Isikliku arengu meistriklass

Kas elu kujundab Sind või Sina oma elu? Disaini oma elu ise - kujunda oma karjääri ja elu teadlikult ning eesmärgistatult!


Oma elu ja karjääri kujundamine ei ole täna enam pelgalt iga indiviidi isiklik küsimus, vaid sellest on saanud ettevõtete töötajate arenguprogrammide osa.  Oktoobris alustab EBSis uus arenguprogramm - Isikliku arengu meistriklass.


Miks tasub osaleda Isikliku arengu meistriklassis?

Inimene, kes oskab oma elu ja karjääri jooksvalt disainida ja muutuvate vajaduste ning väliskeskkonnaga kohaneda, saab seda uut normaalsust õnnelikumalt nautida. Programmis osaleja omandab tööriistad, kuidas oma elu ja karjääri kujundada ning teadlikult kohandada.
Ettevõtted saavad programmist kasu kasvades koos oma töötajatega, otsides teadlikult seoseid ettevõtte eesmärkide ja väljakutsete ning töötajate sihtide, huvide ja vajaduste vahel.

 

 

Programmi on oodatud ettevõtete juhid ja spetsialistid, kes tunnetavad täna oma tööelus takerdumisi või seisakuid ning vajavad tõuget, et neist välja murda. Kuidas seadistada oma töö- ja elukompass nii, et teadlikud valikud sind eesmärkidele hoogsalt lähemale viiksid?

 

Programmi eesmärgiks on anda tööriistad, mille abil tänased tööalased sihid paika seada ning edaspidi neid sihte kohendada ja hoida.

Õpiväjundid:

Kursusel osaleja:

  • Tunneb disaineri mõtteviisi ning oskab disainiprotsessi oma tööelu kujundamiseks kasutada.
  • Oskab analüüsida end kui tervikut ja mõistab töö rolli selles tervikus.
  • Oskab analüüsida ja mõtestada oma tänaseid töötegemise viise.
  • Oskab kujundada vajalikke rutiine ning kavandada teadlikumaid muutusi oma tööalaste eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks.

 

Jah, soovin osaleda

 

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Teemad

toimumisaeg

PÄEVATEEMAD

 

1. päev (11.10.2019)

  • Disaineri mõtteviisi kujundamine, eesmärgistamine, oma (töö)elu analüüs.
 
2. päev (01.11.2019)
  • (Töö)elu analüüs jätkub, mõõdikute seadmine, kaasahaaratuse, energia ja voo mõtestamine. Kodused ülesanded.
 
3. päev (22.11.2019)
  • Analüüsitulemuste tutvustamine, teadlik eesmärgistamine, toetavad rutiinid.
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

*Programm on välja töötatud tuginedes „Designing Your Life“ raamatule ja  Stanfordi Ülikooli kursusele. Täname Stanfordi Ülikooli loa eest kasutada nende materjale, mille oleme kohandanud Eesti turule vastavaks.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 694 EUR + km. 
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Läbiviijad

 

Programmi viivad läbi Age Rosenberg ja Jekaterina Sirak.

Age Rosenberg

Age Rosenberg

Jekaterina Sirak

Jekaterina Sirak

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti