EBS:n uudeksi rehtoriksi on valittu Meelis Kitsing

EBS:n uusi rehtori Meelis Kitsing
EBS:n uusi rehtori Meelis Kitsing
Valintakomitean ehdotuksen mukaisesti, EBS:n Senaatti on nimennyt uuden rehtorin maanantaina 25. toukokuuta. Uusi rehtori Meelis Kitsing on aiemmin toiminut EBS:ssa professorina sekä ekonomian ja rahoituksen laitoksen johtajana.

EBS:n kansleri ja uuden rehtorin valintakomitean johtaja Mart Habakuk sanoo valintakomitean tavoitteena olleen löytää johtaja, joka pystyisi jatkamaan ja tukemaan EBS:n kehitystä opiskelijakeskeisenä kauppatieteiden yliopistona, joka pystyy mukautumaan nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössään. ”Meelis Kitsingin visio, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet vastasivat valintakriteereitä parhaiten,” Habakuk perustelee.

 

Meelis Kitisingin tavoitteena on kehittää EBS:a alustana opetusalan ja yrittäjien väliselle yhteistyölle. ”Yliopistona, joka opettaa johtamista, EBS:lla on tärkeä rooli kauppatieteellisen opetuksen ja elinkeinoelämän ekosysteemissä. Tämä yhteistyö tarvitsee jatkuvaa syventämistä ja laajentamista, ja sitä tehdään ottamalla mukaan monenlaisia yrityksiä, yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkinen sektori sekä tutkimuslaitoksia. Tätä tullaan tekemään niin Tallinnassa kuin Helsingissä, joissa EBS toimii tällä hetkellä, sekä myös kansainvälisellä tasolla,” Kitsing toteaa.
 
Tähän asti Meelis Kitsing on toiminut professorina sekä ekonomian ja rahoituksen laitoksen johtajana Estonian Business Schoolissa. Hän on myös tutkimusjohtaja Foresight Centressa. Kitsingillä on kokemusta erityisavustajana Viron valtioneuvoston kanslian strategiayksikössä, taloudellisen analyysin osaston johtajana Viron talous- ja viestintäministeriössä sekä Viron taloustieteellisen yhdistyksen (Eesti Majandusteaduse Selts) puheenjohtajana. Kitsingin tutkimuksia digitaalisista ekosysteemeistä kansantaloustieteessä ovat julkaisseet muun muassa Springer, IEE, ACM, Leuven University Press, MIT Press. Kitsingin on saanut PhD-tutkintonsa University of Massachusetts, Amherstista, Yhdysvalloista. Hänellä on myös MALD-tutkinto (Master of Arts in Law and Diplomacy), jonka hän suoritti ollessaan Fulbright-stipendiaatti Fletcher School of Tufts Universityssa USA:ssa. Hän on saanut MSc-tutkinnon Peacock-stipendiaattina London School of Economicsista Iso-Britanniasta. Ennen siirtymistä akateemiselle uralle, Meelis Kitsing työskenteli useissa kansainvälisissä yrityksissä ja toimi Tallinnan kaupungin kaupunginvaltuutettuna.

 

Meelis Kitsing aloittaa toimensa EBS:n rehtorina 1.8.2020.

 

Professori Arno Almann jatkaa toimessaan EBS:n rehtorina siihen asti, että Kitsing aloittaa tehtävässä. Mart Habakuk toteaa olevansa erittäin kiitollinen mentorillensa, rehtori Arno Almannille, joka on johtanut EBS:a kahdeksan vuotta, ja joka jatkaa työtänsä EBS:ssa professorina, tutkijana sekä SA EBS:n johtokunnan jäsenenä.
 
Professori Arno Almann valittiin EBS:n rehtoriksi vuonna 2012. Professori Almannin mielestä merkittävin kehitysaskel hänen kahden kautensa ajalta on ollut yliopiston tavoitteellinen kansainvälistäminen. Tätä todistavat myös merkittävät kansainväliset akkreditoinnit ja opinto-ohjelmien kehittäminen.
 

“Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka EBS:n tarjoama koulutus on vertailtavissa maailman huippuyliopistoihin, ja kuinka opetuksemme laatu sekä alati jatkuva opetusohjelmien kehitys antavat sille kansainvälisen kilpailuedun,” Almann kuvailee.