SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Arno Almann

Arno Almann

Arno Almann

Rector, professor, PhD
+372 665 1351
Muu info

Arno Almann on 1974. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Doktoritöö kaitses ta Tallinna Tehnikaülikoolis 1999. aastal teemal “Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis”. Talle on omistatud sotsiaalteaduste doktorikraad.

 

Arno Almann töötab EBSis alates 1997. aastast. 2000. aastal valiti ta EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhatajaks ja korraliseks professoriks. 2012. aastast on professor Almann EBSi rektor.

 

Varasemalt on Arno Almann töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel nii avalikus- kui erasektoris, teadusasutustes ning Euroopa Liidu,  Maailmapanga ja UNDP rahvusvahelise eksperdina Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk-Aasia riikides avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse reformide küsimustes.

 

Eestis on  tema osavõtul  välja töötatud arvukalt õigusakte, mis tagasid Eesti riikliku iseseisvuse taastamise ja iseseisva Eesti õigussüsteemi väljakujundamise. Ta on olnud Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete kaasautor. 

 

Tema juhendamisel on valminud arvukalt bakalaureuse- ja magistritöid ning mitmed doktoritööd. Tema poolt loetavate õppeainete hulka kuuluvad  õiguse entsüklopeedia, avalik haldus ning avalike organisatsioonide juhtimine ja nende õiguslik keskkond.