International Business Administration BA / Helsinki

Yksi maailman 122:sta parhaasta alan tutkinto-ohjelmasta!

Yleistä

Koulutusohjelma on tarkoitettu talouden ja kaupan alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja työskennelläkseen kansainvälisessä yrityksessä tai julkisella sektorilla johtajana tai asiantuntijana. Se mahdollistaa jatko-opinnot maisteriohjelmassa. Koulutusohjelman suorittamalla voit erikoistua rahoitukseen ja laskentatoimeen tai markkinointiin ja viestintään sekä opit erittäin hyvät englannin kielen taidot.

Miksi valita EBS:n kansainvälisen liiketoiminnanjohtamisen koulutusohjelma?  

 • Koulutusohjelmalla on korkein kansainvälinen tunnustus eli EPAS-akkreditointi.
 • Opettajat auttavat hankkimaan laajat tiedot taloustieteestä ja liiketoiminnasta ja löytämään ratkaisuja yleisimpiin johtamisen haasteisiin.
 • Verkostoidut ihmisten kanssa soveltaessasi opittua ja toteuttaessasi unelmiasi.
 • Nykyaikaisia opetusmenetelmiä tukee pilvipohjainen verkko-oppimisympäristö Canvas, jota käytetään monissa maailman huippuyliopistoissa.
 • Toisen opintovuoden syyslukukaudella (liikkuvuusjakso) opiskelija voi opiskella haluamiaan valinnaisaineita yhdessä EBS:n 60 partneriyliopistosta tai erikoistua rahoitukseen ja taloustieteisiin tai markkinointiin ja viestintään. EBS:llä on Viron yliopistoista kaikkein suurin partneriyliopistojen verkosto, johon kuuluu monia Euroopan parhaita kauppakorkeakouluja (EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jne.).
 • Opetus toteutetaan enimmäkseen pienissä opintoryhmissä (enintään 35 opiskelijaa) ja jokainen opiskelija saa koulutukseen liittyvää henkilökohtaista opintoneuvontaa.
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Ison-Britannian vuoden yliopistoksi valitussa Lancaster School of Managementissa (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).

Ohjelmasta

Opiskelu tapahtuu englanniksi EBS Helsingin toimitiloissa Kampissa. Opiskelijat matkustavat opintojensa alussa orientaatioviikolla myös Tallinnaan tutustumaan EBS:n pääkampukseen. Matkaan liittyy usein luentojen lisäksi opintoihin kytkettyjä yritysvierailuja tai muita verkostoitumista mahdollistavia vierailuja ja tapahtumia.

 

Kaikki EBS:n opinto-ohjelmat ovat akkreditoituja Viron koulutus- ja tiedeministeriön alaisuuteen. Kandidaattitutkinto on rinnastettavissa saman alan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon niin Suomessa, kuin muissa Euroopan Unionin maissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin. EBS Helsingin toimipisteen opinto-ohjelmista valmistuville opiskelijoille myönnetään Viron tasavallan hyväksymä EBS:n virallinen tutkintotodistus.

 

Opetussuunnitelman mukaan suoritetut kandidaattiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opiskelun muoto mahdollistaa esimerkiksi osa-aikaisen työskentelyn opintojen ohella, sillä opiskelu EBS Helsingissä tapahtuu intensiivijaksoissa. Intensiivijaksoilla tarkoitetaan kontaktiopetuspäiviä; luentoja ja seminaareja, jolloin opiskelijat tapaavat luennoitsijat  noin kolmena päivänä viikossa, joka toinen viikko.

 

Syyslukukausi alkaa tutustumisviikolla Tallinnan kampuksella, jolloin opiskelija pääse verkostoitumaan sekä EBS Helsingin että Tallinnan opiskelijoiden kanssa, ja tapaamaan koulumme luennoitsijoita sekä henkilökuntaa.

Valmistuneen työprofiili

Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät yleensä markkinointi- ja rahoitusalan asiantuntijoina tai projektipäällikköinä keskisuurissa yrityksissä tai julkisen sektorin laitoksissa.

 

Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavissa positioissa:

 • Account Manager, Vapa Media Oy
 • Business Controller, Attendo
 • Marketplace Operations Lead, Nike
 • Product and Marketing Coordinator, Hartwall
 • Senior Advisor, Trade Finance and Large Corporations, Finnvera Oyj

Kaksoistutkinto Englannista

Kaikilla kansainvälisen liikkeenjohdon opiskelijoilla on mahdollisuus saada EBS:n ja Lancaster University Management Schoolin kaksoistutkinto.

 

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat opiskelevat kaksi ensimmäistä opintovuotta EBS:ssa ja kaksi seuraavaa vuotta Lancaster Universityssä Isossa-Britanniassa. Ulkomaisen yliopiston tutkintotodistus on voimassa yhdessä EBS:n tutkintotodistuksen kanssa. 

 • Ison-Britannian sanomalehdet The Times ja Sunday Times nimesivät Lancaster Universityn vuoden yliopistoksi (University of the Year 2018) ja Lancaster University Management Schoolilla (LUMS) on kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditoinnit (AACSB, EQUIS, AMBA).
 • LUMSin opetustyö liittyy läheisesti koulun korkeatasoiseen tutkimustoimintaan.
 • Koululla on vilkasta alumnitoimintaa ja erittäin arvostettu yliopistokampus.

 

lancaster.jpg

Erikoistuminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija omaksuu perustiedot liikkeenjohdosta ja taloustieteestä. Toinen ja kolmas lukuvuosi sisältävät opintoja valitusta erikoistumisalasta:   markkinointi ja viestintä tai rahoitus ja laskentatoimi. 

 

Rahoitus ja laskentatoimi

Tämä erikoistumissuunta antaa opiskelijalle rahoitusalan perusosaamisen, joka on erittäin tärkeää kaikille pienyrittäjille sekä suurempien yritysten rahoitusasiantuntijoille. Erikoistumisopinnot sisältävät kattavan katsauksen henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen, sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin sekä yritysrahoitukseen ja -verotukseen  

 

Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisopinnot sisältävät katsauksen:

 • henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen
 • sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin
 • yritysrahoitukseen ja -verotukseen
 • Tilinpäätösten tekoon

Koulutusohjelma on CFA Instituutin tunnustama ja rahoitusalan kursseja opetetaan CFA:n ensimmäisen tason vaatimusten perusteella. Laskentatoimen kursseilla käsiteltävät aiheet ovat suurilta osin ACCA:n koeteemojen mukaisia.

 

cfa.jpg

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisopinnot varustavat opiskelijat tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pystyvät kohdistamaan yritysten ja organisaatioiden tarjonnan siihen mitä kuluttajat arvostavat, ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Tämän erikoistumisen valinneet pystyvät valmistuttuaan osallistumaan brändien rakentamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden vaalimiseen ja tehokkaaseen brändiviestintään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisen valitessasi opit esimerkiksi:

 • digitaalista markkinointia ja mainonnan suunnittelua;
 • kuluttajakäyttäytymistä ja hinnoittelua;
 • kulttuurienvälistä viestintää ja liiketoimintakäytäntöjä;

Tutustu alumneihimme täältä.

Tärkeät päivämäärät
11.

Viimeinen hakupäivä Helsingissä syksyllä 2021 alkaviin opintoihin.

13.

Valintahaastattelut EBS Helsingin kampuksella.

30.

Lukuvuosi 2021-22 alkaa hybridimuodossa.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 

 • Lukukausimaksu on 3905 euroa / syyslukukausi ja 3775 euroa / kevätlukukausi
 • Lukukausimaksu maksetaan lukukausittain eli puolivuosittain. Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan. (145 €)

 • Helsingissä opiskelevilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea Kelan opintotukea sekä opintolainaa.
 • EBS myöntää vuosittain 25%, 50% ja 75% alennuksia lukukausimaksuihin stipendin muodossa. Stipendi myönnetään hakemuksen sekä valintahaastattelun perusteella. Hakijaa informoidaan päätöksestä automaattisesti lukuvuoden alussa.

 

 

 

Subjects

SEMESTER   Subject ECTS RESPONsIBLE lecturer
SEMESTER  I      
  Principles of Economics 3 Karmo Kroos
  Financial Accounting 6 Aet Toots
  Law Encyclopedia 3 Aleksander Popov
  English for Management and Marketing     3 Anu LehingAnne Lelumees
  Mathematics for Business  6 Eetu Rantanen
  Computer Fundamentals for Business I   3 Viljo Kallas
  Leader's Professional Identity 3 Ingrid Ermann
  Communication and Presentation Skills 3 Anu Lehing
SEMESTER II      
  English for Finance and Accounting 3 Jaan Rand
  Principles of Management 3 Ester Eomois
  Social Psychology 3 Pablo Veyrat
  Human Capital Management in Modern Organizations 3 Piret Masso
  Principles of Marketing 6 Riina Koris
 

Introduction to Statistics

3 Eetu Rantanen
  Philosophy 3 Oliver Laas
  Optional 3  
  Internship: Applied Rotational Shadowing 2  
SEMESTER III      
  Mobility window (elective courses)
*Including specialisation 24 ECTS
27  
SEMESTER IV      
  Microeconomics 6 Alar Kein
  Project Management 3 Marge SassiJuko-Mart Kõlar
  English for Economics and Law 3 Jaan Rand
  Research Design 3 Rauno Pello
  Business Ethics 3 Mari Kooskora
  Sociology 3 Pablo Veyrat
  Optional 3  
  Internship: Designing Managerial Intervention 4     
SEMESTER  V    
  International Business 3 Tiit Elenurm
  Macroeconomics 6 Ashim Kumar Kar
  Managerial Accounting 3 Urmas Kaarlep
  Business Simulation DYNAMA 4,5 Anto LiivatPeeter Kross
  Qualitative Research Methods 3 Kaire Põder
  Academic and Business Writing 3 Jaan Rand
  Public Relations and Media Communication Richard Scott Abel
SEMESTER VI    
  Business Planning 3 Pavel Prokushenkov
  Corporate Finance 6  
  Business Law 6 Aleksander Popov
  Strategic Management 3 Mike Franz Wahl, Marko Rillo
  Quantitative Research Methods 3 Karmo Kroos
  Optional 3  
SEMESTER VII    
  Optional 7,5  
  Bachelor Thesis or Final Exam 6

Hakuprosessi

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform.
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Tarvittaessa voit suorittaa EBS:n pääsykokeet.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Ota yhteyttä

Valintakriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  • Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee hakijan suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan suorittaa myös matematiikan tasokoe.  
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen.  
 • Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.

 • Vaadittavat englannin ja matematiikan taitotasot voit katsoa oheisista linkeistä englanniksi: Proof of sufficient English language level ; Assumed knowledge of Mathematics