EBS Advisory Services

Mis?

EBS Advisory Services OÜ ehk EBSAS  on ülikooli rakendusüksus, mis viib kokku organisatsioonid ning konsultandid-teadlased-doktorandid, et lahendada organisatsioonide juhtimisprobleeme ning väljakutseid oluliste muudatuste planeerimisel ja läbiviimisel. EBSAS on sümbioos teadlasest ja ettevõtjast - mõtleme kui ettevõtjad ning kasutame teaduslikke meetodeid strateegiliste tööriistadena, et võimaldada ettevõtjatel teha tarku valikuid.

 

kodukale nh.png

Miks?

Ülikoolid loovad uut teadmust/teadmist, kuid selle liikumine ettevõtjateni on heal juhul tagasihoidlik. Ettevõtja, kes tunneb, et ta saaks oma ettevõtte tegemisi paremini juhtida, kuid puudub täiendav teave, ei pöördu ülikooli poole. Meie tuleme siin appi.

   

Tõenduspõhine juhtimine, protsesside tõhustamine, muutuste juhtimine on vaid mõned märksõnad, millega juhid igapäevaselt kokku puutuvad ja seda olenemata tegevusalast. Keerulistel aegadel on hea omada partnerit, kes aitab otsuseid vormida läbi andmeanalüüsi, protsesside hindamise, kulu-tulu analüüsi jmt ning just sellised oskused/teadmine on olemas EBS-s, kui juhtimisele spetsialiseerunud ülikoolis.  

 

Me tahame aidata ettevõtjat ning selleks kaasame oma ala parimaid spetsialiste. Olgu selleks õppejõud EBSist või EBS-partnerülikoolist või näiteks eksperdid tööturult nii Eestist kui ka välismaalt. See annab meile võimaluse viia pakutavate teenuste kvaliteet turuga võrreldes hoopis uuele tasemele.

 

Läbi selle, et me teeme ettevõtja elu lihtsamaks, muudame me ka EBS juhtimisalast õpet paremaks, sest läbi praktiliste probleemide lahendamise õpivad nii teadlased kui ka magistrandid-doktorandid. See omakorda aga tähendab, et EBS-i lõpetaja saab kaasa täiendava kvaliteedimärgi.

Mida?

Inimeste vaba liikumine, vanu organisatsioone ja mõttemalle lõhkuvate tehnoloogiate levik, muutuvad töösuhted, uued väljakutsed erinevate põlvkondade kaasamisel ja arendamisel jne nõuavad organisatsioonide juhtidelt kiiret kohanemist, mis sageli tähendab seda, et muudatuste ette valmistamiseks ei pruugi olla piisavalt aega. Mõnikord lükkub muudatuse läbiviimine seetõttu edasi, mõnikord alustatakse puuduliku ettevalmistusega ning võetakse ebavajalikult suur risk.

 

EBSAS pakub:

ÄRINÕUSTAMINE Muutuste juhtimise nõustamine Protsesside juhtimise nõustamine
 • Kasvuvõimaluste hindamine ja analüüs:

  • Et uued ärivõimalused saaks ära kasutatud

  • Et potentsiaalsete uued turud märgatud

 • Võimalike (teostatavate) alternatiivsete lahenduste analüüsimine:

  • Riskianalüüs

  • Kulude-tulude analüüs

  • What if lähenemine

 • Uuringute läbi viimine

 • Koolitused ja mentorlus töötajatele:

  • Et kompetentsid vastaksid alati turu vajadustele.

 • Tegevusplaanide koostamine planeeritud muudatuste elluviimiseks
 • Strateegiliste eesmärkide sõnastamine
 
 • Muudatusprotsesside monitooring, hindamine ning analüüs.
 • Mõõdetavus, selgus, saavutatavus/ambitsioonikus
   
 • Uute protsesside disainimine ning testimine.

Missioon/ väärtuspakkumine

 

EBSAS aitab kasvatada ettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigi- ja avalik-õiguslike asutuste konkurentsivõimet ja nende klientide rahulolu lähtudes parimast juhtimis- ja majandusteadmusest ning uusimatest tehnoloogilistest võimalustest. Rõhuasetus on pakutava teenuse kvaliteedil, uue väärtuse ja teadmuse loomisel ning selle edasi andmisel kliendile. Täiendavalt, kliendi nõusolekul, kasutatakse juhtimisülesande lahendit ka EBS ülikoolis õppivate (tulevaste) juhtide ja spetsialistide koolitamisel, seejuures kliendiandmeid kaitstes.  

 

Growth n.png

    Info hs.pngInimesed

Pea kõik EBSAS projektimeeskondade liikmed osalevad ka õppetöö läbiviimisel EBS ülikoolis kas õppejõu ja/või juhendajana, andes niimoodi tudengitele edasi reaalses tööelus esile kerkivate probleemide ja väljakutsete lahendamise kogemust ning oskusi tulevikus sarnastes olukordades toimetada. Kliendiandmeid kasutatakse vaid kliendi nõusolekul ning tagatakse konfidentsiaalsus.

 

Projektimeeskonnad ei ole piiratud EBSAS või EBS ülikooliga seotud isikutega. Iga projekti meeskond komplekteeritakse lähtuvalt projekti eesmärgist, ajakavast ja kliendi soovidest ning võimalustest. EBSAS on projekti peatöövõtja, kes loob ja haldab projekti läbiviivat võrgustikku ning tagab projekti tulemuse kvaliteedi.  

 

 
Annika Lentso

Annika Lentso

EBS Advisory Services tegevjuht, õppejõud
annika.lentso@ebs.ee
+372 5217 443
Karmen Aasanurm

Karmen Aasanurm

Koordinaator
karmen.aasanurm@ebs.ee
+372 51 982 113

 

Annika Lentso juhib EBSASe tegevust.

Annikal on majandusteaduse teadusmagistri (MA) kraad Tartu Ülikoolist ning lisaks on käsil doktorikraadi omandamine samast ülikoolist. Annika on oma teadustöös spetsialiseerunud empiirilisele majandusteadusele analüüsides erinevaid teoreetilisi käsitlusi läbi andmete. Annika on töötanud Eesti Pangas ökonomistina (2005-2007), Hansapangas/Swedbankis ökonomisti ja peaökonomistina (2007-2012), Eesti Arengufondis (2014-2016) ökonomisti ja lõppeks tegevjuhina ning juhtinud oma nõustamisettevõtet. Annika hobideks on jooksmine, lugemine, muusika ja golf.

 

Kristiina Urb on EBSAS konsultant.

Kristiina on ennast täiendanud Saksamaal Academy of Media Arts Cologne juures ning lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning EBS ülikooli kultuurikorralduse ühisprogrammis magistriõpingud (MA), kus tema uurimisfookuses olid loomeettevõtjad ning nende toetamine. Hetkel on Kristiina EBS ülikooli doktorant ning uurib loomeettevõtjate ja teiste sektorite koostööd. Kristiina on alates 2008. aastast olnud tegev loomeettevõtjana, juhtides graafilise disaini agentuuri ning audiovisuaalseid lahendusi välja töötavat loovstuudiot. Alates 2014. aastast on Kristiina keskendunud rohkem loomemajanduse ja loomeettevõtluse toetamisele, rakendades oma teadmisi ja kogemust läbi akadeemiliste uuringute valdkonna kohta kui ka konsulteerides loov- ja kultuuriorganisatsioone. Kristiina töötab ka EU Komisjoni heaks loomemajanduse ja innovatsiooni valdkonna individuaalse eksperdina.

 

Jim Seltenrijch on EBS ülikooli doktorant ning projektijuht finantssektoris.

Jimil on avaliku halduse bakalaureuse kraad (BSc) ning rahvusvahelise avaliku halduse magistrikraad (MSc) Leideni ülikoolist Hollandis. Seejärel jätkas Jim oma õpinguid IMESS programmi raames ülikoolis University College London (UCL) ning Tartu Ülikoolis, kust ta sai majandus, riik ja ühiskond MA kraadi ning sotsiaalteaduste magistri (MA) kraadi. Hetkel on Jim keskendunud agiilse (agile) ning lean juhtimissüsteemidele (infotehnoloogia) ettevõtetes fookusega organisatsiooni struktuuril, strateegiatel ja poliitikatel. Jim kirjutab oma doktortööd agiilse tarkvara arendamise raamistiku (Scrum) teemal ning uurib kuidas leida tasakaal ühelt poolt autonoomia ning loovuse ja teiselt poolt organisatsiooni kontrolli vahel. Alates 2015. aastast on Jimil olnud erinevaid rolle mitmes agiilse ja lean juhtimissüsteemidega tegelevates projektides.

 

Sami Soinio on EBS ülikooli doktorant ning  e-õppe spetsialist.

Sami kogemus katab e-õpet, LMS (learning management systems) süsteeme, SIS (student information systems) süsteeme, e-õppeks vajaliku sisuloomet ja pedagoogikat. Samuti on ta pikalt tegutsenud graafilise disaini, IT, projekti juhtimise ning turunduse vallas. Hetkel ehitab Sami EBSis Canvas programmil põhinevat e-õppe infrastruktuuri ning paneb kokku e-õppeks vajalikku sisu. Tema doktoritöö fookuses on e-õppe ning LMS süsteemid Euroopas.