin tai markkinointiin ja viestintään. EBS:llä on Viron yliopistoista kaikkein suurin partneriyliopistojen verkosto, johon kuuluu monia Euroopan parhaita kauppakorkeakouluja (EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jne.).
 • Opetus toteutetaan enimmäkseen pienissä opintoryhmissä (enintään 35 opiskelijaa) ja jokainen opiskelija saa koulutukseen liittyvää henkilökohtaista opintoneuvontaa.
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Ison-Britannian vuoden yliopistoksi valitussa Lancaster School of Managementissa (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).

Ohjelmasta

Opiskelu tapahtuu englanniksi pääosin EBS Helsingin toimitiloissa. Opiskelijat matkustavat kerran lukukaudessa Tallinnaan tutustumaan EBS:n pääkampukseen. Matkaan liittyy usein luentojen lisäksi opintoihin kytkettyjä yritysvierailuja tai muita verkostoitumista mahdollistavia vierailuja ja tapahtumia.

 

Kaikki EBS:n opinto-ohjelmat ovat akkreditoituja Viron koulutus- ja tiedeministeriön alaisuuteen. Kandidaattitutkinto on rinnastettavissa saman alan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon niin Suomessa, kuin muissa Euroopan Unionin maissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin. EBS Helsingin toimipisteen opinto-ohjelmista valmistuville opiskelijoille myönnetään Viron tasavallan hyväksymä EBS:n virallinen tutkintotodistus.

 

Opetussuunnitelman mukaan suoritetut kandidaattiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opiskelun muoto mahdollistaa esimerkiksi osa-aikaisen työskentelyn opintojen ohella, sillä opiskelu EBS Helsingissä tapahtuu intensiivijaksoissa. Intensiivijaksoilla tarkoitetaan kontaktiopetuspäiviä; luentoja ja seminaareja, jolloin opiskelijat tapaavat luennoitsijat. Luentoja on noin kolmena päivänä viikossa, joka toinen viikko. Luentopäivät ovat kiinteät läpi opintojen (ti/ke/la tai to/pe/la).

 

Syyslukukausi alkaa vierailulla EBS Tallinnan pääkampukselle (1-2 päivää), lukukauden muu opetus tapahtuu Helsingissä.

Suurin osa opettajista on EBS:n omia opettajia. Tämän lisäksi kursseja pitävät myös vierailevat luennoitsijat. 

Valmistuneen työprofiili

Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät yleensä markkinointi- ja rahoitusalan asiantuntijoina ja perustason projektipäällikköinä keskisuurissa yrityksissä tai julkisen sektorin laitoksissa.

 

Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavissa positioissa:

 • Account Manager, Vapa Media Oy
 • Business Controller, Attendo
 • Marketplace Operations Lead, Nike
 • Product and Marketing Coordinator, Hartwall
 • Senior Advisor, Trade Finance and Large Corporations, Finnvera Oyj

Kaksoistutkinto Englannista

Kaikilla kansainvälisen liikkeenjohdon opiskelijoilla on mahdollisuus saada EBS:n ja Lancaster University Management Schoolin kaksoistutkinto.

 

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä opintovuotta EBS:ssa ja kaksi seuraavaa vuotta Lancaster Universityssä Isossa-Britanniassa. Valmistumiseen vaaditaan lopputyön puolustaminen. Ulkomaisen yliopiston tutkintotodistus on voimassa EBS:n tutkintotodistuksen kanssa. 

 • Ison-Britannian sanomalehdet The Times ja Sunday Times nimesivät Lancaster Universityn vuoden yliopistoksi (University of the Year 2018) ja Lancaster University Management Schoolilla (LUMS) on kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditoinnit (AACSB, EQUIS, AMBA).
 • LUMSin opetustyö liittyy läheisesti koulun korkeatasoiseen tutkimustoimintaan.
 • Koululla on vilkasta alumnitoimintaa ja erittäin arvostettu yliopistokampus.

 

lancaster.jpg

Erikoistuminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija omaksuu perustiedot liikkeenjohdosta ja taloustieteestä. Toinen ja kolmas lukuvuosi sisältävät opintoja valitusta erikoistumisalasta:   markkinointi ja viestintä tai rahoitus ja laskentatoimi. 

 

Rahoitus ja laskentatoimi

Tämä erikoistumissuunta antaa opiskelijalle rahoitusalan perusosaamisen, joka on erittäin tärkeää kaikille pienyrittäjille sekä suurempien yritysten rahoitusasiantuntijoille. Erikoistumisopinnot sisältävät kattavan katsauksen henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen, sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin sekä yritysrahoitukseen ja -verotukseen  

 

Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisopinnot sisältävät katsauksen:

 • henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen
 • sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin
 • yritysrahoitukseen ja -verotukseen
 • Tilinpäätösten tekoon

Koulutusohjelma on CFA Instituutin tunnustama ja rahoitusalan kursseja opetetaan CFA:n ensimmäisen tason vaatimusten perusteella. Laskentatoimen kursseilla käsiteltävät aiheet ovat suurilta osin ACCA:n koeteemojen mukaisia.

 

cfa.jpg

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisopinnot varustavat opiskelijat tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pystyvät kohdistamaan yritysten ja organisaatioiden tarjonnan siihen mitä kuluttajat arvostavat, ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Tämän erikoistumisen valinneet pystyvät valmistuttuaan osallistumaan brändien rakentamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden vaalimiseen ja tehokkaaseen brändiviestintään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisen valitessasi opit esimerkiksi:

 • digitaalista markkinointia ja mainonnan suunnittelua;
 • kuluttajakäyttäytymistä ja hinnoittelua;
 • kulttuurienvälistä viestintää ja liiketoimintakäytäntöjä.
Tärkeät päivämäärät
4.

Haku lukuvuoden 2020/2021 -opintoihin päättyy 4.8.2020 

6.

Viimeinen haastattelupäivä syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 6.8.2020. 

24.

Opinnot alkavat 24. elokuuta 2020. 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 

 • Lukukausimaksu on 3550 euroa / syyslukukausi ja 3200 kevätlukukausi
 • Kahdessa erässä maksettuna lukukausimaksu on 3585 euroa / syyslukukausi; 3230 euroa / kevätlukukausi
 • Lukukausimaksu maksetaan lukukausittain eli puolivuosittain. Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan. 

 

 • Helsingissä opiskelevilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea Kelan tukia

Subjects

SEMESTER   Subject EAP lecturer
SEMESTER  I      
  Principles of Economics 3 Camila Niño Fernandes
  Financial Accounting 6 Aet Toots
  English for Management and Marketing     3 Anu LehingAnne Lelumees
  Mathematics for Business  6 Eetu Rantanen
  Computer Fundamentals for Business I   3 Viljo Kallas
  Leader's Professional Identity 3 Ingrid Ermann
  Communication and Presentation Skills 3 Anu Lehing
  Social Psychology 3 Pablo Veyrat
SEMESTER II      
  Law Encyclopedia 3 Aleksander Popov
  English for Finance and Accounting 3 Jaan Rand
  Principles of Management 3 Ester Eomois
  Human Resource Management 3 Piret Masso
  Principles of Marketing 6 Riina Koris
 

Introduction to Statistics

3 Eetu Rantanen
  Philosophy 3 Oliver Laas
  Optional 1,5  
  Optional 1,5  
SEMESTER III      
  Mobility window (elective courses) 27  
SEMESTER IV      
  Microeconomics 6 Camila Niño Fernandes
  Project Management 3 Marge SassiJuko-Mart Kõlar
  English for Economics and Law 3 Jaan Rand
  Research Design 3 Karmo Kroos
  Business Ethics 3 Mari Kooskora
  Sociology 3 Pablo Veyrat
  Optional 3  
  Internship  6     
SEMESTER  V    
  International Business 3 Tiit Elenurm
  Macroeconomics 6 Camila Niño Fernandes
  Managerial Accounting 3 Urmas Kaarlep
  Business Simulation DYNAMA 4,5 Anto LiivatPeeter Kross
  Qualitative Research Methods 3 Marge Sassi
  Academic and Business Writing 3 Jaan Rand
  Optional 3  
SEMESTER VI    
  Business Planning 3 Pavel Prokushenkov
  Corporate Finance 6  
  Business Law 6 Aleksander Popov
  Strategic Management 3 Mike Franz Wahl, Marko Rillo
  Quantitative Research Methods 3 Karmo Kroos
 

Public Relations and Media Communication

6 Richard Scott Abel
  Optional 3  
SEMESTER VII    
  Optional 3  
  Optional 3  
  Bachelor Thesis or Final Exam 6  
 

*Find the programme for the session-based studies here

   

Hakuprosessi

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform.
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Tarvittaessa voit suorittaa EBS:n pääsykokeet.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Ota yhteyttä

Valintakriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  • Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion käyneellä hakijalla katsotaan olevan riittävä matematiikan taitotaso. 
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen.  
 • Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.

 • Vaadittavat englannin ja matematiikan taitotasot voit katsoa oheisista linkeistä englanniksi: Proof of sufficient English language level ; Assumed knowledge of Mathematics